Dustin henkilörekisteriseloste

Voimassa 5.4.2016 lähtien

1.REKISTERINPITÄJÄ

Businessforum Oy (Y-tunnus 0935141-3) (“Businessforum”)
Niittyrinne 7, 02270 Espoo
puhelin: 030-623 85 01
sähköposti: myynti@dustin.fi
Yhteystiedot voivat muuttua ajoittain ilman suostumustasi. Löydät kulloisetkin tiedot tästä selosteesta.

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Stefan Langheden
Sähköposti: kuluttaja-asiamies@dustin.fi
Puhelin:+46-8-553 44 000
Dustin Finland (“Businessforum”)
Niittyrinne 7, 02270 Espoo

Nimi ja yhteystiedot voivat muuttua ajoittain ilman suostumustasi. Löydät kulloisetkin tiedot tästä selosteesta.

3. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Businessforum Oy:n verkkokaupan prospekti- ja asiakasrekisteri.

Tällä rekisteriselosteella Businessforum kuvaa, miten se käsittelee henkilötietojasi Suomen henkilötietolainsäädännön mukaan. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Jos et anna tietoja, jotka on merkitty pakollisiksi tietoja pyydettäessä, Businessforum ei voi välttämättä toimittaa sinulle Businessforumin tuotteita tai palveluita.

Jotkin Businessforumin palvelut voivat edellyttää erityisiä ehtoja henkilötietojen käsittelyyn. Niistä tiedotetaan sinua ja hyväksyntääsi niihin pyydetään sen yhteydessä, kun käytät palveluita.

Tämä rekisteriseloste koskee sekä kuluttajia että yhteisöasiakkaita.

Jotta voit kokea henkilötietojesi antamisen Businessforumille turvalliseksi, Businessforum toteuttaa tässä rekisteriselosteessa kohdassa 12 tarkoitetut rekisterin suojauksen periaatteet ja menetelmät.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietoja käytetään seuraavissa tarkoituksissa:

Yksityishenkilöt

 • asiakaspalvelun hoitaminen ja asiakassuhteen hoitaminen;
 • ostosten, maksusuoritusten, vakuutusten, palautusten ja reklamointien hallinnointiin ja toteutukseen;
 • luottoa haettaessa Businessforum voi pyytää luottotietoselvitystä;
 • henkilötunnusta käytetään vain luottoa koskevan pyynnön käsittelemiseksi tai vakuutuksen hakemista ja vakuutushakemuksen käsittelemistä varten tai jos tuotetta tai palvelua ei makseta tilauksen yhteydessä, tai kuten pakottava laki sallii;
 • markkinointi- ja asiakasanalyysit, markkinointitutkimukset ja tilastollinen ja liiketoimintaseuranta;
 • tietoja voidaan vertailla, segmentoida ja analysoida ja käyttäjä voidaan profiloida, jotta suoramarkkinoinnilla voidaan antaa sinulle tietoja, tarjouksia tai suosituksia (kuten näyttämällä personoituja palkkeja) Businessforumin omista tai yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista ja muun personoidun sisällön toimittamiseksi sinulle. Analysointia voidaan tehdä selailuhistoriastasi, tekemistäsi ostoksista ja käyttämistäsi laitteistoista. Businessforum voi vertailla ja analysoida näissä tarkoituksissa myös evästeiden kautta kerättyjä tietoja ja vertailla ja analysoida niitä yhdessä niiden tietojen kanssa, jotka ovat Businessforumin prospekti- ja asiakasrekisterissä;
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi, suoramarkkinointi ja uutiskirjeet käyttäjien suostumusten perusteella ja muissa lain sallimissa tapauksissa;
 • Businessforumin jakelemien tuotteiden ja palveluiden toimituksen mahdollistaminen, käsittely sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa käyttäjä on osapuolena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi käyttäjän pyynnöstä, ja tuotteiden ja palveluiden ja Businessforumin toiminnan edelleen kehittäminen;
 • käsittely on tarpeen Businessforumin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • käsittely on tarpeen Businessforumin oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi milloin Businessforumin edun syrjäyttävät henkilötietojen suojaa tarvitsevat käyttäjän edut tai perusoikeudet ja –vapaudet;
 • käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • Businessforumilla olevien lakisääteisten henkilötietovelvoitteiden hoitaminen.

