Asiakasreferenssi

Oppilaat mukana laitevalinnassa – Hollolan 3. luokkalaiset aloittavat opintien uusien iPadien kanssa

Hollolan Kalliolan koulussa päätös sopivan päätelaitteen valinnasta tehtiin yhteisesti opettajien ja oppilaiden kanssa.

Sopivan päätelaitteen valinta pitää sisällään monen tekijän puntarointia. On tarkasteltava esimerkiksi laitteen kestävyyttä, ekonomisuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi opetustyössä päätelaitteen on sovelluttava pedagogiseksi työvälineeksi niin opettajille kuin oppilaille.

Liian usein päätös oppilaitoksissa käytettävistä laitteista tehdään luokkahuoneen ulkopuolella. Hollolan kunnassa päätös perusopetuksessa käytettävistä laitteista tehtiin sen sijaan laitepilotin kautta opettajien ja oppilaiden kesken.

Viime lukuvuonna kaksi Kalliolan koulun 5. luokkaa pääsi testaamaan kahta eri päätelaitetta. Yhdellä ryhmällä oli käytössään iPadit ja toisella kannettavat Chromebook-tietokoneet.

”Halusimme selvittää, kumpi päätelaite toimii parhaiten oppilaskäytössä ja opetuksessa”, kertoon Kalliolan koulun opettaja Leena Heiskanen. ”Laitteet olivat päivittäisessä käytössä. Kaikki, paitsi matematiikan ja äidinkielen oppimateriaali oli digitaalisessa muodossa.”

Hollolan kunnan tietohallintopäällikkö Vesa Piispasen mukaan laitteita ei haluttu hankkia summamutikassa.

”Vuoteen 2025 mennessä kaikilla 3. luokkalaisilla ja sitä vanhemmilla oppilailla on oltava käytössään henkilökohtainen päätelaite. Emme kuitenkaan halunneet antaa heille laitetta käteen ilman perusteellista harkintaa”, Piispanen sanoo. ”Halusimme kuulla käyttäjätasolta eli opettajilta ja oppilailta, mikä laite palvelee opetusta parhaiten.”

man using ipad

Opetuksessa käytettävien laitteiden käytön on oltava sujuvaa, että aika ei mene ongelmatilanteiden ratkaisuun.

Vesa Piispanen, Hollolan kunnan tietohallintopäällikkö.

iPad

iPadia voi pitää tuotteena, joka muokkasi nykypäivän tablettimarkkinat ja iPad onkin yksi parhaiten myyvistä tableteista markkinoilla. Tästä kuuluu kiitos suorituskyvylle sekä laajalle sovellusvalikoimalle, joiden avulla iPad soveltuu moneen eri käyttötarkoitukseen.

Katso kaikki Apple iPads

Mistä on hyvä päätelaite tehty?

Heiskasen mukaan yksi tärkeimmistä valintakriteereistä oli yhteensopivuus olemassa olevien digitaalisten oppimateriaalien kanssa. Lisäksi päätökseen vaikuttivat käytettävyys, kestävyys ja käyttönopeus.

”Oli tärkeää löytää yksi päätelaite, joka vastaa kaikkiin näihin vaatimuksiin. Eritoten halusimme laitteiden olevan kestäviä, että niitä ei tarvitsisi olla heti uusimassa”, Heiskanen painottaa. ”iPadin kovat suojakuoret olivat etu kestävyyden kannalta – kokeilun aikana yksikään iPad ei hajonnut eli vikaprosentti oli nolla. Nopea käyttövalmius heti käynnistettäessä oli toinen tärkeä osatekijä.”

woman using ipad

Oikea laitevalinta on ensimmäinen ja tärkeä askel kohti digitaalista opetusta.

Kokonsa puolesta iPad on näppärä sekä helppo kantaa ja käsitellä pienemmilläkin käsillä. Kiitosta saa myös monipuolisuus: erillisiä laitteita tai ohjelmia, esimerkiksi kuvankäsittelyä varten, ei tarvittu, vaan kaikki löytyi samalta päätelaitteelta.

