Tarkastuksilla varmistetaan paremmat työolot

Tehdastarkastuksillaan Dustin haluaa varmistaa, että kaikki sen oman tuotemerkin alla myytävät tuotteet ovat eettisesti ja vastuullisesti valmistettuja. Panostus on jo saanut viisi kiinalaista tehdasta parantamaan työolojaan.

Syksyllä 2016 Dustin toi markkinoille omat tuotemerkkinsä, ja samalla se käynnisti aloitteen vastuullisen tuotannon turvaamiseksi koko arvoketjussa. Dustinin yhteiskuntavastuupäällikkö Stephanie Forsblom on tarkastanut kaikki viisi Dustinin tuotteita valmistavaa kiinalaistehdasta sen varmistamiseksi, että ne noudattavat tuotannossaan yhtiön toimintaperiaatteita.

– Jos halutaan oikeasti taata hyvät työolot, ei useimmiten riitä, että tehtaita pyydetään allekirjoittamaan yhtiön toimintaperiaatteet. On oltava itse paikan päällä ja osallistuttava aktiivisesti tehtaiden toimintaan. Joskus valmistajat eivät tiedä, miten toimia oikein, ja siinä me voimme auttaa, Stephanie Forsblom sanoo.

 

Tarkastukset ilman tehtaan johdon osallistumista

Toimintaperiaatteiden vaatimukset perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja lakeihin, ja ne käsittelevät työehtojen lisäksi ihmisoikeuksia, työterveyttä ja turvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä etiikkaa. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota myös tuotantolinjoihin, tehdasrakennuksen kuntoon, jätehuoltoon ja kemikaalien säilytykseen sekä henkilökunnan asuinoloihin, keittiö- ja ruokailutiloihin.

Tarkastusten yhteydessä Stephanie Forsblom valitsi sattumanvaraisesti työntekijöitä haastateltaviksi sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä ilman, että tehtaan johto osallistui keskusteluun. Eniten aikaa kului tehtaiden asiakirjojen läpikäymiseen sen varmistamiseksi, että työntekijöiden työtunneissa, ikärajoissa, palkoissa, vakuutuksissa ja koulutuksessa noudatetaan toimintaperiaatteiden vaatimuksia.

 

Fokus tehtaan halukkuuteen oppia

– Tietoomme ei tullut poikkeamia sellaisissa asioissa, joissa meillä on nollatoleranssi. Sitä vastoin tehtaissa ilmeni muita poikkeamia, joita korjaamme nyt muun muassa koulutuksella. Olen tehnyt urani aikana monia tarkastuksia ja jopa asunut Kiinassa, ja olin positiivisesti yllättynyt nyt tekemiemme tarkastusten tuloksista.

– Toimintaperiaatteiden noudattamisessa on aina parantamisen varaa, ja keskitymme nyt eniten siihen, että tehtaat ovat kiinnostuneita ja halukkaita oppimaan sekä korjaamaan ja parantamaan toimintaansa. Vaikka tehtaassa todettaisiin useita poikkeamia, mutta se on halukas oppimaan ja ymmärtää parannuksista seuraavat liiketoimintahyödyt, siitä voi tulla lopulta parempi tehdas kuin sellaisesta, jossa poikkeamia on alkujaankin vain vähän, Stephanie Forsblom selittää.

 

Teksti: Moa Thorsell

Kuva: Yuan Li Liu

 

Mitä tapahtuu tarkastuksen jälkeen?

Kun poikkeama huomataan, toimittajan vastuulla on esittää korjaavia toimenpiteitä sekä laatia syyanalyysi ja ennaltaehkäisevä suunnitelma. Korjaavien toimenpiteiden toteutusaikataulu määritetään poikkeaman vakavuuden perusteella, ja niiden toteuttamista valvotaan jälkikäynneillä ja seurannalla.

  • Lievä poikkeama (90 päivää)
  • Vakava poikkeama (60 päivää)
  • Kriittinen poikkeama (30 päivää)
  • Poikkeama nollatoleranssista (48 tuntia)

16 toukokuuta 2017

Ota hyöty irti tekoälystä jo nyt

Kaikenkokoiset yritykset voivat hyötyä modernista tekoälyteknologiasta jo nyt. Se auttaa esimerkiksi resurssien paremmassa hyödyntämisessä ja palvelutarjonnan laajentamisessa. Tekoäly on kilpailuvaltti.

12 helmikuuta 2020

Hyperkeskittymiskyky ja supervoimat

Autismi voi olla supervoima, mutta siihen liittyy myös omat vaikeutensa. Tietoisuuden ja digitaalisten apuvälineiden ansiosta koulunkäyntiä voidaan mukauttaa ja helpottaa. Lue lisää siitä, millaiset lähestymistavat ja työkalut toimivat toimintarajoitteisten oppilaiden kohdalla.

21 tammikuuta 2020

Tasapainoa digitaaliseen arkeen

Stressin lisääntyminen yhteiskunnassa vieritetään usein digitalisaation syyksi. Mutta synnyttääkö tekniikka itsessään stressiä? Entä miten voi saavuttaa paremman digitaalisen tasapainon omassa arjessaan?

13 tammikuuta 2020

Dustinin tietoturva sai laatuleiman

Puolustusvoimien myöntämä yritysturvallisuustodistus osoittaa, että Dustinin käsissä myös luokiteltu tieto on turvassa tilanteessa kuin tilanteessa.

18 joulukuuta 2019

Näin tekoäly hyödyttää yritystäsi jo nyt

Tekoäly voi tuntua vaikeasti ymmärrettävältä ja abstraktilta asialta. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä muotisana, vaan tekoälystä on yritystoiminnassa aidosti hyötyä. Kokosimme neljä vinkkiä, joiden avulla pääset alkuun tekoälyn käytössä.

27 marraskuuta 2019

Tästä syystä langaton verkko kannattaa kytkeä pois päältä

Voiko Marsiin muuttaa, jos sinne laukaistaan ensin ydinpommeja? Onko kohta mahdollista twiitata ajatuksen voimalla? Miten seinien läpi pystytään näkemään? Esittelemme kolme mielenkiintoista projektia, jotka ennustavat tulevaisuutta.

14 marraskuuta 2019
Kuule tarjoukset heti