Yhteisöt

 • asiakaspalvelun hoitaminen ja asiakassuhteen hoitaminen;
 • ostosten, maksusuoritusten, vakuutusten, palautusten ja reklamointien hallinnointiin ja toteutukseen.
 • luottoa haettaessa Businessforum voi pyytää luottotietoselvitystä;
 • jos yrittäjä on yksityinen elinkeinonharjoittaja, käytetään hänen henkilötunnustaan vain luottoa koskevan pyynnön käsittelemiseksi tai vakuutuksen hakemista ja vakuutushakemuksen käsittelemistä varten tai jos tuotetta tai palvelua ei makseta tilauksen yhteydessä, tai kuten pakottava laki sallii;
 • markkinointi- ja yritysanalyysit, markkinointitutkimukset, tilastollinen ja liiketoimintaseuranta;
 • tietoja voidaan vertailla, segmentoida ja analysoida ja käyttäjä voidaan profiloida, jotta suoramarkkinoinnilla voidaan antaa sinulle tietoja, tarjouksia tai suosituksia (kuten näyttämällä personoituja palkkeja) Businessforumin omista tai yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista ja muun personoidun sisällön toimittamiseksi sinulle. Analysointia voidaan tehdä selailuhistoriastasi, tekemistäsi ostoksista ja käyttämistäsi laitteistoista. Businessforum voi vertailla ja analysoida näissä tarkoituksissa myös evästeiden kautta kerättyjä tietoja ja vertailla ja analysoida niitä yhdessä niiden tietojen kanssa, jotka ovat Businessforumin prospekti- ja asiakasrekisterissä;
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi, suoramarkkinointi ja uutiskirjeet käyttäjien suostumusten perusteella ja muissa lain sallimissa tapauksissa;
 • Businessforumin jakelemien tuotteiden ja palveluiden toimituksen mahdollistaminen, käsittely sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa käyttäjä on osapuolena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi käyttäjän pyynnöstä, ja tuotteiden ja palveluiden ja Businessforumin toiminnan edelleen kehittäminen;
 • on tarpeen Businessforumin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • käsittely on tarpeen Businessforumin oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi milloin Businessforumin edun syrjäyttävät henkilötietojen suojaa tarvitsevat käyttäjän edut tai perusoikeudet ja –vapaudet;
 • käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • Businessforumilla olevien lakisääteisten henkilötietovelvoitteiden hoitaminen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yksityishenkilöt

Yksityishenkilöistä kerätään seuraavat tiedot:

 • henkilötunnus, jos haet luottoa tai vakuutusta tai jos et maksa tuotetta tai palvelua tilauksen yhteydessä;
 • etunimet ja sukunimi;
 • käyttäjän sähköpostiosoite;
 • käyttäjän toimitusosoite;
 • käyttäjän antamat muut yhteystiedot;
 • käyttäjän kulloinkin käyttämä IP-osoite. IP-osoitteen käytöstä on tietoja kohdissa 9 ja 11;
 • evästeiden kautta kerätyt henkilötiedot;
 • Businessforum voi myös nauhoittaa puhelut asiakaspalvelun kanssa, ja nauhoitteita voidaan käyttää valitusten käsittelyn laadunvarmistamiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä sinun ja Businessforumin välisten sopimusten dokumentointiin ja niiden sisällön selvittämiseen;
 • seuraavan tyyppisiä tietoja, jotka vastaanotetaan mainostajilta Businessforumin mainostajaverkostosta: sivu, miltä tulet Businessforumin sivuille ja selailuhistoria, kuten tuotteet joita on katsottu ja sivut joilla on vierailtu. Tiedot voivat perustua myös selailuhistoriaasi muilla verkkosivuilla;
 • seuraavan tyyppisiä tietoja kolmansilta osapuolilta, jotka suorittavat vertailu-, segmentointi-, analysointi- ja profilointipalveluita Businessforumin puolesta: sivu, miltä tulet Businessforumin sivuille ja selailuhistoria, kuten tuotteet joita on katsottu ja sivut joilla on vierailtu. Tiedot voivat perustua myös selailuhistoriaasi muilla verkkosivuilla;
 • käyttäjän käyttäjätilin käyttäjätunnus ja salasana; ja
 • asiakaspalautteen tai -kyselyjen tai kilpailujen tulokset käyttäjään liittyen.

