For English version please press here

Versio 2021:1, voimassa 18 kesäkuu 2021 alkaen

Yleiset Myyntitiedot

Yleiset Myyntitiedot

1. Soveltamisala

Dustin Oy:n Yleiset Myyntiehdot – sovelletaan tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen sekä Office 365 –tukipalvelun toimittamiseen asiakkaille, niillä muutoksilla, joita Dustin tekee ehtoihin ajoittain näiden Yleisten Myyntiehtojen mukaisesti ja jotka korvaavat kaikki Dustinin aiemmin julkaisemat myyntiehdot koskien näiden Yleisten Myyntiehtojen aihetta.

Tuotteiden toimittamista, palvelujen toimittamista ja Office 365 –tukipalvelua koskevat erityisehdot ovat alla omien otsikoidensa alla. Lisäksi yleiset ehdot, joita sovelletaan kaikkiin palveluihin ja tuotteisiin, löytyvät omien otsikoidensa alta.

Näitä Yleisiä Myyntiehtoja noudatetaan niiden soveltuessa, ellei erikseen toisin sovita.

Kuluttajankauppaan sovelletaan kuluttajakaupan ehtoja.

Tuotteiden toimittamista koskevat erityisehdot

2. Tuotetiedot

Dustinin verkkosivustolla olevat tuotteet edustavat Dustinin tavanomaista tuotevalikoimaa. Mikäli Dustinin verkkosivustolla esitetyt ehdot, tuotetiedot tai hinnat eroavat muissa julkaisuissa esitetyistä tiedoista, on verkkosivustolla oleva tieto määräävä.

3. Hinnat ja kuljetuskustannukset

Tuotteiden voimassa olevat hinnat ovat saatavilla Dustinin verkkosivustolla, jota päivitetään reaaliaikaisesti. Hinnat ilmoitetaan euroissa ja niihin ei sisälly arvonlisäveroa. Kuljetuskustannukset lisätään hintaan. Dustinilla on oikeus muuttaa hintoja ilman etukäteisilmoitusta. Verkkosivustolla olevaa hintaa sovelletaan, ellei muuta ole sovittu.

Dustinin tuontituotteiden (eli tuotteiden, joita ei tavallisesti ole varastossa) hinnoittelu perustuu laskun päivämäärän valuuttakurssiin. Tilausta vastaanotettaessa alustava myyntihinta annetaan tilauspäivän valuuttakurssin perusteella. Laskutettaessa hinta muutetaan laskun päivämäärän valuuttakurssin mukaiseksi.

Kaikkiin tilauksiin lisätään toimituskulut. Lopulliset toimituskulut määräytyvät toimituksen painon ja koon mukaan, sekä jos se lähetetään kuormalavalla tai useassa erässä. Noutamattomista toimituksista veloitetaan toimituskulut.

Lue lisää toimituskuluista

4. Maksuehdot ja vakuudet

Maksu voidaan suorittaa pankki- tai luottokortilla, maksamalla suoramaksulla verkkopankin kautta tai laskulla. Lasku lähetetään asiakkaan luottokelpoisuuden tarkastamisen jälkeen.

Lasku tulee maksaa siten, että laskussa oleva summa on käytettävissä Dustinin pankkitilillä viimeistään kymmenen (10) päivää laskun päivämäärästä. Maksun viivästyessä Dustinilla on oikeus periä Suomen korkolain mukaista viivästyskorkoa ja lain sallimia muistutus- tai perimismaksuja ja perimisestä aiheutuvia kustannuksia.

Dustin perii laskusta erillisen laskutusmaksun, mikäli asiakas haluaa paperilaskun.

Dustinin lähettämissä laskuissa olevista virheistä tulee reklamoida viimeistään laskussa olevana eräpäivänä. Mikäli reklamaatiota tai valitusta ei tehdä ajoissa, Dustin ei ole vastuussa virheellisyydestä.

Tuotteiden omistusoikeus pysyy Dustinilla, kunnes maksu on kokonaan suoritettu.

