Kestävyys

Pian kaikki IT on voitava kierrättää

Jos työskentelet IT:n parissa, kestävyysasiat ovat todennäköisesti korkealla asialistallasi. Jos näin ei ole, on korkea aika muuttaa painotusta.

Kestävyydessä ei ole kyse pelkästään puhtaasta omastatunnosta. Kirjailija Rebecka Carlsson toteaa Exponentiell klimatomställning (Eksponentiaalinen ilmastonmuutos) -teoksessaan, ettei yhdelläkään organisaatiolla ole varaa laiminlyödä tätä osa-aluetta, jos organisaatio mielii pysyä hengissä tulevaisuudessa.

– Tänä päivänä ei ole olemassa yritystä, joka vielä pohtisi, pitäisikö digitalisaatio aloittaa. Digitalisoimatta jättämistä pidetään pikemminkin erittäin huonona ideana. Samalla tavalla kestävyydestä on tullut osa itsesuojeluvaistoa. Se on jatkossa menestyksen edellytys, aivan kuten digitalisaatiokin, Carlsson toteaa.

Korkealla asialistalla

IT&Telekomföretagen-työnantajaliiton elinkeinopoliittinen asiantuntija Frida Faxborn toteaa, että kestävyys on korkealla ruotsalaisten IT- ja tietoliikenneyritysten asialistalla, ja tämä trendi voimistuu jatkossa.

– Kestävä IT tarkoittaa sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien kysymysten huomiointia. Jos yritys haluaa olla tänä päivänä houkutteleva, kilpailukykyinen ja pitkäjänteinen toimija, näiden asioiden on oltava luonnollinen osa työtä.

Tuotteiden uudelleenkäytön, korjauksen, kierrätyksen ja palautuksen edistäminen painottuu juuri nyt voimakkaasti Euroopan markkinoilla, Faxborn kertoo.

– Toimialamme voi ja haluaa kehittää näitä osa-alueita edelleen, ja tässä työssä tarvitaan kaikkia, hän jatkaa.

Kierrätyksen huomiointi suunnittelussa

Carlsson kuvailee design for disassembly -konseptia ehdottomasti tärkeimmäksi kiertotalouden käsitteeksi. Tiivistettynä sen lähtökohtana on, että kaikki, mitä rakennamme ja käytämme – pilvenpiirtäjistä aina taskussamme oleviin puhelimiin – on voitava purkaa osiin ja käyttää uudelleen. Tämä lähestymistapa soveltuu IT-järjestelmiin erinomaisesti.

– Pidemmällä aikavälillä laitteet on suunniteltava päivitettäviksi ja modulaarisiksi. Näin voidaan pysyä paremmin mukana teknisessä kehityksessä ja vähentää samalla täysin uusien laitteiden tarvetta. Lopuksi laitteet voidaan toimittaa uudelleenkäytettäviksi tai kierrätettäviksi, toteaa Dustinin Head of Sustainability Henrik Lampa.

Hän painottaa, että IT-infrastruktuuria koskevan ajattelun on oltava kierrätyslähtöistä, jotta voidaan luoda edellytykset luonnonvarojen, energian ja ilmaston säästämiselle. Laitteiden ostajan on asetettava vaatimuksia toimittajilleen.

– Asiakas voi tiedustella toimittajalta mahdollisuutta laitteiden palautukseen, jotta ne voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.

Kohti kiertotalouden mukaista IT-taloutta

Lue lisää palvelusta Takeback
Rebecka Carlsson.Frida Faxborn.

Teksti: Alfred Holmgren

17 helmikuuta 2021

Aihealue