Yhteisöt

Yhteisöjen osalta kerätään käyttäjätilin luovasta henkilöstä tai tuotteita tai palveluita tilaavasta henkilöstä seuraavat tiedot:

 • jos yrittäjä on yksityinen elinkeinonharjoittaja, kerätään hänen henkilötunnuksensa, jos yrittäjä hakee luottoa tai vakuutusta tai jos tuotetta tai palvelua ei makseta tilauksen yhteydessä;
 • käyttäjän etunimet ja sukunimi;  
 • käyttäjän yritys tai muu organisaatio ja yrityksen tai muun organisaation osoite;;
 • käyttäjän asema organisaatiossaan;
 • käyttäjän sähköpostiosoite;
 • käyttäjän antamat muut yhteystiedot;
 • asiakasprofiili, kuten työntekijöiden määrä ja toimiala;;
 • käyttäjän kulloinkin käyttämä IP-osoite. IP-osoitteen käytöstä on tietoja kohdissa 9 ja 11;
 • evästeiden kautta kerätyt henkilötiedot;
 • Businessforum voi myös nauhoittaa puhelut asiakaspalvelun kanssa, ja nauhoitteita voidaan käyttää valitusten käsittelyn laadunvarmistamiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä yhteisön ja Businessforumin välisten sopimusten dokumentointiin ja niiden sisällön selvittämiseen;
 • seuraavan tyyppisiä tietoja, jotka vastaanotetaan mainostajilta Businessforumin mainostajaverkostosta: sivu, miltä tulet Businessforumin sivuille ja selailuhistoria, kuten tuotteet joita on katsottu ja sivut joilla on vierailtu. Tiedot voivat perustua myös selailuhistoriaasi muilla verkkosivuilla;
 • seuraavan tyyppisiä tietoja kolmansilta osapuolilta, jotka suorittavat vertailu-, segmentointi-, analysointi- ja profilointipalveluita Businessforumin puolesta: sivu, miltä tulet Businessforumin sivuille ja selailuhistoria, kuten tuotteet joita on katsottu ja sivut joilla on vierailtu. Tiedot voivat perustua myös selailuhistoriaasi muilla verkkosivuilla; ja
 • käyttäjän käyttäjätilin käyttäjätunnus ja salasana; ja
 • asiakaspalautteen tai -kyselyjen tai kilpailujen tulokset käyttäjään liittyen.

6.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • tiedustelu käyttäjältä itseltään käyttäjätilin luomisen yhteydessä;
 • kun käytät Businessforumin sivuja;
 • kun teet Businessforumille tilauksen;
 • kun teet Businessforumille reklamaation;
 • kun otat yhteyttä Businessforumin asiakaspalveluun;
 • tiedot Businessforumin yhteistyökumppaneilta tai konserniyhtiöiltä siltä osin kuin niitä tarvitaan tuotteiden tai palveluiden kaupan ja tilausten hallinnointiin tai sinua kiinnostavien tuotteiden tai palveluiden hallinnointiin. Yhteistyökumppaneita ovat rahdinkuljettajat, postipalveluiden toimittajat, kaupallisten raporttien ja luottotietoraporttien toimittajat ja heiltä saadut tiedot ovat asiakastiedot, kuten työntekijöiden määrä, toimiala, osoite ja luottotiedot;
 • tiedot kolmansilta osapuolilta, jotka suorittavat vertailu-, segmentointi-, analysointi- ja profilointipalveluita Businessforumin puolesta. Tiedot voivat myös perustua selailuhistoriaasi muilla verkkosivuilla ja sisältää muuta evästeiden avulla kerättyä tietoa;
 • evästeiden avulla kerättävistä tiedoista on kerrottu kohdassa 11.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan seuraaville tahoille seuraavissa tarkoituksissa:

 • yhteistyökumppaneille ja Businessforumin konserniyhtiöille sekä muille kolmansille tahoille siinä määrin kuin on tarpeen täyttää kanssasi tehty sopimus, kuten esim. toimittaa tilatut tuotteet tai palvelut. Näitä yhteistyökumppaneita ja kolmansia tahoja ovat: rahdinkuljettajat, postipalveluiden toimittajat, maksujärjestelmien toimittajat ja muut vastaavat tahot, jotka mahdollistavat toimituksen ja sopimuksen täyttämisen. Jos asiakas on ottanut Businessforumin kautta vakuutuksen, voidaan tiedot toimittaa myös Businessforumin vakuutusyhtiölle.
 • Businessforum voi myös toimittaa tietoja kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Businessforumin puolesta, kuten IT-palvelutoimittajille, yhteistyökumppaneille (kuten partnerit, jotka suorittavat vertailu-, segmentointi-, analysointi- ja profilointipalveluita ja suoramarkkinointipalveluita Businessforumin puolesta) ja konserniyhtiöille.
 • Luottotietoselvitystä varten henkilötiedot paljastetaan luottotietoyhtiölle tarkoituksena tarkastaa, voidaanko luotto myöntää.
 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa, jos se on tarpeellista lainsäädännön tai viranomaisten vaatimusten noudattamiseksi, Businessforumin oikeudellisten intressien valvomiseksi tai vilpin tai tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, torjumiseksi tai korjaamiseksi.
 • luovutettavien tietojen tyypit ovat enintään kohdan 5 tarkoittamat tietotyypit.

8. TIETOJEN SIIRTÄMINEN ETA:N ULKOPUOLELLE

Businessforum voi siirtää henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan Unionin (EU) ulkopuolelle (”Kolmas Maa”) Businessforumin IT-palvelutoimittajien ja yhteistyökumppaneiden niiden kohdassa 7 tarkoitettua tallennusta ja käsittelyä varten.

Siirto voidaan tehdä seuraavissa eri tapauksissa: (i) EU Komissio on päättänyt, että kyseinen Kolmas Maa tai Kolmannen Maan alue tai tietojenkäsittelyn sektori tarjoaa riittävän tietosuojan tason, (ii) siirronsaaja on solminut EU Komission hyväksymät tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, tai (iii) siirrolle on muu lainsäädännöllinen peruste, kuten niin kutsuttu safe harbor tai privacy shield, jonka EU Komissio on hyväksynyt. Jos siirrolle Kolmanteen Maahan ei ole lainsäädännöllistä perustetta, perusteena on suostumuksesi siirrolle, jossa tapauksessa sinulle informoidaan tässä riskeistä, joita tällaisiin siirtoihin liittyy. Kyseiset riskit voivat sisältää, että EU lakien takaama tietosuojan taso ei ole välttämättä taattu kyseisissä Kolmansissa Maissa, joka voi tarkoittaa esim. että kolmannet osapuolet tai viranomaiset voivat saada pääsyn tietoihin laajemmin kuin mitä EU lakien mukaan olisi sallittua, tietoturvamenettelyt eivät ole välttämättä EU lakien sääntelemällä tasolla ja käyttäjillä ei ole välttämättä tehokkaita oikeuskeinoja tarkistaa tietojaan, saada pääsyä tietoihinsa tai saada tietojaan korjattua samalla tasolla kuin mitä EU lakien mukaan.

9. VÄLITYSTIETOJEN KÄSITTELY

Välitystiedolla tarkoitetaan oikeus- tai luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa, jota käsitellään viestin välittämiseksi. Businessforum voi käsitellä niitä lain sallimissa tilanteissa.

Sen lisäksi Businessforum käsittelee käyttäjien IP-osoitteita seuraavasti:

a) Käsittely markkinointia varten
Businessforum voi palvelujensa markkinoimiseksi käsitellä IP-osoitetta siinä määrin ja niin kauan kuin tällainen markkinointi edellyttää. Tämän henkilöselosteen hyväksymällä annat siihen suostumuksesi. Sinulla on oikeus peruuttaa tämä IP-osoitteen käsittelyä koskeva suostumuksesi koska tahansa ilmoittamalla siitä tässä selosteessa olevaan Businessforumin yhteystietoon kirjallisesti (kuten sähköpostitse).

b) Käsittelyoikeus väärinkäytöstapauksissa
Businessforum voi käsitellä IP-osoitetta maksullisen palvelun käyttöä maksutta tai muiden siihen rinnastuvien käyttöä koskevien väärinkäytösten havaitsemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi.

10. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOILLE

Businessforumin verkkosivustot voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Businessforum ei ole vastuussa henkilötietojen käsittelystä kyseisillä sivustoilla.

11. EVÄSTEET

Businessforumin sivustot käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kerätäkseen tietoja sinusta tai käyttämästäsi laitteistosta.

 • Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tallentamista tietokoneesi, tablet-tietokoneesi tai älypuhelimesi selaimeen verkkosivusto edellyttää. Evästeitä käytetään useilla verkkosivuilla, jotta vierailijat saavat pääsyn eri toiminnallisuuksiin. Evästeiden ja muiden vastaavien tunnisteiden tietoja voidaan käyttää seuraavien asioiden seuraamiseksi: käyttäjän selailu, katsotut tuotteet, vieraillut sivut, vierailtujen sivujen määrä, sivustolla tehdyt haut, sivu jolta tulet Businessforumin sivuille, selailuhistoria muilla verkkosivuilla, tiedot käyttämistäsi laitteistoista ja laitteista (laitteiston tai laitteen tyyppi, käyttöjärjestelmä, versio), IP-osoite, tiedot liittyen aktiivisuuteesi Businessforumin sivuilla, tiedot liittyen mainosten toimittamisaktiiviteetteihin, kuten tiedot sinulle näytetyistä mainoksista. Tässä selosteessa evästeillä tarkoitetaan myös muita vastaavia tunnisteita, joilla kerätään tietoja.
 • Lisää tietoja evästeistä saat Viestintäviraston sivulta: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html.
 • On kahden tyyppisiä evästeitä:

a)Yksi tyyppi tallentaa tiedoston pidemmäksi aikaa tietokoneellesi (niin kutsutut pysyvät evästeet). Sitä käytetään esimerkiksi sellaisten toimintojen yhteydessä, jotka kertovat mitä uutta on tapahtunut sitten viimeisimmän käyntisi kyseisellä verkkosivulla. Ne voivat myös mahdollistaa sen, että Businessforum ja sen markkinointikumppanit voivat seurata ja kohdentaa käyttäjien kiinnostuksen kohteita, jotta kokemusta Businessforumin sivuilla voidaan kehittää.

Businessforum tallentaa myös muita tietoja näissä evästeissä. Businessforum tallentaa mm. satunnaisen arvon, jota Businessforum käyttää ladatakseen tietokannassa asetuksiasi (esim. automaattinen sisäänkirjautuminen, listojen lajittelu jne.).

b)Toisen tyyppisiä evästeitä kutsutaan istuntoevästeiksi. Kun selailet sivustoa, tallennetaan tämä eväste tilapäisesti tietokoneesi muistiin esimerkiksi sen seuraamiseksi, minkä kielen olet valinnut. Istuntoevästeitä ei tallenneta pidemmäksi ajaksi tietokoneellesi, vaan se on tallennettu niin kauan kuin web-selaimesi on avoinna ja se katoaa kun suljet web-selaimesi. Kun avaat web-selaimesi uudelleen, luodaan uusi istuntoeväste.

 • Jos hyväksyt vain niin sanotut istuntoevästeet, voit käyttää Businessforumin web-sivuja täysin.
 • Jos et hyväksy mitään evästeitä, et voi käyttää Businessforumin web-sivuja täysin.

a) Voit lukea tietoja;

b) Voit katsella tuotteita, nähdä hinnat ja liittyviä tietoja;

c) Et voi kirjautua sisään;

d) Et voi tilata; ja

e) Et voi asettaa tuotteita ostoskoriin.

 • Riippumatta siitä minkä tyyppiset evästeet olet hyväksynyt, sinun tulee kirjautua aina ulos klikkaamalla "Uloskirjaus", kun lähdet pois web-sivuiltamme (tämä ei päde, jos olet valinnut automaattisen sisäänkirjautumisen).
 • Lisäksi Businessforum voi käyttää evästeitä tarjotakseen sinulle personoituja mainoksia ja sisältöä, näyttääkseen tuotteita ja/tai personoituja palkkeja, Businessforumin palvelun kehittämiseksi sinulle, sinulle suunnatun kommunikaation sopeuttaminen sisältämään sinua Businessforumin verkkosivuilla kiinnostavia asioita, ja sopeuttamaan sinulle suunnattua kommunikaatiota.
 • Seuratuille käyttäjille annetaan tekninen tunniste. Businessforum ja sen mainostajakumppanit eivät tässä yhteydessä kerää nimeäsi tai osoitettasi.Evästeissä voi olla yksityiskohtaisempaa henkilötietoa sinusta, jos klikkaat jotain Businessforumin sähköposteista tai täytät Businessforumin verkkosivulla lomakkeen, jolloin henkilötietosi (sisältäen käyttöjärjestelmän, IP-osoitteen, evästetiedot, aikaleima, klikkaustiedot ja aikaisemmin mahdollisesti kerätyt asiakastiedot) linkitetään selaimesi evästeen keräämään navigointitietoon.
 • Pixel tag (yleisesti myös “web beacon”) on verkkosivulle asetettava vakiomuotoinen, usein läpinäkyvä graafinen kuva, joka ei ole yleensä suurempi kuin 1x1 pikseliä. Businessforumin mainoksia näytetään useilla verkkosivuilla, joita kutsutaan myös “julkaisijoiksi.” Nämä julkaisijat voivat myös asettaa evästeitä selaimeesi. Nämä evästeet on asennettu selaimeen, jotta julkaisijat voivat havaita, että Businessforumilla on personoitua mainontaa selaimellesi. Pixel tageja käytetään selailutiedon siirtämiseksi Businessforumin verkkosivuilta sen mainostajakumppaneiden palvelimille.