Mikäli asiakkaan maksukykyä voi epäillä kohtuudella, Dustinilla on oikeus lyhentää luottoaikaa tai vaatia ennakkomaksua tai muuta vakuutta tulevalle toimitukselle.

Lue lisää maksuehdoistamme

5. Tilaus ja tilausvahvistus

Ostamalla Dustinilta asiakas hyväksyy yleiset myyntiehdot. Hyväksymällä ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan ehtoja täysimääräisesti.

Kun tilaus on tehty, asiakkaalle lähetetään kuittaus “Kiitos tilauksestasi” sähköpostitse. Tämä kuittaus sisältää tietoa tilauksen sisällöstä. Kun tilaus lähetetään Dustinin varastosta, asiakas saa sähköpostitse tilausvahvistuksen ”Tilauksesi on matkalla.” Sitova sopimus toimituksesta syntyy, kun tilaus vahvistetaan asiakkaalle.

6. Toimitus

Toimitukset tehdään Dustinin Suomessa määrittelemän rahdinkuljettajan tai kuljetusyhtiön toimesta seuraavien toimitusehtojen mukaisesti: ExWorks Dustinin varasto (Incoterms 2010). Asiakkaalle siirtyy vaaranvastuu Dustinin luovuttaessa tuotteen kuljettajalle.

Dustin ei vastaa toimituksen myöhästymisestä riippumatta siitä, onko kyseessä kuljettajan viivästys, tuotteen valmistajan viivästys, jälkitoimitus tai mikä tahansa muu olosuhde.

Lue lisää toimituksista

7. Tuotteen palautusoikeus

Dustin hyväksyy tavanomaisesta tuotevalikoimasta tilattujen tuotteiden palauttamisen kuusikymmentä (60) päivää laskun päiväyksestä tässä määritellyin ehdoin. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja se tulee palauttaa avaamattomassa alkuperäisessä pakkauksessaan puhtaana, ilman lisättyjä merkintöjä ja vahingoittumattomana.

Asiakas vastaa palautettavan tuotteen kuljetuskustannuksista ja mahdollisesta palautusmaksusta. Kuljetuskustannukset ja mahdollinen palautusmaksu veloitetaan Dustinilla olevalta asiakkaan tililtä tai ne laskutetaan erikseen.

Mikäli tuote halutaan palauttaa, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Dustiniin, mieluiten Dustinin verkkosivustolla olevan Tilini / Tilaushistoria –toiminnon kautta ja luoda siellä palautuskysely.

Huomioi, että tapausnumeron saaminen ei tarkoita Dustinin hyväksyneen tuotteen palauttamista. Asiakkaan tulee palauttaa Dustinille tuote ja liittää sen mukana kopio tilauslomakkeesta ja tieto tapahtumanumerosta.

Palautettavan tuotteen tulee olla Dustinilla perillä viimeistään 14 päivää siitä päivästä, kun asiakas on saanut tapausnumeron. Tuottee

Kuljetuksen tulee olla maksettu ja sen tulee olla pakattu huolellisesti hyväksyttävään ulkopakkaukseen.

Tuotteet, joita Dustin ei hyväksy palautettavaksi, lähetetään takaisin asiakkaalle tämän kustannuksella. Hyväksytyt palautukset hyvitetään asiakkaalle mahdollisten palautuskustannusten vähentämisen jälkeen.

8. Kuljetusvahingot

Asiakkaan tulee tarkastaa tuotteet vastaanotettuaan toimituksen. Kuljetusvahingoista tulee ilmoittaa rahdinkuljettajalle ja Dustinille, ensisijaisesti Tilini / Tilaushistoria –toiminnon kautta. Kuljetusvahingot tulee ilmoittaa toimituspäivänä, mutta piilevät kuljetusvahingot, joita ei ole huomattu tai joita ei olisi pitänytkään huomata, tulee reklamoida mahdollisimman pian ja kuitenkin viimeistään viikon sisällä toimituksen vastaanottamisesta. Mikäli asiakas ei reklamoi kuljetusvahingosta edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, Asiakas menettää oikeuden hakea korvausta kuljetusvahinkoihin vedoten.

