Fokus

LANGATON VERKKO KUNTOON.

Nykyään verkot ovat perushyödykkeeseen verrattavissa oleva ratkaisu.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Langaton verkko kuntoon

Nykyään verkot ovat perushyödykkeeseen verrattavissa oleva ratkaisu. Dustin on verkkojen asiantuntija ja pyrkii löytämään asiakkailleen aina sen oikean ratkaisun. Langattomien verkkojen puolella Dustin tarjoaa kahta erilaista verkkotuotetta palveluna - konsernin Ciscon Meraki-ratkaisua sekä omaa WLAN-ratkaisuaan.

Kaikki lähtee Dustinin WLAN-palvelussamme esisuunnittelusta ja asiakkaan tarvekartoituksesta.

”Tunnistamme asiakkaiden senhetkisen infran, etsimme kehityskohteet, mietimme tulevaisuuden tarpeet teknisiksi yksityiskohdiksi, jotta asiakkaat saavat verkosta kaiken irti ja pystyvät tekemään työnsä tehokkaasti. Yleisiä kehityskohteita ovat langattoman verkon optimointi, mobiililaitteiden erityistarpeiden huomioonottaminen sekä kapasiteetin joustava tarjonta.

Näihin tarpeisiin suunnittelemme oikean ratkaisun”, kertoo Dustinin Pasi Tarvainen.

  Nyt on meneillään mielenkiintoinen murros, kun voidaan liittää mikä tahansa laite langattomaan verkkoon.

”Tulevaisuuden tarpeiden purku lähtee asiakkaan tarpeista, siitä mitä on jo olemassa, mitä päätelaitteita käytetään, millaiset tilat ja rakenteet asiakkaan toimipisteessä on. Selvittämme asennuspaikat, mallit ja tuotamme asiakkaalle päätöksentekoon tarvittavat tiedot. Tutkimme myös, onko kytkinverkko langattoman verkon takana riittävän nopea. Kaikki tämä kuuluu esiselvitykseen.”

Dustin tuntee markkinatrendit ja yrityksen asiantuntijoilla on laaja kokemus asiakkaan tulevien tarpeiden tunnistamisesta. Dustin arvioi jatkuvasti eri tekniikoita ja on ajan hermolla. suunnitellen asiakkaalle tuotteet, joiden elinkaari sopii heidän tarpeisiinsa. Dustin tuo lisäarvoa, asiakas saa varmasti omiin tarpeisiinsa soveltuvan ympäristön. Tarvittaessa Dustin voi vastata myös ylläpidosta.

”Nyt on meneillään mielenkiintoinen murros, kun voidaan liittää mikä tahansa laite langattomaan verkkoon. Verkkoja käyttävien päätelaitteiden kirjo on nykypäivänä aivan toista luokkaa kuin vaikkapa muutama vuosi sitten. Ennen laitteet olivat verkossa kiinni kuparilla, nyt verkot ovat lähes järjestään hybridejä, eri verkkojen kombinaatioita. Verkkoihin kuuluvat tietenkin myös palvelinverkot”, Pasi sanoo.

Uutena ominaisuutena Dustinin WLAN-palvelussa on käytettävien sovellusten ominaispiirteiden tunnistus, esimerkiksi se, millaista kapasiteettiä eri sovellukset kuten vaikkapa videoneuvottelujärjestelmät, vaativat. Asiakkaiden kannattaa miettiä tulevia pilvipalveluita ja niiden integrointia omaan verkkoinfraan. Verkon kapasiteetin pitää olla tasapainossa niin ulospäin kuin sisäisen liikenteen osalta.

Myös tietoturva on syytä ottaa huomioon. Tulevaisuudessa verkkojen nopeudet kasvavat. Tietoturvapuolella käyttäjän identiteetin tunnistaminen sekä oheislaitteiden tietoturva tulevat yhä tärkeämmiksi tekijöiksi. Pasi Tarvaisen mukaan nyt on teknisesti suvantovaihe ja odotetaan, että päätelaitteet pääsevät mukaan ja uusimman standardin mukaisiin nopeuksiin.

”Tietoturva- käyttäjäidentiteetti on tulevaisuudessa tärkeämmässä asemassa kuin itse laite. Päätelaite ei enää ole luotettava vaan vaaditaan käyttäjäkohtainen tunnistus. Nykypäivänä käyttäjä voi olla verkossa usealta laitteelta yhtaikaa. Oheislaitteet voivat olla vakava tietoturvauhka.” Dustinin valtti on joustavuus ja infraosaaminen.

”Me osaamme tuottaa suunnittelupalvelut ja käyttöönottoratkaisut. Kaiken tämän teemme palveluna tai kertamyyntinä. Meillä on asiantuntijauus ja laaja näkemys koko kentästä”, Pasi kehuu.