Muut ympäristöt (Mobiilisovellukset)

 • Tarjotakseen sinulle personoituja mainoksia ja saumattoman verkkokokemuksen, Businessforum ja sen mainostajakumppanit voivat linkittää tunnisteesi eri käyttämissäsi ympäristöissä (“ID synkkaus”). Businessforum ja sen mainostajakumppanit käyttävät varsinaisia linkitysmenetelmiä käyttääkseen hyväksi teknistä tietoa, jota Businessforumin tai sen mainostajakumppanien teknologia on kerännyt, kuten mainostajakumppanien tunnisteita tai sähköpostitunnisteita, jotka ne voivat toimittaa Businessforumille.
 • Tietoja käytetään myös raportointitarkoitukseen, jotta Businessforumin asiakkaille ja kumppaneille (joiden tuotteita ja palveluita Businessforum mainostaa, tai kumppanit jotka suorittavat mainostamista ja/tai analysointia Businessforumin puolesta) enemmän tietoja heidän mainoskampanjoidensa tehosta, ja suorituskyvyn kehittämiseksi ajan mittaan.
 • Businessforum voi myös jakaa kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille, kuten on kuvattu kohdassa 7.
 • Businessforum on itse tai mainospartnereiden kautta partneri mainostenvaihtoalustoilla ostaakseen mainossijoittelua huutokaupoista.
 • Voit tarkistaa mahdollisuutesi kytkeä pois päältä valitut kiinnostukseen perustuvat mainokset klikkaamalla nuolta mainospalkin ylhäällä oikealla kulmassa ja seuraa ohjeita.
 • Voit tarkistaa mahdollisuutesi poistaa pysyvät evästeet seuraamalla ohjeita Internet- selaimesi ‘help’-tiedostosta.
 • Businessforum voi lisäksi käsitellä evästeiden tietoja lain sallimissa tapauksissa.

12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA MENETELMÄT

Henkilötietojen suojauksessa käytetään seuraavia menetelmiä ja periaatteita:

 • lukitukset Businessforumin ja sen alihankkijoiden tiloissa
 • sähköiset Businessforumin ja sen alihankkijoiden tilojen ja laitteiden valvontajärjestelmät
 • Businessforumin ja sen alihankkijoiden tietoverkkojen palomuurit, anti-virus- ja roskasähköpostin suodatinjärjestelmät ja muut ohjelmistot sekä laitteet, jotka suojaavat tietoverkkojen tietoturvallisuutta
 • Businessforumin henkilökunnan tietotaito
 • Businessforumin henkilökunnan kouluttaminen
 • rekisterin tietosisältö on sähköisessä muodossa lyhytaikaisia poikkeustilanteita lukuun ottamatta
 • Businessforumin politiikat ja määräykset henkilötietoasioissa

13. TARKASTUSOIKEUS

Tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasi sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä sinua koskevia tietoja käsitellään, tai tieto ettei sellaisia tietoja käsitellä.