9. Reklamaatio virhetilanteissa

Asiakkaan tulee tarkastaa tuotteet vastaanotettuaan toimituksen. Jotta tuotteen virheellisyyteen voi vedota, asiakkaan on tehtävä Dustinille valitus virheestä välittömästi virheen löytymisen jälkeen ja viimeistään 10 päivää laskun päiväyksestä, sekä palautettava tuote määritellyllä tavalla.

Mikäli asiakas haluaa tehdä valituksen havaitsemastaan virheestä, hänen tulee olla yhteydessä Dustiniin mieluiten Dustinin verkkosivustolla olevan Tilini / Tilaushistoria–toiminnon  kautta ja tehdä siellä valitusta koskeva toiminto. Huomioi, että tapausnumeron vastaanottaminen ei tarkoita, että Dustin on hyväksynyt valituksen. Tapahtumanumero on voimassa 14 päivää, ja tämän ajan kuluessa tuotteen täytyy olla perillä Dustinilla. Edelleen tuotteen mukana tulee lähettää tilausnumerot, lasku, tieto voimassa olevasta tapahtumanumerosta ja yksityiskohtainen kuvaus virheestä. Mikäli kuljetusta ei ole maksettu tai mikäli lähetyksestä puuttuu jokin edellä mainittu asiakirja, tuote palautetaan asiakkaalle. Asiakkaan palauttaessa tuotteita palautettavat tuotteet tulee toimittaa huolellisesti pakattuina hyväksyttävässä pakkauksessa (esimerkiksi aaltopahvi). Virheellisestä pakkaamisesta johtuvat kuljetusvahingot veloitetaan asiakkaalta. Dustin pidättää oikeuden tutkia tuotteen ja oikeuden velottaa testausmaksun tutkimuksista, mikäli tuote ei ole virheellinen ja virhettä koskevaa valitusta ei siksi hyväksytä.

Lue lisää reklamaatiosta

10. Takuu

Tuotteen valmistaja antaa tuotetakuun. Dustin ei anna mitään takuita kyseisen valmistajan määrittämien takuuehtojen lisäksi.

11. Virhevastuu ja vastuunrajoitukset

Mikäli tuotteesta löytyy virhe, josta Dustin on vastuussa, Dustin sitoutuu oman valintansa mukaan korjaamaan virheellisen tuotteen, toimittamaan uuden tuotteen virheellisen tilalle tai hyvittämään ostohinnan. Dustinilla on oikeus ohjata asiakas kääntymään suoraan kyseisen tuotteen valmistajan puoleen tai valmistajan ilmoittaman palveluliikkeen puoleen virheen korjaamiseksi. Asiakas saattaa saada myös muita oikeuksia kyseisen valmistajan loppuasiakkaalle antamien takuiden perusteella.

Dustinin vastuu virheellisestä tuotteesta on rajoitettu yllä mainittuun ja asiakas ei saa esittää vaatimuksia virheellisyydestä Dustinia kohtaan.

Dustin ei ole missään olosuhteissa vastuussa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, kuten tuotannon menetyksestä tai saamatta jääneestä voitosta tai muusta vahingosta, joka on aiheutunut tietokoneen tai tiedon käyttämisen mahdottomuudesta tai vaikeudesta, tai tietojen häviämisestä.

Dustinin vastuun yläraja asiakasta kohtaan (mukaan lukien vastuu Dustinin työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden toimista tai laiminlyönneistä ja mukaan lukien hinnanalennukset ja hinnanpalautukset) tuotteesta ja tuotteen toimittamisesta tai toimittamatta jättämisestä ei ylitä asiakkaan kyseisestä tuotteesta maksamaa arvonlisäverotonta hintaa.

