Dustin voitti Juutinrauman sillan IT-yhteistyökumppanuuden tarjouskilpailun

Dustin on tiukan kilpailun jälkeen voittanut tarjouskilpailun Juutinrauman sillan IT-toimintaympäristön hallinnoinnista sekä operatiivisesta konsultoinnista. Tehtävä käsittää pääasiallisesti Juutinrauman sillan IT-ympäristön hallinnoinnin siihen kuuluvine pilvipalveluineen niin Tanskassa, kuin Ruotsissakin. Dustin tulee toimimaan strategisena ja operatiivisena IT-yhteistyökumppanina ja ottamaan kokonaisvastuun sillan konsortion IT-ylläpidosta.

Juutinrauman sillan Konsortio, joka on Tanskan ja Ruotsin valtioiden yhteisomistuksessa, omistaa ja ylläpitää siltaa. Konsortion tavoitteena on muuttaa nykyinen IT-osasto strategiseksi tilaajaorganisaatioksi. Lisäksi sen kunnianhimoinen tavoite on purkaa konsortion sisäiset hosting palvelimet ja suunnata kohti pilvipohjaisia ratkaisuja tai muuta off-site-ylläpitoa.

Dustinin odotetaan ottavan suuren vastuun Juutinrauman sillan tulevien IT-päätöksien ja digitaalisten transformaatioiden tukemisessa.

– Olemme luonnollisesti erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että olemme saaneet tämän luottamustehtävän ja odotamme innolla yhteistyötä konsortion kanssa sen IT-alustan toimittamisessa, sekä kehittämisessä, sanoo Andreas Boo, palveluiden ja ratkaisuiden johtaja Ruotsin Dustinilla.

– Tämä on lisäksi erittäin tärkeä askel Dustinille strategisessa panostuksessamme toimittaa johdettuja IT-palveluita asiakkaillemme Pohjoismaissa.

– Odotamme jännittävää ja pitkäaikaista yhteistyötä Dustinin kanssa. Juutinrauman siltaa odottaa useita mielenkiintoisia muutos- ja parannusehdotuksia koskien IT-ympäristöä. Tämän sopimuksen myötä emme saa mukaan ainoastaan pätevää operatiivista yhteistyökumppania, vaan myös jonkun, joka tukee meitä strategisissa päätöksissämme, sanoo Martin Karlsson, Juutinrauman sillan konsortion IT-päällikkö.

Lue lisää asiakkaista, joita Dustin on auttanut »

Öresundin silta

22 elokuuta 2018

Viisi keinoa lisätä työntekijöiden sitoutumista

Menestys edellyttää sitä, että työntekijät ovat sitoutuneita. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii toimenpiteitä.

7 toukokuuta 2019

”Somessa suositaan sisältöä, joka saa aikaan voimakkaita tunteita”

Mitä sosiaalinen media tekee demokratialle? Sitä pohtivat Martin Gelin ja Karin Pettersson uudessa kirjassaan Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris.

24 huhtikuuta 2019

Kolme asiantuntijaa – paljon hyviä vinkkejä

Ruotsissa järjestetyillä Dustin Expo -messuilla oli aitio, jossa kuvasimme lyhyitä keskustelutuokioita eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Seuraavissa kolmessa keskustelussa puhutaan kestävästä kehityksestä, turvallisuudesta ja tulevaisuuden digitaalisista kokousympäristöistä.

9 huhtikuuta 2019

Pohjoismaat ovat rahoitusalan kehityksen suunnannäyttäjiä

Digitalisaatio muuttaa pankki- ja rahoitusalaa monella tavoin. Tässä muutoksessa Pohjoismaat ovat eturintamassa. Selvitimme, miten digitalisaatio vaikuttaa alaan lähitulevaisuudessa.

22 maaliskuuta 2019

5 keksintöä, jotka kehitettiin alun perin sotilaskäyttöön

Monen arkea mullistaneen keksinnön taustalla on asevoimien tutkimustyö. Listasimme viisi teknistä innovaatioita, jotka näkivät päivänvalon ensin armeijassa, ennen kuin ne tulivat siviilikäyttöön.

21 maaliskuuta 2019

GDPR tulee, ja tätä se tarkoittaa käytännössä

Näin GDPR vaikuttaa yrityksiin ja yksityishenkilöille suunnattuun markkinointiin.

28 tammikuuta 2019