Jos sellaisia henkilötietoja käsitellään, Businessforumin on annettava seuraavat tiedot:

a) käsittelyn tarkoitukset;

b) kyseessä olevat henkilötietojen ryhmät;

c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa, erityisesti Kolmansissa Maissa olevat vastaanottajat;

d) henkilötietojen säilytysaika;

e) tieto siitä, että käyttäjällä on oikeus pyytää Businessforumia oikaisemaan tai poistamaan käyttäjää koskevat tiedot tai vastustaa niiden käsittelyä;

f) tieto siitä, että käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja viranomaisen yhteystiedot;

g) käsiteltävät henkilötiedot ja kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot;

 h) käsittelyn merkitys ja mahdolliset seuraukset ainakin sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka aiheuttavat henkilölle oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat häneen merkittävällä tavalla ja jotka on tehty ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella hänen tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti hänen ammatillisen suorituskykynsä, taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten mieltymystensä, luotettavuutensa tai käyttäytymisensä analysoimista tai ennakoimista varten; ja

i) rekisterin säännönmukaiset tietolähteet. Jos käyttäjä esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava sähköisesti, paitsi jos käyttäjä toisin pyytää.

Jos käyttäjä esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava sähköisesti, paitsi jos käyttäjä toisin pyytää.

Businessforum saa periä tietojen antamisesta kohtuullisen korvauksen, jos siitä, kun edellisen kerran sait em. tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Jos haluat tarkastaa itseäsi koskevat tiedot tässä tarkoitetulla tavalla, sinun on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Businessforumille omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti Businessforumin luona.

14. TIEDON KORJAAMINEN, HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Businessforumin on ilman aiheetonta viivytystä vaatimuksestasi oikaistava, poistettava tai täydennettävä Businessforumin henkilörekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, erityisesti oikaisun avulla.

Jollei Businessforum hyväksy vaatimustasi tiedon korjaamisesta, Businessforum antaa asiasta kirjallisen todistuksen. Todistuksessa mainitaan myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamista varten, joita varten niitä käsitellään.

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jonka yhteystiedot ovat:

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI Postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI Vaihde: 029 56 66700 Fax: 029 56 66735 Sähköposti: tietosuoja@om.fi

15. KIELTO-OIKEUS

Sinulla on oikeus kieltää Businessforumia käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa sinulle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa sinuun merkittävällä tavalla ja joka on tehty ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arvioimista tai erityisesti sinun ammatillisen suorituskykysi, taloudellisen tilanteesi, sijaintisi, terveytesi, henkilökohtaisten mieltymystesi, luotettavuutesi tai käyttäytymisesi analysoimista tai ennakoimista varten.

Sinulla on oikeus henkilökohtaisen tilanteesi perusteella vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu jompaankumpaan seuraavista käsittelyn perusteista: (i) käsittelyä on pidetty tarpeellisena Businessforumin oikeutetun edun toteuttamiseksi, tai (ii) käsittelyä on pidetty tarpeellisena käyttäjän elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Sinulla ei ole kuitenkaan vastustukseen, jos Businessforum voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa pakottava laillinen syy, joka syrjäyttää sinun etusi tai perusoikeutesi ja –vapautesi.

16. OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI JA OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Käyttäjällä on oikeus vaatia, että Businessforum poistaa käyttäjää koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden tietojen edelleen luovuttamisesta, etenkin kun kyseessä ovat henkilötiedot, jotka käyttäjä on asettanut saataville lapsena, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

a) tietoja ei enää tarvita niiden tarkoitusten toteuttamista varten, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

b) käyttäjä peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut käyttäjän suostumuksen mukaisesti, tai suostumuksen kohteena ollut säilytysaika on päättynyt eikä tietojenkäsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

c) käyttäjä vastustaa henkilötietojen käsittelyä kohdan 15 mukaisesti;

d) käsittely ei muista syistä ole lainmukaista.

Poistamisen sijasta Businessforumin on rajoitettava henkilötietojen käsittelyä, jos:

a) käyttäjä kiistää tietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Businessforum voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

b) Businessforum ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseen, mutta ne on säilytettävä todistelua varten; tai

c) käsittely on lainvastaista ja käyttäjä vastustaa tietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.

Edellä tarkoitetuissa tietojen rajoittamisen tilanteissa henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan todistelua varten tai käyttäjän suostumuksella tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai yleistä etua koskevan tavoitteen vuoksi.

17. LAPSEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Antamalla suostumuksesi tähän selosteeseen vakuutat, että olet vähintään 18 vuotias. Jos et ole vähintään 18 vuotias, tulee vanhempasi tai huoltajasi antaa suostumus puolestasi.