Dustin voitti Juutinrauman sillan IT-yhteistyökumppanuuden tarjouskilpailun

Dustin on tiukan kilpailun jälkeen voittanut tarjouskilpailun Juutinrauman sillan IT-toimintaympäristön hallinnoinnista sekä operatiivisesta konsultoinnista. Tehtävä käsittää pääasiallisesti Juutinrauman sillan IT-ympäristön hallinnoinnin siihen kuuluvine pilvipalveluineen niin Tanskassa, kuin Ruotsissakin. Dustin tulee toimimaan strategisena ja operatiivisena IT-yhteistyökumppanina ja ottamaan kokonaisvastuun sillan konsortion IT-ylläpidosta.

Juutinrauman sillan Konsortio, joka on Tanskan ja Ruotsin valtioiden yhteisomistuksessa, omistaa ja ylläpitää siltaa. Konsortion tavoitteena on muuttaa nykyinen IT-osasto strategiseksi tilaajaorganisaatioksi. Lisäksi sen kunnianhimoinen tavoite on purkaa konsortion sisäiset hosting palvelimet ja suunnata kohti pilvipohjaisia ratkaisuja tai muuta off-site-ylläpitoa.

Dustinin odotetaan ottavan suuren vastuun Juutinrauman sillan tulevien IT-päätöksien ja digitaalisten transformaatioiden tukemisessa.

– Olemme luonnollisesti erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että olemme saaneet tämän luottamustehtävän ja odotamme innolla yhteistyötä konsortion kanssa sen IT-alustan toimittamisessa, sekä kehittämisessä, sanoo Andreas Boo, palveluiden ja ratkaisuiden johtaja Ruotsin Dustinilla.

– Tämä on lisäksi erittäin tärkeä askel Dustinille strategisessa panostuksessamme toimittaa johdettuja IT-palveluita asiakkaillemme Pohjoismaissa.

– Odotamme jännittävää ja pitkäaikaista yhteistyötä Dustinin kanssa. Juutinrauman siltaa odottaa useita mielenkiintoisia muutos- ja parannusehdotuksia koskien IT-ympäristöä. Tämän sopimuksen myötä emme saa mukaan ainoastaan pätevää operatiivista yhteistyökumppania, vaan myös jonkun, joka tukee meitä strategisissa päätöksissämme, sanoo Martin Karlsson, Juutinrauman sillan konsortion IT-päällikkö.

Lue lisää asiakkaista, joita Dustin on auttanut »

Öresundin silta

22 elokuuta 2018

Tulevaisuus edellyttää yrityskulttuureja, joissa luovuus virtaa

Luovuus, uteliaisuus, sitkeys ja rohkeus – siinä tienviitat tulevaisuuteen. Dustinin uusi tietohallintojohtaja Alexandra Fürst innostuu luovuuteen kannustavien yrityskulttuurien kehittämisestä.

2 heinäkuuta 2019

Oletko valmis kesää varten?

Vaikea uskoa, mutta lomakausi on jo melkein täällä. Ennen kuin tajuatkaan, juhannuskokko on poltettu, makkarat paistettu ja mansikkakausi alkanut. Dustinin omat tavaramerkit pitävät huolen siitä, että olet valmis kaikenlaisiin kesäseikkailuihin.

26 kesäkuuta 2019

Uudelleenkäyttö kierrättämisen sijaan, edut ovat monet

Keskustelemme uudelleenkäytön asiantuntijan Inregon kanssa ja otamme selvää miksi kannattaa panostaa uudelleenkäyttöön kierrättämisen sijaan. Siinä on nimittäin paljon voitettavaa.

28 toukokuuta 2019

Viisi keinoa lisätä työntekijöiden sitoutumista

Menestys edellyttää sitä, että työntekijät ovat sitoutuneita. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii toimenpiteitä.

7 toukokuuta 2019

”Somessa suositaan sisältöä, joka saa aikaan voimakkaita tunteita”

Mitä sosiaalinen media tekee demokratialle? Sitä pohtivat Martin Gelin ja Karin Pettersson uudessa kirjassaan Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris.

24 huhtikuuta 2019

Kolme asiantuntijaa – paljon hyviä vinkkejä

Ruotsissa järjestetyillä Dustin Expo -messuilla oli aitio, jossa kuvasimme lyhyitä keskustelutuokioita eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Seuraavissa kolmessa keskustelussa puhutaan kestävästä kehityksestä, turvallisuudesta ja tulevaisuuden digitaalisista kokousympäristöistä.

9 huhtikuuta 2019