Haluatko oppia uutta nopeasti? Kokeile mikro-oppimista!

65 prosenttia nykyisistä alakouluikäisistä tulee aikuisina työskentelemään tehtävissä, joita ei vielä ole olemassakaan. Nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla on paljon etua siitä, että pystyy mukautumaan ja oppimaan uusia asioita. Mikro-oppiminen pitää osaamisen ajan tasalla.

Uudet teknologiat eivät pelkästään synnytä uusia liikeideoita, vaan ne myös muuttavat työelämää. Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) The Future of Jobs -raportin mukaan työpaikkojen määrä lisääntyy monilla aloilla lähivuosina, ja uusi teknologia muuttaa työtehtävien vaatimuksia. Näin ollen sekä yksilöiden että yritysten on kehitettävä osaamistaan.

Teknologia avaa mahdollisuuksia myös oppimiselle. Esimerkiksi mikro-oppimisesta on tullut suosittua. Mikro-oppimisella tarkoitetaan pedagogiikkaa, jossa opittava asia käydään läpi pienissä pätkissä. Oppiminen tapahtuu älypuhelimen tai tietokoneen avulla missä tahansa silloin, kun opiskelijalla on tuokio aikaa. Mikro-oppimiseen perustuvat kurssit ovat samantapaisia kuin YouTube-videot, joissa opetetaan parissa minuutissa vaikkapa letittämistä, leipomista tai auton korjaamista, mutta painopiste on työelämässä tarvittavissa taidoissa.

– Vuonna 2018 mikro-oppiminen oli ehdottomasti alamme kuumin trendi, kertoo e-oppimisyritys Tictacin myyntipäällikkö Benjamin Palmqvist.

Oppia missä ja milloin tahansa

– Varsinkin isoissa, monen toimipisteen yrityksissä voi olla haastavaa järjestää koulutustapahtumia, joihin kaikki pääsisivät osallistumaan. Mikro-oppiminen mahdollistaa sen, että jokainen pääsee oppimaan asioita riippumatta siitä, missä he ovat ja milloin heillä on sopiva hetki.

Mikro-oppiminen ei oikeastaan vaadi edes sitä, että kalenterista löytyisi tyhjää tilaa. Kurssia voi suorittaa lyhyinä pätkinä puhelimen avulla silloin, kun muutenkin pitäisi pikku paussin.

– Mikro-oppimisen hyödyt ovat ainutlaatuiset siinä mielessä, että oppiminen tapahtuu keskellä normaalia arkea ja työpäivää, ja uudet asiat solahtavat suoraan osaksi jo opittua, Palmqvist kuvailee.

Kuten muukin oppiminen, mikro-oppiminen soveltuu paremmin toisiin tehtäviin kuin toisiin. Yksinkertaisten tehtävien oppiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen sujuu sen avulla erinomaisesti. Sen sijaan suurempia kokonaisuuksia hahmottaessa tai täysin uutta taitoa sen avulla opetellessa, yleiskuva voi jäädä saamatta ja osaaminen jäädä pirstaleiseksi.

Mikro-oppiminen antaa esitiedot

Palmqvist muistuttaa, ettei mikro-oppiminen myöskään voi kokonaan korvata kasvokkain tapahtuvia oppimistilanteita.

– Tiettyjen asioiden kohdalla fyysinen läsnäolo ja kommunikaatio ovat oppimisen kannalta välttämättömiä. Mikro-oppimista voi kuitenkin hyödyntää siten, että osallistujat saavat sen avulla esitietoja ennen fyysistä oppimistilannetta. Samoin opetustilanteen jälkeen mikro-oppimisesta on apua uuden tiedon mieleen painamisessa. Näin voidaan tukea jatkuvaa oppimista ja työssä kehittymistä.

Näin mikro-oppiminen tuo tuloksia

1. Pohdi, keiden tulisi osallistua kurssille, millaiset esitiedot ja valmiudet heillä on, ja mitä haluat heidän oppivan. Soveltuuko kyseinen asia mikro-oppimiseen, vai pitäisikö käyttää jotain toista opetustapaa?

2. Jos mikro-oppiminen sopii yrityksesi tarkoituksiisi, mieti, onko kaikilla työntekijöillä sama tieto- ja taitotaso, vai tarvitseeko kurssin sisältöä tai rakennetta muokata eri tasoille sopiviksi?

3. Usein mikro-oppimista käytetään silloin, kun yrityksessä on käynnissä muutoksia tai tavoitteet kaipaavat vahvistusta. Tällöin kaikkien kannattaa suorittaa kurssia samanaikaisesti. Viestiä voi tukea myös muun työpaikalle hankittavan materiaalin, kuten infojulisteiden, avulla.

4. Kovin montaa mikrokoulutusta ei kannata pyörittää samanaikaisesti, koska asiat saattavat sotkeentua, ja oppiminen hankaloituu.

5. Kun kurssi on päättynyt, älä unohda tehdä arviota sen toimivuudesta. Kuten minkä tahansa muunkin koulutuksen yhteydessä, myös mikro-oppimiseen perustuvan kurssin jälkeen tulee pohtia, toimiko se toivotusti. Tuloksen pohjalta on uskallettava tehdä tarvittavat muutokset, jotta haluttu päämäärä saavutetaan.

Lue lisää:
Tulevaisuus edellyttää yrityskulttuureja, joissa luovuus virtaa
The Future of Jobs Report 2018

27 elokuuta 2019

Uutisia, trendejä ja hauskoja faktoja

Tuotteet, liiketoimintamallit, tekniikka ja innovaatiot Tänne keräämme IT-maailman viimeisimmät uutiset.

18 helmikuuta 2020

Ota hyöty irti tekoälystä jo nyt

Kaikenkokoiset yritykset voivat hyötyä modernista tekoälyteknologiasta jo nyt. Se auttaa esimerkiksi resurssien paremmassa hyödyntämisessä ja palvelutarjonnan laajentamisessa. Tekoäly on kilpailuvaltti.

12 helmikuuta 2020

Hyperkeskittymiskyky ja supervoimat

Autismi voi olla supervoima, mutta siihen liittyy myös omat vaikeutensa. Tietoisuuden ja digitaalisten apuvälineiden ansiosta koulunkäyntiä voidaan mukauttaa ja helpottaa. Lue lisää siitä, millaiset lähestymistavat ja työkalut toimivat toimintarajoitteisten oppilaiden kohdalla.

21 tammikuuta 2020

Tasapainoa digitaaliseen arkeen

Stressin lisääntyminen yhteiskunnassa vieritetään usein digitalisaation syyksi. Mutta synnyttääkö tekniikka itsessään stressiä? Entä miten voi saavuttaa paremman digitaalisen tasapainon omassa arjessaan?

13 tammikuuta 2020

Dustinin tietoturva sai laatuleiman

Puolustusvoimien myöntämä yritysturvallisuustodistus osoittaa, että Dustinin käsissä myös luokiteltu tieto on turvassa tilanteessa kuin tilanteessa.

18 joulukuuta 2019

Näin tekoäly hyödyttää yritystäsi jo nyt

Tekoäly voi tuntua vaikeasti ymmärrettävältä ja abstraktilta asialta. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä muotisana, vaan tekoälystä on yritystoiminnassa aidosti hyötyä. Kokosimme neljä vinkkiä, joiden avulla pääset alkuun tekoälyn käytössä.

27 marraskuuta 2019