12. Tekninen tuki

Teknisen tuen ja käyttötuen osalta Dustinilla on oikeus ohjata asiakas kääntymään suoraan kyseisen tuotteen valmistajan puoleen ja myös soveltuvin osin kolmannen osapuolen maksulliseen tukeen. Kyseisen valmistajan tai osapuolen puhelinnumero on Dustinin verkkosivustolla kohdassa ”Asiakaspalvelu / Yhteys / Tekninen tuki”. Huomioi, että joidenkin valmistajien tarjoama tuki voi olla englanniksi ja että joissain tapauksissa tukea annetaan ainoastaan sähköpostitse tai verkkosivustoilla.

13. Ohjelmistoja koskevat erityisehdot

Kaikki Dustinin verkkokaupan kautta ostetut ohjelmistot ovat suojattuja kyseisen valmistajan tekijänoikeuksilla. Kun ohjelmistoihin ostetaan käyttöoikeus ja/tai lisenssi, kyseisen valmistajan tai lisenssinantajan ehdot soveltuvat. Ehdot voivat olla liitteenä tai osana ohjelmistoa. Dustinin vastuun yläraja on valmistajan tai lisenssinantajan vastuu suhteessa asiakkaaseen kulloinkin soveltuvien ehtojen mukaisesti. Dustin ei anna takuuta myöskään käyttötarkoitukseen soveltuvuudesta tai immateriaalioikeuksien loukkauksesta.

14. Pilvipalveluja koskevat erityisehdot

Ostettaessa pilvipalveluja Dustin ohjaa asiakkaan solmimaan kyseisen oikeudenomistajan online-tilaussopimuksen tai oikeudenomistajan tuotetta tai palvelua koskevat erityisehdot.

Palvelujen toimittamista koskevat erityisehdot

15. Soveltamisala ja Palvelun toteutus

Toimittaessaan sovittuja palveluja (“Palvelu”) Dustinin tulee noudattaa hyviä ammatillisia vaatimuksia ja käytäntöjä sekä käyttää ainoastaan ammattitaitoista henkilökuntaa.

Dustinilla on oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun suorittamiseen.  Mikäli alihankkijaa käytetään, Dustin on vastuussa Dustinin ja alihankkijan suorittamasta työstä.

Asiakkaan tulee antaa Dustinille välttämättömät tiedot Palvelun suorittamiseksi ja toimittamiseksi sovitun mukaisesti. Mikäli Palvelu tulee suorittaa asiakkaan tiloissa, Dustinille on annettava tiloihin pääsy Palvelun toimittamiselle tarpeellisessa laajuudessa.

16. Korvaukset jne.

Dustinilla on oikeus veloittaa asiakasta Dustinin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Mikäli osapuolet ovat sopineet kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta poikkeavasta hinnasta, Dustinilla on oikeus muuttaa hintoja kerran vuodessa suomalaisen Elinkustannusindeksin 1951:10=100 mukaan.

Dustinin ilmoittamat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä muita veroja tai muita Palvelusta maksettavia maksuja.

Dustinilla on oikeus saada korvaus kuluista Osapuolten sopiman mukaisesti.

Dustin suorittaa Palvelun normaalina työaikana kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Dustinilla on oikeus saada korvaus normaalin työajan ulkopuolella suoritetusta työstä Dustinin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

17. Maksuehdot ja vakuudet

Maksu tulee suorittaa laskulla erityisen luottotarkastuksen jälkeen.

Lasku tulee maksaa siten, että laskussa oleva summa on käytettävissä Dustinin pankkitilillä viimeistään kymmenen (10) päivää laskun päivämäärästä. Maksun viivästyessä Dustinilla on oikeus periä Suomen korkolain mukaista viivästyskorkoa ja lain sallimia muistutus- tai perimismaksuja ja perimisestä aiheutuvia kustannuksia.

Dustin perii laskusta erillisen laskutusmaksun, mikäli asiakas haluaa paperilaskun. Dustinin lähettämissä laskuissa olevista virheistä tulee reklamoida viimeistään laskussa olevana eräpäivänä. Mikäli reklamaatiota tai valitusta ei tehdä ajoissa, Dustin ei ole vastuussa virheellisyydestä.

