Löydä oikea pilviyhdistelmä

Pilvessä voidaan tehdä kaikki tietojen tallennuksesta raskaiden sovellusten ja analysointityökalujen hallinnointiin. Yhtä kaikille yrityksille sopivaa ratkaisua ei ole. Näin löydät yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivan ratkaisun.

Pilvipalveluilla on paljon hyötyjä: ne sopivat sovellusten hallinnointiin ja niitä voi skaalata käytössä olevien laitteiden ja muuttuvien tarpeiden mukaan. Yritysten tarpeet kuitenkin vaihtelevat, joten pilvipalveluiden yhdistelmän valinnassa pitää olla tarkkana. Parhaaksi osoittautuu todennäköisesti ratkaisu, joka on yhdistelmä julkista pilveä, yksityistä pilveä ja hybridipilveä.

Ratkaisun valinnassa kannattaa esimerkiksi pohtia, kuinka arkaluonteista yrityksen käsittelemä tieto on ja mikä on tarvittava kapasiteetti. On myös hyvä miettiä, missä laajuudessa yritys haluaa kehittää ratkaisuja ja minkä tyyppistä toimintaa yritys harjoittaa.

– Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että monet pienyritykset pärjäävät mainiosti julkisella pilviratkaisulla. Siinä kaikki palveluun sisältyvät laitteistot, ohjelmistot ja infrastruktuuri ovat pilvipalveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa, sanoo IT-palveluiden asiantuntija Fredrik Reinius Dustinilta.

Tämä pilvityyppi soveltuu niin yksinkertaisiin tallennustarpeisiin kuin edistyneiden sovellusten käyttöön.

– On kuitenkin tiedostettava, että julkisissa pilvipalveluissa on eroja. Osa sopii paremmin raskaaseen laskentaan ja osa voi tarjota lyhyemmän viiveen, jolloin datan käyttö on nopeampaa.

Yksityinen pilviratkaisu on yrityksen omassa käytössä

Seuraava askel voi olla yksityisen pilviratkaisun harkitseminen. Siinä käyttäjä saa käyttöoikeuden resursseihin, kuten laitteistoihin, ohjelmistoihin ja infrastruktuuriin, jotka ovat pelkästään kyseisen yrityksen käytössä.

– Tällainen ratkaisu antaa pääsääntöisesti paremman hallittavuuden ja tietoturvan. Siksi se on luonnollinen valinta yrityksille, jotka käsittelevät toiminnassaan arkaluonteisia tietoja. Yksityinen pilviratkaisu tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet mukauttaa toimintoja ja rajapintaa yrityksen omiin tarpeisiin, Reinius sanoo.

Samaan hengenvetoon hän huomauttaa, että kyseessä ei ole joko–tai-valinta.

– Nykyään on tavallisinta valita hybridiratkaisu, jossa yrityskriittiset ohjelmat ja mukauttamista tai tiukkaa tietoturvaa vaativat resurssit ovat yksityisessä pilvessä ja palvelut, joille on tyypillistä iso volyymi – kuten verkkopohjainen sähköposti – käsitellään julkisessa pilvessä.

Jos yritys käsittelee arkaluonteisia tietoja, palvelun valintaan pitää kiinnittää huomiota muita enemmän, mutta vain harva ei voi siirtää kaikkea dataa pilveen. Määräykset ja viranomaisvaatimukset heittävät usein kapuloita rattaisiin, koska ne eivät ole pysyneet ajan tasalla tekniikan kehittyessä.

– Joissakin tapauksissa paras vaihtoehto voi olla, että tiedot jätetään paikalliseen IT-infrastruktuuriin. Pari vuotta sitten monet ajattelivat, että kaikki tieto pitäisi saada pilveen. Nyt on kuitenkin ymmärretty, että näin ei aina tarvitse olla. Sen sijaan on käynyt selväksi, että pilviratkaisujen käytön lisääminen tuo monille yrityksille kiistattomia hyötyjä.

Mitä pilviratkaisu maksaa?

Pilvipalveluissa on käytössä eri hinnoittelumalleja. Periaatteessa asiakas maksaa sen mukaan, kuinka paljon dataa käytetään, kuinka paljon kiintolevytilaa tarvitaan ja mitä lisäominaisuuksia valitaan.

Tavallista on käyttää jonkinlaista kiinteää hinnoittelua. Silloin yritys voi esimerkiksi maksaa tallennettavan tiedon määrän tai palvelun dataliikenteen mukaan. Kustannus on siis suoraan suhteessa käyttöön. Lisäksi kustannuksia tulee lisäpalveluista, kuten tietoturvahäiriöiden hallinnasta ja tilastoraporteista.

Toinen kiinteän hinnoittelun tyyppi on tilausmalli. Siinä yritys maksaa esimerkiksi verkkopalveluiden tai ohjelmistojen käytöstä. Yritys saa selkeän ja helposti hahmotettavan kuukausi- tai vuosihinnan paketista, joka sisältää yrityksen tarvitsemat palvelut.

Tarjolla on myös näiden mallien yhdistelmä. Siinä yritys voi esimerkiksi tilata yhden palvelun ja sen jälkeen maksaa lisää, jos tilaa tarvitaan enemmän kuin mitä perushintaan sisältyy.

Usein pilvipalveluntarjoajilla on selkeä hinnasto, josta eri vaihtoehtojen ja lisäpalveluiden kustannukset käyvät hyvin ilmi.

Haluatko lisätietoja? 

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää. He voivat myös neuvoa siitä, miten julkinen, yksityinen ja hybridi pilvi tulisi yhdistää.

Ota minuun yhteyttä

Lue lisää:

Tärkeitä kysymyksiä pilvipalveluista

3 kesäkuuta 2020

Pilvipalvelut mahdollistavat uudet liiketoimintamallit

Pilvipalvelut olivat ennen IT-osaston asia, mutta nyt niistä on tullut tärkeä osa yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Selvitimme, miten voit luoda lisäarvoa digitaalisilla työkaluilla.

Tärkeitä kysymyksiä pilvipalveluista

Pilvipalveluja tarjoavia yrityksiä on paljon. Nämä kysymykset auttavat sinua kehittymään fiksummaksi ostajaksi.

Opas: Kaikki ohjelmisto-omaisuuden hallinnan edut

Software Asset Management eli ohjelmisto-omaisuuden hallinta antaa kattavan kuvan yrityksen lisensseistä, ja lisäksi sillä on monia muitakin etuja. Tässä oppaassa kerromme, miten yrityksesi voi ottaa ohjelmisto-omaisuuden hallinnan käyttöön.

Siksi yhä useampi valitsee verkko palveluna-ratkaisun

Verkon toimivuus on yritystoiminnassa elinehto. Jos verkkoyhteys ei toimi, saattavat työt jäädä tekemättä. Siksi verkko palveluna on yhä suositumpi ratkaisu.

5 syytä ostaa verkko palveluna

Etuja on paljon, mutta osa niistä on tärkeämpiä kuin toiset. Listasimme viisi syytä miksi ei kannata investoida omaan verkkoon vaan hankkia verkko palveluna-ratkaisu.

Näin norjalaisyrityksen Oslon-varasto lyhensi toiminnan keskeytyksiä 30–40 prosentilla

Sørensen og Balchen kamppaili vanhentuneen IT-infrastruktuurin kanssa. Teknisistä vioista johtuvat toiminnan keskeytykset maksavat noin 20 000–30 000 euroa tunnilta, mutta nyt yritys on onnistunut lyhentämään keskeytysten kokonaiskestoa 30–40 prosentilla.