Miten Dustin työstää kestävän kehityksen mukaista IT:tä?

Dustinin visiona on määrittää standardit tehokkaalle ja kestävälle IT:lle. IT-kumppanina me toimimme toimittajien ja asiakkaiden välissä, minkä vuoksi meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa kumpaankin suuntaan. Sen lisäksi, että me keskustelemme jatkuvasti toimittajiemme kanssa siitä, minkälaisia tuotteita ja palveluita me haluamme myydä, me pyrimme myös koko ajan auttamaan asiakkaitamme tekemään kestävämpiä valintoja.

5 fokusaluetta

Olemme määrittäneet kestävän kehityksen työllemme viisi eri fokusaluetta. Alueet on määritetty yhdessä asiakkaidemme, työntekijöidemme ja muiden sidosryhmien kanssa.

1. Vastuullinen tuotanto

Ensimmäinen fokusalue on vastuullinen tuotanto. Se tarkoittaa sitä, että me pyrimme yhdessä toimittajiemme kanssa varmistamaan, että työntekijöillä on ihmisarvoiset työolot. Tavoitteenamme on suorittaa 80 tuotantolaitostarkastusta ennen vuotta 2020.

2. Ilmastovaikutusten vähentäminen

Toinen fokusalue on ilmastovaikutusten vähentäminen. Tavoitteemme on vähentää ilmastovaikutuksiamme 40 %. Tällä hetkellä ilmastovaikutuksemme johtuvat ennen kaikkea kuljetuksista, tuotantolaitoksista ja konesaleista.

3. Resurssien vastuullinen käyttö

Kolmas fokusalue on resurssien vastuullinen käyttö. Tässä kyse on kiertotaloudesta ja sen varmistamisesta, että käytöstä poistuneet tuotteet otetaan uusiokäyttöön ja kierrätetään. Tavoitteenamme on ottaa vastaan 140 000 tuotetta ennen vuotta 2020.

4. Liiketoiminnan etiikka ja korruptionvastainen työ

Neljäs fokusalue on liiketoiminnan etiikka ja korruptionvastainen työ. Varmistamme, että me toimimme yrityksenä eettisesti oikein. Järjestämme joka vuosi koulutuksia ja suoritamme riskiarvioita varmistaaksemme, että me täytämme asettamamme tavoitteet.

5. Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Viides fokusalue on monimuotoisuus ja tasa-arvo. Tässä kyse on sisällyttävän työpaikan luomisesta, jossa kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi. Tällä alueella me haluamme saavuttaa tasapuolisemman sukupuolijakauman. Tällä hetkellä 36 % johtajista on naisia, mutta me pyrimme nostamaan heidän osuuttaan.

Stephanie Forsblomin haastattelu – Acting VP Corporate Responsibility, Communication & Brand

Pituus: 3:07

Lue lisää siitä kuinka teet kestävän valinnan

Kolme asiaa, jotka kannattaa pitää mielessä seuraavan IT-hankinnan yhteydessä

IT-asioiden hankinnan yhteydessä on otettava huomioon monia eri asioita. Tässä on muutamia vinkkejä:

1. Tärkeintä on pitää mielessä kiertotalous. Pyri löytämään IT-kumppani, joka tarjoaa sekä uusiokäyttö- että kierrätysmahdollisuutta. Vanhat tuotteet ansaitsevat parempaa kuin vain jäädä nurkkaan pölyttymään.

2. Älä keskity yksinomaan ympäristökriteereihin, kuten energiankulutukseen. Sosiaaliset kriteerit, kuten ihmisarvoiset työolot, ovat aivan yhtä tärkeitä kestävän IT:n kannalta.

3. Uskalla ottaa seuraava askel. Huolimatta siitä, miten pitkälle olet päässyt omalla kestävän kehityksen matkallasi, me olemme valmiita auttamaan ja tukemaan sinua. Me voimme varmistaa, että IT-strategiastasi tulee aiempaakin kestävämpi.

29 elokuuta 2019

Consafe Logistics on vähentänyt IT-kustannuksia ja lisännyt samalla palvelutasoa

Consafe Logistics on Euroopan johtava varasto- ja logistiikkaratkaisujen ohjelmistotoimittaja. Dustin tarjoaa tällä hetkellä on-site-tukea Consafe Logisticsin koko liiketoiminnan laajuudelta.

20 syyskuuta 2019

CMP saattoi IT-ympäristönsä palveluistumisen satamaan

Vuonna 2001 perustettu CMP on kasvanut yhdeksi Skandinavian suurimmista satamaoperaattoreista. Sillä on toimintaa Juutinrauman molemmilla puolilla. Nyt heidän liiketoimintansa on palveluistettu lähes kokonaan.

9 syyskuuta 2019

Dustin on Climat80-ryhmän IT-kumppani

Kun yhtiö kasvaa ja muuttuu nopeaan tahtiin on väistämätön fakta, ettei IT aina pysy mukana vauhdissa. Climat80-ryhmä sai yhteistyöllään Dustinin kanssa oikeat edellytykset proaktiiviseen työskentelyyn ja liiketoimintansa eteenpäin viemiseen.

6 syyskuuta 2019

Suojaa arkaluontoiset tiedot pilvipalvelimella

Lisääntynyt palvelujen tarjoaminen IT-alalla tarkoittaa sitä, että yhä suurempi määrä tiedoista säilytetään pilvipalveluissa. Näin ollen asiakkaan on oltava tietoinen siitä, miten luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja käsitellään.

12 heinäkuuta 2019

Viisi vinkkiä toimivan lähiverkon rakentamiseen

Järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti suunniteltu ja toteutettu lähiverkko on olennainen osa lähes minkä tahansa yrityksen tuottavuutta. Dustinin teknologiakonsultti Pauli Riikonen vinkkaa viisi asiaa, jotka on syytä ottaa huomioon lähiverkkoa rakennettaessa.

5 heinäkuuta 2019

Sano hyvästit hitaalle langattomalle verkolle

Internet tuntuu olevan kaikkialla. Dustinin ja ITaidon asiantuntijat kertovat keinot, joilla yritykset saavat parhaan hyödyn irti langattomista verkkoyhteyksistään ja välttävät kompastuskivet muun muassa huolellisen ennakoinnin ansiosta.

4 heinäkuuta 2019