Haluatko oppia uutta nopeasti? Kokeile mikro-oppimista!

65 prosenttia nykyisistä alakouluikäisistä tulee aikuisina työskentelemään tehtävissä, joita ei vielä ole olemassakaan. Nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla on paljon etua siitä, että pystyy mukautumaan ja oppimaan uusia asioita. Mikro-oppiminen pitää osaamisen ajan tasalla.

Uudet teknologiat eivät pelkästään synnytä uusia liikeideoita, vaan ne myös muuttavat työelämää. Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) The Future of Jobs -raportin mukaan työpaikkojen määrä lisääntyy monilla aloilla lähivuosina, ja uusi teknologia muuttaa työtehtävien vaatimuksia. Näin ollen sekä yksilöiden että yritysten on kehitettävä osaamistaan.

Teknologia avaa mahdollisuuksia myös oppimiselle. Esimerkiksi mikro-oppimisesta on tullut suosittua. Mikro-oppimisella tarkoitetaan pedagogiikkaa, jossa opittava asia käydään läpi pienissä pätkissä. Oppiminen tapahtuu älypuhelimen tai tietokoneen avulla missä tahansa silloin, kun opiskelijalla on tuokio aikaa. Mikro-oppimiseen perustuvat kurssit ovat samantapaisia kuin YouTube-videot, joissa opetetaan parissa minuutissa vaikkapa letittämistä, leipomista tai auton korjaamista, mutta painopiste on työelämässä tarvittavissa taidoissa.

– Vuonna 2018 mikro-oppiminen oli ehdottomasti alamme kuumin trendi, kertoo e-oppimisyritys Tictacin myyntipäällikkö Benjamin Palmqvist.

Oppia missä ja milloin tahansa

– Varsinkin isoissa, monen toimipisteen yrityksissä voi olla haastavaa järjestää koulutustapahtumia, joihin kaikki pääsisivät osallistumaan. Mikro-oppiminen mahdollistaa sen, että jokainen pääsee oppimaan asioita riippumatta siitä, missä he ovat ja milloin heillä on sopiva hetki.

Mikro-oppiminen ei oikeastaan vaadi edes sitä, että kalenterista löytyisi tyhjää tilaa. Kurssia voi suorittaa lyhyinä pätkinä puhelimen avulla silloin, kun muutenkin pitäisi pikku paussin.

– Mikro-oppimisen hyödyt ovat ainutlaatuiset siinä mielessä, että oppiminen tapahtuu keskellä normaalia arkea ja työpäivää, ja uudet asiat solahtavat suoraan osaksi jo opittua, Palmqvist kuvailee.

Kuten muukin oppiminen, mikro-oppiminen soveltuu paremmin toisiin tehtäviin kuin toisiin. Yksinkertaisten tehtävien oppiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen sujuu sen avulla erinomaisesti. Sen sijaan suurempia kokonaisuuksia hahmottaessa tai täysin uutta taitoa sen avulla opetellessa, yleiskuva voi jäädä saamatta ja osaaminen jäädä pirstaleiseksi.

Mikro-oppiminen antaa esitiedot

Palmqvist muistuttaa, ettei mikro-oppiminen myöskään voi kokonaan korvata kasvokkain tapahtuvia oppimistilanteita.

– Tiettyjen asioiden kohdalla fyysinen läsnäolo ja kommunikaatio ovat oppimisen kannalta välttämättömiä. Mikro-oppimista voi kuitenkin hyödyntää siten, että osallistujat saavat sen avulla esitietoja ennen fyysistä oppimistilannetta. Samoin opetustilanteen jälkeen mikro-oppimisesta on apua uuden tiedon mieleen painamisessa. Näin voidaan tukea jatkuvaa oppimista ja työssä kehittymistä.

Näin mikro-oppiminen tuo tuloksia

1. Pohdi, keiden tulisi osallistua kurssille, millaiset esitiedot ja valmiudet heillä on, ja mitä haluat heidän oppivan. Soveltuuko kyseinen asia mikro-oppimiseen, vai pitäisikö käyttää jotain toista opetustapaa?

2. Jos mikro-oppiminen sopii yrityksesi tarkoituksiisi, mieti, onko kaikilla työntekijöillä sama tieto- ja taitotaso, vai tarvitseeko kurssin sisältöä tai rakennetta muokata eri tasoille sopiviksi?

3. Usein mikro-oppimista käytetään silloin, kun yrityksessä on käynnissä muutoksia tai tavoitteet kaipaavat vahvistusta. Tällöin kaikkien kannattaa suorittaa kurssia samanaikaisesti. Viestiä voi tukea myös muun työpaikalle hankittavan materiaalin, kuten infojulisteiden, avulla.

4. Kovin montaa mikrokoulutusta ei kannata pyörittää samanaikaisesti, koska asiat saattavat sotkeentua, ja oppiminen hankaloituu.

5. Kun kurssi on päättynyt, älä unohda tehdä arviota sen toimivuudesta. Kuten minkä tahansa muunkin koulutuksen yhteydessä, myös mikro-oppimiseen perustuvan kurssin jälkeen tulee pohtia, toimiko se toivotusti. Tuloksen pohjalta on uskallettava tehdä tarvittavat muutokset, jotta haluttu päämäärä saavutetaan.

Lue lisää:
Tulevaisuus edellyttää yrityskulttuureja, joissa luovuus virtaa
The Future of Jobs Report 2018

27 elokuuta 2019

Etänä saat enemmän aikaan

Tutkijat ovat yksimielisiä: työntekijät ovat tuottavampia silloin, kun heidän ei tarvitse viettää koko päivää konttorilla. Tuottavuuden lisääntymistä selittää moni seikka.

11 syyskuuta 2019

Hyvät uutiset saapuvat harvoin yksin

Microlearning ovat osoittautuneet perinteisiä opetusmenetelmiä tehokkaammaksi tavaksi oppia asiat muistiin. CSS voi auttaa ihmiskuntaa saavuttamaan Pariisin sopimuksen tavoitteet ja rajoittaa maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen. Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä, Volvo lisää panoksia taistelussa Teslaa.

28 elokuuta 2019

Yrityksen menestyksen taustalla työntekijöiden viihtyvyys ja motivaatio

Esimies voi vaikuttaa paljon siihen, miten työntekijät viihtyvät ja miten he suoriutuvat työtehtävistään. Harvard Business Schoolin tutkijan mukaan esimiesten pitäisi ymmärtää, että pienetkin onnistumiset tukevat työntekijöiden motivaatiota.

26 elokuuta 2019

Seurantatunniste kertoo laitteen alkuperän

Chalmersin tutkijat ovat kehittäneet seurantamisjärjestelmän sähkö- ja elektroniikkalaitteille, jossa seurantatunniste kertoo, mistä laitteen osat tulevat ja mitä materiaaleja valmistuksessa on käytetty.

22 elokuuta 2019

Nämä ovat tieteen ja teknologian tärkeimmät trendit

The Future Today Institute julkaisi jälleen raporttinsa tieteen ja teknologian tärkeimmistä trendeistä. 2019 Tech Trends -raportti listasi 315 trendiä, mikä on 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Listasimme kuluvan vuoden merkittävimmät tieteen ja teknologian trendit.

24 heinäkuuta 2019

Tulevaisuus edellyttää yrityskulttuureja, joissa luovuus virtaa

Luovuus, uteliaisuus, sitkeys ja rohkeus – siinä tienviitat tulevaisuuteen. Dustinin uusi tietohallintojohtaja Alexandra Fürst innostuu luovuuteen kannustavien yrityskulttuurien kehittämisestä.

2 heinäkuuta 2019