Terveydenhoitolaitokset ovat yhä riippuvaisempia digitaalisista tietojärjestelmistä. Laitosten on sähkökatkosten varalta varmistettava, että niillä on oikeat välineet hätävirransyöttöä varten ja että tärkeät lääketieteelliset tiedot on turvattu. Lue lisää APC:n julkiselle terveydenhuollolle suunnatuista ratkaisuista täältä.

Hätävirtajärjestelmät

Koska potilastiedot ovat nykyään sähköisessä muodossa, hoitohenkilökunnan on päästävä IT-järjestelmään käsiksi nopeasti milloin tahansa. Lisäksi varmuuskopioinneista on voitava huolehtia luotettavasti. Räkkijärjestelmät, turvallisuusratkaisut, IT-hallintaohjelmistot, virransyöttö ja jäähdytys ovat tärkeitä konesalin elementtejä potilastietojärjestelmien käytettävyyden varmistamisessa.

Seisonta-ajat maksavat keskimääräin 432 000 $ tapausta kohden, ja diagnostiset kuvantamisjärjestelmät ovat yksi suurimmista syypäistä. Siksi sähkökatkot ovat sairaaloille erittäin ikäviä, ja jos varavirtajärjestelmät ovat heikkoja, sähköiset järjestelmät voivat kaatua, jolloin terveydenhuollon ammattilaiset eivät pääse käsiksi potilastietoihin. APC:n Smart-UPS™ tukee terveydenhuoltoalaa tarjoamalla luotettavaa virtasuojaa ja varmistamalla palveluiden käytettävyyden sekä potilaille että terveydenhuollon ammattilaisille. APC tarjoaa myös esi-integroituja fyysisiä infrastruktuurijärjestelmiä, kuten Schneider Electricin EcoStruxure™ Micro Data Centerin, nopeaa käyttöönottoa, tehokasta IT:Tä ja turvallista tietojen tallennusta varten terveydenhuoltolaitoksissa.

Virranhallintarat-
kaisut

Sairaalat kuluttavat paljon virtaa, ja vaikuttaa siltä, että sekä kulutus että kustannukset ovat kasvamaan päin. Terveydenhuoltoalan virrankulutus on kasvanut 36 % vuodesta 1995 johtuen teknologisista ja palvelinkeskuksiin liittyvistä muutoksista sekä potilaiden lisääntyneestä määrästä.

APC voi tukea terveydenhuoltoalaa toimittamalla virranhallintajärjestelmiin integroituja mikroprosessoripohjaisia laitteita. Laitteet asennetaan tärkeisiin virranjakelupisteisiin tai kriittisiin laitteisiin. Ne muuttavat sähköiset ja muut fyysiset signaalit digitaalisiksi tiedoiksi.

Virranhallintajärjestelmä huolehtii automaattisesta viantunnistuksesta ja diagnostiikasta ja lähettää tiedot pilvipohjaiseen tietovarastoon. Näistä tiedoista koostetut raportit voivat auttaa tunnistamaan ja priorisoimaan parannuskohteita ja energiankäyttötrendejä.

Erittäin turvallinen ja nopea käyttöönotto

APC auttaa terveydenhuoltoalaa toimittamalla verkko- ja IT-laitteita myös tilapäisiin tiloihin. Yksi APC:n ratkaisuista on 6U EcoStruxure™ Micro Data Center. Tämä laite tarjoaa seuraavat edut:

Kompakti, siirrettävä räkkijärjestelmä

  • Seinäkiinnitys tai lattia-asennus

Sähköisten potilastietojen varma suojaus (HIPAA)

  • Lukittavat ovet
  • NetBotz HD -turvakamera

Nopeasti käyttöönotettavissa

  • Esi-integraatiomahdollisuus
  • Voidaan toimittaa täysin koottuna

Varma virransyöttö ja pilviyhteys

  • Litiumioni-UPS
  • IT-alusta tarjoaa ennakoivaa huoltoa ja analytiikkatietoja

Muut APC:n ratkaisut terveydenhuoltoalalle

Haluatko lisätietoja?
Lataa raporttimme tästä

Ladata