Mikäli asiakkaan maksukykyä voi kohtuudella epäillä, Dustinilla on oikeus lyhentää luottoaikaa tai vaatia ennakkomaksua tai muuta vakuutta Palvelun suorittamiselle.

18. Tilaus ja tilausvahvistus

Tilaamalla Palvelun Dustinilta asiakas hyväksyy nämä Yleiset Myyntiehdot. Hyväksymällä ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan ehtoja täysimääräisesti.

Sitova sopimus Palvelusta syntyy, kun tilaus vahvistetaan asiakkaalle.

19. Vastuu

Mikäli suoritetussa Palvelussa on virhe tai puute, josta Dustin on vastuussa ja josta asiakas on ilmoittanut näiden Yleisten Myyntiehtojen mukaisesti, Dustin sitoutuu oman valintansa mukaan korjaamaan virheen korjaamalla sen tai toimittamalla Palvelun uudelleen. Mikäli Dustin päättää olla korjaamatta virhettä, asiakkaalla on sen sijaan oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen suoritetusta työstä.

Dustin ei ole vastuussa muiden kuin Dustinin toimittamien laitteistojen, ohjelmistojen tai muiden laitteiden aiheuttamista virheistä. Mikäli Palvelun sisältönä on neuvonta, Dustinin vastuu rajoittuu kyseiseen neuvontaan perustuen asiakkaan antamaan tietoon. Dustin ei ole vastuussa päätöksistä, jotka asiakas tekee Dustinin neuvonnan perusteella.

Dustinin vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on se määrä, jonka Dustin on laskuttanut kyseisestä Palvelusta vahinkoa edeltävän kuuden kuukauden aikana.

Dustin ei ole milloinkaan vastuussa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, kuten tuotannon menetyksestä tai saamatta jääneestä voitosta, tai muusta vahingosta tai tietojen häviämisestä.

Tässä kohdassa olevat vastuunrajoitukset eivät sovellu henkilövahinkoihin tai vahinkoihin, jotka Dustin on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Dustinille kirjallisesti kaikista asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemistä muutoksista asiakkaan tietojärjestelmäympäristöön, jos kyseinen muutos voi vaikuttaa Palveluun tai Dustinin suoritukseen. Dustin ei ole vastuussa kyseisten muutosten aiheuttamista virheistä, mikäli niistä ei ole ilmoitettu yllä olevan mukaisesti.

20. Valitus

Asiakas menettää oikeuden vaatia korvausta, jos hän ei viivytyksettä, ja kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa Palvelun suorittamisesta, tee valitusta Dustinille kirjallisesti.

21. Immateriaalioikeudet

Asiakas saa omistusoikeuden kaikkiin immateriaalioikeuksiin, jotka Dustinin luo erityisesti asiakkaan hyväksi Palvelun suorittamisen yhteydessä.

Asiakas ei saa mitään Palveluun liittyviä immateriaalioikeuksia, jotka kuuluvat Dustinille tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei myöskään saa muokata tai muuttaa mitään Dustinille tai kolmannelle osapuolelle kuuluvia immateriaalioikeuksia. Kyseisiin immateriaalioikeuksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia oikeudenhaltijan antamia ehtoja.

Dustinin tulee ilmoittaa asiakkaalle, jos Palvelun käyttämiseen tarvitaan tilauksessa määritellyn lisäksi jokin muu lisenssi tai käyttöoikeus.

22. Immateriaalioikeuden loukkaus

Mikäli asiakas luovuttaa immateriaalioikeuksia tilauksen puitteissa, asiakas takaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat Palvelun sovitun mukaiseksi suorittamiseksi.

Dustin takaa, että Dustinin suorittama palvelu ja Dustinin tilauksen puitteissa luomat immateriaalioikeudet (pois lukien Dustinin toimittajien kolmannen osapuolien palvelut tai tuotteet), eivät Dustinin parhaan tiedon mukaan loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia Suomessa.

Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa Dustinille kirjallisesti, mikäli kolmas osapuoli on tehnyt immateriaalioikeuksien loukkaamista koskevan väitteen sen perusteella, että asiakas käyttää Palvelua.

Mikäli kolmas osapuoli tekee väitteen loukkauksesta, josta Dustin on tämän kohdan toisen kappaleen mukaisesti vastuussa, Dustinilla on oikeus ottaa puolustus hoitaakseen omalla kustannuksellaan ja oikeus toimia menettelyssä asianosaisena asiakkaan puolesta. Dustinin on edelleen omalla kustannuksellaan joko huolehdittava, että asiakas voi käyttää Palvelua jatkuvasti menettelyn keston ajan tai korvattava Palvelun riidanalainen osa samanlaisella hyväksyttävällä palvelulla tai tuotteella. Asiakas ei saa myöntää vastuuta eikä tehdä sovintoa tai myönnytystä kolmannen osapuolen kanssa koskien kyseistä loukkausta ilman Dustinin etukäteistä kirjallista suostumusta. Kyseisen suostumuksen antamisesta ei saa kohtuuttomasti kieltäytyä tai sen antamisessa viivytellä.

Dustin sitoutuu korvaamaan asiakkaalle ne kulut ja/tai vahingot, jotka asiakas on velvollinen maksamaan immateriaalioikeuden loukkausta koskevan tuomion tai sovinnon perusteella, jos Dustin on vastuussa loukkauksesta ja joka on johtunut siitä, että asiakas on käyttänyt Palvelua. Tämän lisäksi asiakkaalla ei ole oikeutta saada mitään muuta korvausta vahingoista, jotka aiheutuvat Palveluun liittyvistä immateriaalioikeuksien loukkauksesta ja joista Dustin on vastuussa.

23. Voimassaolo ja voimassaolon päättäminen

Tilaus on voimassa tilauksen tekemispäivästä lukien. Jollei toisin sovita, tilaus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.

Edellä mainitusta poiketen kumpi tahansa Osapuoli voi irtisanoa tilauksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli:  (a) toinen Osapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa korjattavissa olevaa rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan toiselta Osapuolelta kirjallisen ilmoituksen rikkomuksesta; tai (b) toinen Osapuoli on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan, sitä koskien aloitetaan yrityssaneerausmenettely, Osapuoli ei maksa velkojaan ajoissa tai on muutoin oletettavasti maksukyvytön.

Kun tilaus on päättynyt tämän kohdan 23 mukaisesti, asiakkaan oikeus käyttää Palvelun tuloksia riippuu siitä, onko asiakas täyttänyt maksuvelvollisuutensa.

Yleiset ehdot

24. Toimitusosoitteet

Dustin voi kieltäytyä toimittamasta ja olla hyväksymättä tilausta tiettyihin maantieteellisiin kohteisiin, jos Dustin katsoo tarpeelliseksi esimerkiksi kyseisiin kohteisiin soveltuvasta erityssääntelystä. Tällainen poikkeus voi olla esimerkiksi Ahvenanmaa.

25. Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille

Dustinin verkkosivustolla olevat linkit mahdollistavat vierailijoiden poistumisen Dustinin verkkosivustolta. Dustin ei valvo omalle verkkosivustolleen linkitettyjä verkkosivustoja ja Dustin ei ota mitään vastuuta kyseisistä verkkosivustoista tai kyseisillä verkkosivustoilla olevien linkkien sisällöstä. Dustin tarjoaa näitä linkkejä ainoastaan helpottaakseen näiden verkkosivustojen löytämistä ja tällaisen linkin tarjoaminen ei tarkoita, että Dustin hyväksyisi kyseisen verkkosivuston.

