Kestävyys

Näe kokonaisuus valitessasi kestävästi

IT-kilpailutuksissa monet vaativat kestävän valinnan tekemistä. Kysyimme HP:n ja Dustinin yhteiskuntavastuupäälliköiltä, mitä on hyvä ajatella tehdessä oikeaa kestävää valintaa.

Stephanie Forsblom, Dustinin yhtiskuntavastuupäällikkö aloittaa huomauttamalla, että IT-alalla toimivien valmistajien välillä on olemassa huomattavia eroja.

– Yritykset ovat edenneet eri tahtia näissä kysymyksissä ja niillä on myös erilainen kunnianhimo näissä tavoitteissa. HP on työskennellyt pitkään ja kunnianhimoisesti näiden kysymysten parissa, Stephanie aloittaa.

– Meillä on vahva oma tahto näissä asioissa. Aloitimme esimerkiksi työskentelemisen konfliktimineraaleja vastaan jo yli kymmenen vuotta sitten. Olimme myös tämän alan ensimmäinen valmistaja, joka teki laskelmia kaikista ympäristövaikutuksistamme, johon kuului myös tuotteiden käyttämisen ja niiden toimitusketjun aiheuttamat vaikutukset, kertoo Madeleine Bergrahm, HP:n pohjoismainen yhteiskuntavastuupäällikkö.

HP kehottaa asiakkaita punnitsemaan myös kestävän kehityksen näkökulmia kilpailutuksissaan.

– Tämä voi kuitenkin olla haastavaa, koska kyseinen ala on erittäin laaja. Tämän vuoksi autamme asiakkaita muun muassa ehdottamalla heille erilaisia kestävyysvaatimuksia, joita he voivat miettiä, Madeleine Bergrahm jatkaa.

Stephanie Forsblom, Dustinin yritysvastuupäällikkö.

Madeleine Bergrahm HP:n pohjoismainen yritysvastuupäällikkö.

Merkintä on helppo tapa valita oikein

Pienemmille organisaatioille joilla ei ole niin hyvää käsitystä itsellään, Stephanie Forsblomin perusneuvo on valita tuotteita, jotka ovat saaneet kansainvälisen kestävän kehityksen TCO:n sertifikaatin IT-tuotteille.

– Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote ei täytä ainoastaan ympäristövaatimuksia, vaan sen kriteerit koskevat myös tuotteen sosiaalisia vaikutuksia ja vastuullista valmistamista. Kotisivuillamme Kestävä valinta voit löytää lisää vinkkejä, mitä sinun tulee ajatella ennen ostoa, Stephanie neuvoo.

Pitäisi aina huomioida tuotteiden koko elinkaari ja katsoa, kuinka ne valmistetaan, kuinka niitä käytetään ja mitä tapahtuu, kun on aika vaihtaa ne uusiin.

– On olemassa esimerkiksi joitain ympäristöystävällisiä värikasetteja tulostimille, jotka itseasiassa eivät ole edes niin kestäviä. Huonompi laatu johtaa siihen, että joudutaan käyttämään enemmän paperia ja se puolestaan kuluttaa ympäristöä eniten. Lisäksi hiukkaspäästöt ja haihtuvat orgaaniset aineet tulevat korkeammiksi, kuin alkuperäistuotteissa, Madeleine Bergrahm selventää.

Pitää myös huomioida energiankulutus sekä valmistuksessa, että kulutuksessa.

– Asiakkaan tulee muistaa myös se, että Dustinilla on tietty ohjeistus, jota valmistajiemme tulee seurata. Haluamme pitää tarkastuksia ja valvoa, että vaatimuksiamme myös noudatetaan mitä tulee kemikaalien käyttöön, konfliktimineraaleihin ja työoloihin, Stephanie sanoo.

Takaisinotto pidentää tuotteen ikää

Dustinin takaisinottopalvelun avulla voidaan lisäksi varmistaa, että käytetyt tuotteet mahdollisuuksien mukaan uusiokäytetään käytettyjen tavaroiden markkinoilla. Tällöin hiilidioksidimäärä vähenee huomattavasti kierrättämiseen verrattuna.

– Myös kierrätyksen parissa on mahdollista tehdä paljon. Työskentelemme HP:la esimerkiksi uusiokäyttämällä vanhojen tulostimien muovia uusissa tulostimissa, jotta niistä tulee ympäristöä vähemmän kuormittavia. Mielellämme näkisimme myös, että useammat asiakkaat olisivat valmiita ostamaan tuotteen sijaan palvelun. Näin palveluntoimittaja voi helpommin optimoida tuotteen ympäristövaikutuksia, Madeleine Bergrahm sanoo.

Yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä ovat kuljetukset. Tässä HP on kehittänyt erityisen kuljetuspaketin niille asiakkaille, jotka haluavat olla kaukokatseisia tilaustensa kanssa. Tällöin toimitukset Aasiasta hoidetaan junalla, jolla on lentokonetta huomattavasti pienempi ympäristövaikutus.

Molemmat suosittelevat lopuksi, että asiakkaat tekevät myös perusteellista seurantaa kestävissä kilpailutuksissaan.

– Tätä olemme Dustinin kanssa tehneet yhdessä joillekin asiakkaille. Mielestäni on tärkeää valvoa sitä, että toimittajat seuraavat asettamiamme vaatimuksia. Se on erittäin tärkeä osa kestävän kehityksen työtä, Madeleine Bergrahm päättää.

Voit lukea lisää, kuinka teet kestävän valinnan Kestävä valinta- sivuiltamme.

vindkraftverk som symboliserar hållbar energi