Fokus

Hybridiratkaisut kaikille.

Pilvi tarjoaa suurta joustavuutta, mutta sen ei tarvitse olla joustava kaikilla osa-alueilla.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Hybridiratkaisut kaikille

Pilvi tarjoaa suurta joustavuutta, mutta sen ei tarvitse olla joustava kaikilla osa-alueilla. Monissa tapauksissa voi olla parempi idea valita hybridiratkaisu, jossa kaikkea voidaan kuitenkin hallita samalla tavalla.

Tänä päivänä ei todennäköisesti löydy yritystä, joka ei käyttäisi julkisten pilvipalveluiden mahdollisuuksia niiden joustavuuden ansiosta. Andreas Remmer on Dustinin IT-infrastruktuurin asiantuntija ja hän selventää, että kysymys ei ole enää se, mitä pilveen laitetaan vaan paremminkin se, mitä sinne ei tule laittaa.

– Pienet yritykset, joilla ei ole vanhaa laitteistoa, voivat rauhassa hankkia kaiken pilvipalveluna, jos heillä ei ole erityisen tarkkoja vaatimuksia. Samat yritykset eivät osta myöskään palvelimia enää tänä päivänä, hän jatkaa. Vähän suuremmille yrityksille tarvitaan kuitenkin siirtymävaihe. Tällöin pilvipalvelun tuomat säästöt saattavat hävitä muihin uusiin kustannuksiin. Tällöin erilaiset hybridiratkaisut tulevat mielenkiintoisiksi, jossa tietyt IT-tuen osat ostetaan julkisina pilvipalveluina ja kaikki muu laitetaan yksityiseen pilveen tai hoidetaan paikallisesti.

– Sinulla voi olla hyvä käsitys siitä, miltä 75 prosenttia IT-ympäristöstä tulee näyttämään seuraavan kolmen vuoden aikana, kun puolestaan taas 25 prosenttia on epävarmempaa, riippuen suhdanteista ja muista tapahtuvista muutoksista, kuten yrityksien sulautumisesta tai tekniikan muuttumisesta. Tällöin palvelut, kuten esimerkiksi julkinen pilvipalvelu soveltuvat täydellisesti, kun muutoin taas on riski, että maksat joustavuudesta jota et koskaan käytä, Andreas Remmer selventää.

Hyödynnä ulkoista osaamista
Yleensä kaikkea halutaan hallita samanaikaisesti samasta paikasta, siitä huolimatta tapahtuuko laskennat pilvessä, vuokratulla palvelimella tai omassa datakeskuksessa. Eri valmistajilla on omat ratkaisunsa ja Andreas Remmer suosittelee, että valitset sellaisen ratkaisun, johon olet tutustunut jo aiemmin.

– Mikset käyttäisi hyödyksesi ulkoista osaamista? Jos teillä on monia yleisosaajia, voi Dustin tarjota tähänkin toimivan ja hyvän ratkaisun. Lyhyesti sanottuna meiltä löytyy ratkaisu kaikkiin tarpeisiin.

Yksi pilvipalveluiden etu on se, että ratkaisuja voidaan skaalata ylöspäin täysin tarpeiden mukaan. On myös mahdollista hyödyntää tämän päivän hyperkonvergoituja infrastruktuuriratkaisuita, joissa tallennus on täysin integroitu palvelinratkaisuun. Tällaisten palveluiden tarve kasvaa koko ajan. Sinun ei tarvitse enää rakentaa mitään puskuria kapasiteetille, voit vain lisätä ylimääräisen noodin, kun sille on tarvetta.

– Kaikki käyttävät julkisia pilvipalveluita, mutta tänä päivänä ollaan kuitenkin kaukana siitä, että kaikki voivat tallentaa kaiken tiedon sinne. Se voi liittyä kustannuksiin, hallinnan säilyttämiseen, laillisuuteen tai yksinkertaisesti siihen, että kaikki ei toimi kuten pitäisi eikä olla valmiita tekemään kompromisseja. Silti on mahdollista saavuttaa sama tiedonkäsittelyn yksinkertaisuus, Andreas Remmer jatkaa.

Standardipalvelimia kysytään edelleen
Vaikka pelkkien pilvipalveluiden avulla voidaankin päästä pitkälle, tarvitaan silti jonkin verran laitteistoa, jotta voidaan kerätä dataa ja tehdä laskelmia paikallisesti, niin sanottua edge computingia. Tällöin käytetään standardi-palvelimia ja markkina niiden osalta näyttää kasvavan. Lisäksi tänä päivänä AI/IB vetää laitteistomyyntiä. Toimintojen pitää pystyä eri tarkoituksissa laskemaan enemmän ja nopeammin. Tällöin tarvitaan paikallisia palvelimia. IT-osasto haluaa pystyä vastaamaan uusiin vaatimuksiin ja tehtäviin niin nopeasti kuin mahdollista, hän jatkaa.

Pidemmällä tähtäimellä Andreas Remmer kuitenkin uskoo, että pilvipalvelut tulevat lisääntymään entisestään.

– Vähän kärjistettynä voidaan tämän päivän tilannetta verrata virtualisointien yleistymiseen 10 vuotta sitten. Silloin emme halunneet virtualisoida eri syistä joitain osa-alueita, nykyään virtualisoimme kaiken. Luulen, että näemme samanlaisen kehityksen cloud computingissa.