26. Dustinin verkkosivusto ja immateriaalioikeudet

Dustinin verkkosivustolla olevan sisällön omistaa Dustin tai sen lisenssinantaja. Verkkosivustolla olevia tietoja suojaavat markkinointia koskevat ja immateriaalioikeudelliset säännökset, joten tavaramerkkejä, toiminimiä, tuotteiden nimiä, kuvia ja grafiikkaa, malleja, asettelua jne. ei saa kopioida tai muutoin käyttää ilman Dustinin etukäteistä kirjallista suostumusta. Tulostaminen tai muu materiaalin kopiointi omaan, yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön on sallittu. Materiaalin tai sen osien kopiointi, tallentaminen tai muu jäljentäminen, prosessointi, muuttaminen, siirtäminen ja luovuttaminen ja muu käyttäminen ja hyödyntäminen on kielletty ilman Dustinin etukäteistä kirjallista suostumusta.

27. Asiakastili

Dustinin verkkosivustolla olevien asiakastilien kirjautumistietoja (käyttäjätunnus ja salasana) tulee käsitellä siten, että tiedot eivät paljastu oikeudettomien henkilöiden tietoon.  Antamalla kirjautumistiedot jollekin toiselle asiakas vahvistaa, että kyseisellä henkilöllä on oikeus tehdä tilauksia Dustinilta asiakkaan nimissä ja että asiakkaalla on velvollisuus maksaa Dustinille kyseisistä tilauksista. Jos on kyse oikeushenkilöiden nimissä olevista asiakastileistä, kaikki ne henkilöt, joilla on pääsy kirjautumistietoihin, saavat tehdä pätevästi tilauksia asiakkaan nimissä. Mikäli asiakas epäilee, että jollakin on luvaton pääsy asiakkaan kirjautumistietoihin, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä välittömästi Dustinille ja lisäksi muuttaa sen salasana.

Dustinin internetsivun tiliä koskevat ehdot täydellisinä on määritelty Dustin-tilin ehdoissa.

28. Henkilötiedot

Mikäli Dustin on rekisterinpitäjä

Kun asiakas tilaa tuotteita ja palveluita, Dustin käsittelee henkilötietoja asiakkaan yhteyshenkilöistä (”yrityksen edustajat”) Dustinin rekisteriselosteessa (http://www.dustin.fi/service/yksityisyydensuoja) määriteltyihin tarkoituksiin ja siinä määritellyin ehdoin. Luomalla yritystilin Dustinille asiakas vahvistaa, että asiakas on tiedottanut yrityksen edustajia Dustinin henkilötietojen käsittelystä ja että asiakas on saanut heiltä luvan tietojen käsittelyyn.

Mikäli Dustin käsittelee henkilötietoja asiakkaan puolesta

Kun Dustin toimii asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä, osapuolet tekevät erillisen henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen, joka koskee Dustinin asiakkaan puolesta tekemää henkilötietojen käsittelemistä.

29. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Yleisiin Myyntiehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien kansainväliset lainvalintasäännöt ja YK:n Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Kaikki näistä Yleisistä Myyntiehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti Menettely käydään suomeksi. Kuitenkin myös englanninkielistä todistusaineistoa voidaan esittää ja englanninkielisiä todistajia kuulla. Välimiesoikeus kokoontuu Helsingissä. Keskuskauppakamarilla on kuitenkin oikeus oman harkintansa mukaan päättää tapauksen monimutkaisuus, riitaisuuden kohteena oleva summa ja muut olosuhteet huomioon ottaen, että Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen sijaan sovelletaan Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyn sääntöjä. Viimeksi mainitussa tapauksessa Kauppakamarin tulee myös päättää, onko välimiesten lukumäärä yksi vai kolme. Edellä mainitusta poiketen Dustinilla on aina oikeus hakea turvaamistointa maksun saamisen turvaamiseksi tai aloittaa menettely Dustinille maksettavaksi erääntyneen maksun perimiseksi yleisessä tuomioistuimessa, jolloin ensimmäisenä oikeusasteena on Helsingin käräjäoikeus.