”Laitteet ostettiin neljän vuoden leasing-sopimuksella. Nykymittapuun mukaan iPadit ovatkin käyttöiältään todella ekologisia. Leasing-laitteiden takaisinostomaksu on myös positiivinen asia”, Piispanen lisää.

Laitepilotin päätteeksi oppilaat antoivat palautetta kokeilusta.

”Oppilaat olivat huolissaan siitä, saavatko he pilotin jälkeen enää käyttää laitteita. Monet huokasivatkin helpotuksesta, kun tietohallinnosta kerrottiin, että laitteet jäävät syksystä lähtien oppilaiden käyttöön”, Heiskanen kertoo hymyillen.

Digitalisaatio muokkaa opetusta

Onpa kyse mistä tahansa elämän osa-alueesta, digitaitojen osaamisen tärkeys kasvaa jatkuvasti.

”Se, että osaat lähettää sähköpostin ja luoda tekstitiedoston, ei enää riitä. Esimerkiksi videoiden tuottaminen on tullut osaksi opetusta, mutta näitä työkaluja on opittava käyttämään tarkoituksenmukaisesti”, Heiskanen pohtii.

”Suomen tuleva suorituskyky rakentuu paraikaa kouluissa. Digitaidot hyödyttävät oppilaita myöhemmin myös työelämässä”, Piispanen huomauttaa.

woman using ipad

Kalliolan koulun opettaja Leena Heiskanen muistuttaa, että digityökalut eivät saa jäädä erillisiksi kokonaisuuksiksi tai leikkivälineiksi vaan niiden pitää palvella tarkoitustaan.

Kannettavien laitteiden yhtenä etuna on mahdollisuus lähteä niiden kanssa liikkeelle esimerkiksi luontoon.

”Olemme tehneet oppilaiden kanssa esimerkiksi digitaalisia kasvioita ja käyneet tunnistamassa kasveja luonnossa laitteita hyödyntäen”, Heiskanen kertoo.

Kohti digitaalista oppimista

Oikea laitevalinta on ensimmäinen ja tärkeä askel kohti digitaalista opetusta, joten teknisten ja pedagogisten vaatimusten on kohdattava. Pilotin perusteella tehdyn valinnan myötä kaikki Hollolan kunnan 3. luokkalaiset saavat henkilökohtaiset iPadit käyttöönsä syksyllä 2022.

Piispanen huomauttaa, että oppilaita on vaikea motivoida, jos laitteet eivät toimi oikein.

”Oikean laitteen kanssa aika jää siihen mihin pitääkin eli tehtävien tekemiseen ja opetukseen”, Heiskanen sanoo. ”Uskoisin, että vikatilanteet ja laiteongelmat vähenevät laitevalinnan ansiosta. Samalla kokonaiskustannukset laskevat ja kaikki hyöty saadaan irti.”

Opettajille suunnattu koulutus laitteiden hallintaan ja käyttöön tulee jatkumaan säännöllisesti koko vuoden. Lisäksi eri oppitunneilla tulee kiertämään koulutettuja oppilasagentteja.

”Oppilasagentit ovat vanhempia oppilaita, jotka opastavat vapaaehtoisesti pienempiä eri oppiaineissa. Tulemme varmasti hyödyntämään digitaitoihin perehtyneitä oppilasagentteja oppituntien aikana”, Heiskanen kertoo.

apple logotype

Kuvaaja: Katariina Salmi

Teksti: Sini-Maria Melanen

man using ipad

Opetuksessa käytettävien laitteiden käytön on oltava sujuvaa, että aika ei mene ongelmatilanteiden ratkaisuun.

Vesa Piispanen, Hollolan kunnan tietohallintopäällikkö.

iPad

iPadia voi pitää tuotteena, joka muokkasi nykypäivän tablettimarkkinat ja iPad onkin yksi parhaiten myyvistä tableteista markkinoilla. Tästä kuuluu kiitos suorituskyvylle sekä laajalle sovellusvalikoimalle, joiden avulla iPad soveltuu moneen eri käyttötarkoitukseen.

Katso kaikki Apple iPads
apple logotype

Viimeksi päivitetty: 16 marraskuuta 2022

Aihealue