Tarkastuksilla varmistetaan paremmat työolot

Tehdastarkastuksillaan Dustin haluaa varmistaa, että kaikki sen oman tuotemerkin alla myytävät tuotteet ovat eettisesti ja vastuullisesti valmistettuja. Panostus on jo saanut viisi kiinalaista tehdasta parantamaan työolojaan.

Syksyllä 2016 Dustin toi markkinoille omat tuotemerkkinsä, ja samalla se käynnisti aloitteen vastuullisen tuotannon turvaamiseksi koko arvoketjussa. Dustinin yhteiskuntavastuupäällikkö Stephanie Forsblom on tarkastanut kaikki viisi Dustinin tuotteita valmistavaa kiinalaistehdasta sen varmistamiseksi, että ne noudattavat tuotannossaan yhtiön toimintaperiaatteita.

– Jos halutaan oikeasti taata hyvät työolot, ei useimmiten riitä, että tehtaita pyydetään allekirjoittamaan yhtiön toimintaperiaatteet. On oltava itse paikan päällä ja osallistuttava aktiivisesti tehtaiden toimintaan. Joskus valmistajat eivät tiedä, miten toimia oikein, ja siinä me voimme auttaa, Stephanie Forsblom sanoo.

 

Tarkastukset ilman tehtaan johdon osallistumista

Toimintaperiaatteiden vaatimukset perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja lakeihin, ja ne käsittelevät työehtojen lisäksi ihmisoikeuksia, työterveyttä ja turvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä etiikkaa. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota myös tuotantolinjoihin, tehdasrakennuksen kuntoon, jätehuoltoon ja kemikaalien säilytykseen sekä henkilökunnan asuinoloihin, keittiö- ja ruokailutiloihin.

Tarkastusten yhteydessä Stephanie Forsblom valitsi sattumanvaraisesti työntekijöitä haastateltaviksi sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä ilman, että tehtaan johto osallistui keskusteluun. Eniten aikaa kului tehtaiden asiakirjojen läpikäymiseen sen varmistamiseksi, että työntekijöiden työtunneissa, ikärajoissa, palkoissa, vakuutuksissa ja koulutuksessa noudatetaan toimintaperiaatteiden vaatimuksia.

 

Fokus tehtaan halukkuuteen oppia

– Tietoomme ei tullut poikkeamia sellaisissa asioissa, joissa meillä on nollatoleranssi. Sitä vastoin tehtaissa ilmeni muita poikkeamia, joita korjaamme nyt muun muassa koulutuksella. Olen tehnyt urani aikana monia tarkastuksia ja jopa asunut Kiinassa, ja olin positiivisesti yllättynyt nyt tekemiemme tarkastusten tuloksista.

– Toimintaperiaatteiden noudattamisessa on aina parantamisen varaa, ja keskitymme nyt eniten siihen, että tehtaat ovat kiinnostuneita ja halukkaita oppimaan sekä korjaamaan ja parantamaan toimintaansa. Vaikka tehtaassa todettaisiin useita poikkeamia, mutta se on halukas oppimaan ja ymmärtää parannuksista seuraavat liiketoimintahyödyt, siitä voi tulla lopulta parempi tehdas kuin sellaisesta, jossa poikkeamia on alkujaankin vain vähän, Stephanie Forsblom selittää.

 

Teksti: Moa Thorsell

Kuva: Yuan Li Liu

 

Mitä tapahtuu tarkastuksen jälkeen?

Kun poikkeama huomataan, toimittajan vastuulla on esittää korjaavia toimenpiteitä sekä laatia syyanalyysi ja ennaltaehkäisevä suunnitelma. Korjaavien toimenpiteiden toteutusaikataulu määritetään poikkeaman vakavuuden perusteella, ja niiden toteuttamista valvotaan jälkikäynneillä ja seurannalla.

  • Lievä poikkeama (90 päivää)
  • Vakava poikkeama (60 päivää)
  • Kriittinen poikkeama (30 päivää)
  • Poikkeama nollatoleranssista (48 tuntia)

16 toukokuuta 2017

Tulevaisuus edellyttää yrityskulttuureja, joissa luovuus virtaa

Luovuus, uteliaisuus, sitkeys ja rohkeus – siinä tienviitat tulevaisuuteen. Dustinin uusi tietohallintojohtaja Alexandra Fürst innostuu luovuuteen kannustavien yrityskulttuurien kehittämisestä.

2 heinäkuuta 2019

Oletko valmis kesää varten?

Vaikea uskoa, mutta lomakausi on jo melkein täällä. Ennen kuin tajuatkaan, juhannuskokko on poltettu, makkarat paistettu ja mansikkakausi alkanut. Dustinin omat tavaramerkit pitävät huolen siitä, että olet valmis kaikenlaisiin kesäseikkailuihin.

26 kesäkuuta 2019

Uudelleenkäyttö kierrättämisen sijaan, edut ovat monet

Keskustelemme uudelleenkäytön asiantuntijan Inregon kanssa ja otamme selvää miksi kannattaa panostaa uudelleenkäyttöön kierrättämisen sijaan. Siinä on nimittäin paljon voitettavaa.

28 toukokuuta 2019

Viisi keinoa lisätä työntekijöiden sitoutumista

Menestys edellyttää sitä, että työntekijät ovat sitoutuneita. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii toimenpiteitä.

7 toukokuuta 2019

”Somessa suositaan sisältöä, joka saa aikaan voimakkaita tunteita”

Mitä sosiaalinen media tekee demokratialle? Sitä pohtivat Martin Gelin ja Karin Pettersson uudessa kirjassaan Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris.

24 huhtikuuta 2019

Kolme asiantuntijaa – paljon hyviä vinkkejä

Ruotsissa järjestetyillä Dustin Expo -messuilla oli aitio, jossa kuvasimme lyhyitä keskustelutuokioita eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Seuraavissa kolmessa keskustelussa puhutaan kestävästä kehityksestä, turvallisuudesta ja tulevaisuuden digitaalisista kokousympäristöistä.

9 huhtikuuta 2019