30. Vastuunrajoituslauseke

Dustin ei vastaa minkään sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä tai viivästyksestä, mikäli näiden velvollisuuksien täytäntöönpano on tehty mahdottomaksi tai olennaisesti estetty tai tuotteiden valmistuskustannuksissa tapahtuu olennainen hinnannousu, joka johtuu Dustinin kohtuullisen vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella olevista olosuhteista, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen: sotaan verrattavissa olevat tapahtumat kuten mellakat tai kapinat, häiriöt julkisissa yhteyksissä, vienti- tai tuontisääntely, lakia tai muuta sääntelyä koskevat muutokset tai niiden tulkintaa koskevat muutokset, viranomaistoimenpiteet, lakko, työsulku, saarto tai muut työtaistelutoimenpiteet, tulipalo, räjähdykset tai muut onnettomuudet, epidemiat, pandemiat, luonnonmullistukset tai mikäli Dustinin alihankkijan toimituksessa on virhe tai se on viivästynyt edellä mainittujen olosuhteiden vuoksi.

Selvyyden vuoksi todetaan, vastuunrajoitus kattaa myös covid-19-pandemian tai muun epidemian tai pandemian tai niistä myöhemmin ilmenevät seuraukset, jotka vaikuttavat Dustinin toimittajien tai alihankkijoiden kykyyn toimittaa tai toimittaa sovittuun hintaan tai sovitussa ajassa.

31. Muut ehdot

Dustin pidättää itsellään oikeuden muuttaa mitä tahansa tietoja, kuten hintoja, teknisiä spesifikaatioita ja tuotetarjontaa, ilman etukäteistä ilmoitusta asiakkaalle.

Tiedot ja hinnat annetaan seuraavin varauksin: painovirheet, kirjoitusvirheet, virheet teknisissä spesifikaatioissa, toimittajan tekemä hintojen nosto ja loppuunmyynti.

Dustin ei anna mitään käytettävyyttä tai soveltuvuutta koskevaa sitoumusta tai muuta takuuta Dustinin verkkosivustolla olevista tiedoista, paitsi jos Dustin kirjallisesti ja nimenomaisesti ilmoittaa tällaisesta sitoumuksesta tai takuusta asiakkaalle. Kulloisetkin tarjoukset ovat voimassa varastojen tyhjentymiseen asti, ellei asiasta ole muuta mainittu.

Asiakas ei saa siirtää sopimusta tai mitään siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman Dustinin etukäteistä kirjallista suostumusta. Dustin saa siirtää sopimuksen ilman asiakkaan lupaa luovutuksensaajalle Dustinin liiketoiminnan tai sen osan myynnin tai siirron yhteydessä, tai konserniyhtiölleen, ja selvyyden vuoksi sulautumisessa tai jakautumisessa.

Dustinilla on oikeus käyttää mitä tahansa alihankkijoita, kuten sen konserniyhtiöitä. Dustin vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

Dustin pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä Yleisiä Myyntiehtoja. Asiakas hyväksyy muutetut Yleiset Myyntiehdot, mikäli asiakas jatkaa tilausten tekemistä tai jatkaa minkä tahansa asiakastilin käyttämistä muutoksen jälkeen tai jos asiakas vahvistaa hyväksymisen esim. sähköisesti.

Dustinilla on kuitenkin oikeus muuttaa näiden Yleisten Myyntiehtojen sisältöä jo olemassa olevien tuotteiden tai palveluiden tilausten osalta ainoastaan ilmoittamalla asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Jos muutoksella on olennainen kielteinen vaikutus asiakkaaseen, asiakkaalla on oikeus irtisanoa kyseinen tilaus antamalla Dustinille kirjallinen ilmoitus, joka tulee olla Dustinilla viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa Dustinin antamasta ilmoituksesta. Asiakkaalla ei ole tässä alakohdassa määriteltyjä irtisanomisoikeuksia perustuen sellaisiin muutoksiin, jotka Dustin toteuttaa noudattaakseen soveltuvaa lakia tai asetuksia tai parantaakseen tietoturvaa. Dustin saattaa ilmoittaa kyseisistä muutoksista myös lyhemmällä varoitusajalla, jos se on tarpeen kyseisen vaatimuksen noudattamiseksi.