Kestävyys

Vastuullinen valmistus ja suurempi tasa-arvoisuus

Useampia naispuolisia esimiehiä ja enemmän huomiota vastuulliseen valmistukseen ovat Dustinin yhteiskuntavastuuraportin 2015–2016 pääkohdat.

Dustinin yhteiskuntavastuutyö keskittyy viiteen osa-alueeseen: vastuulliseen valmistukseen, ilmastovaikutuksen pienentämiseen, vastuulliseen resurssien käyttöön, yritysetiikkaan ja korruption torjumiseen sekä moni- ja tasa-arvoisuuteen.

Toimimme alalla, jossa on lisättävä moniarvoisuutta ja joka on ollut perinteisesti miesvaltainen. Haluamme tähän muutoksen. Kun esimiestehtävissä vallitsee suurempi tasa-arvo sukupuolten välillä, tasa-arvoisuus paranee yleisesti ottaen koko yrityksessä.

Moni- ja tasa-arvoisuuden osalta Dustinin tavoitteena on, että kummankin sukupuolen edustus yhtiön henkilökunnassa on vähintään 40 prosenttia. Dustinilla ja IT-alalla yleisesti työskentelee vähemmän naisia kuin miehiä. Vuoden aikana naispuolisten työntekijöiden osuus kasvoi kuitenkin 5 prosentilla 27 prosenttiin ja naispuolisten esimiesten osuus 11 prosentista 31 prosenttiin. Yksi naispuolisten esimiesten lisäämiseen tähtäävistä toimenpiteistä on, että jokaiseen esimiestehtävään harkitaan sekä mies- että naispuolista ehdokasta.

Suurempi moniarvoisuus

– Toimimme alalla, jossa on lisättävä moniarvoisuutta ja joka on ollut perinteisesti miesvaltainen. Haluamme tähän muutoksen. Kun esimiestehtävissä vallitsee suurempi tasa-arvo sukupuolten välillä, tasa-arvoisuus paranee yleisesti ottaen koko yrityksessä, sanoo Dustinin toimitus- ja konsernijohtaja Georgi Ganev.

Yhteiskuntavastuutyössä keskitytään myös vastuulliseen valmistukseen. Dustinin valikoimaan kuuluvista noin 200 000 tuotteesta suuri osa valmistetaan maissa, joissa on verraten korkea riski, ettei tuotannossa noudateta Dustinin toimittajilleen määrittämiä toimintaperiaatteita. Siksi Dustin on päättänyt valvoa vaatimusten noudattamista alempana arvoketjussa.

– Se tarkoittaa, että aiomme esimerkiksi toteuttaa tarkastuksia paikan päällä sekä järjestää koulutuksia parempien valmistusolosuhteiden aikaansaamiseksi, sanoo Dustinin yhteiskuntavastuupäällikkö Stephanie Forsblom.

Yhteiskuntavastuutyön kaikilla osa-alueilla on asetettu tavoitteita vuodelle 2020, ja kaikkien tavoitteiden tulokset ovat luettavissa yhteiskuntavastuuraportista osoitteessa dustingroup.com.


Kuva: Mattias Hamrén

20 helmikuuta 2017

Aihealue