Fokus

Joustavaa langattomuutta ja hallintaa.

Digitaalisessa työympäristössä yhdistyy tarve jatkuvalle mobiilille ja tietoturvalliselle verkkoyhteydelle.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Langaton verkko kuntoon.

Dustinin webinaari langattomista verkoista.

Webinaari

Keskiviikkona 16.8.2017

Joustavaa langattomuutta ja hallintaa

Aruba tarjoaa tehokkaita, älykkäitä verkkoratkaisuja digitaaliseen työympäristöön, liikkuvaan tietojenkäsittelyyn ja IoT:hen. HPE:n Aruba-ratkaisuilla tarjotaan tietoturvallinen yhteys ajasta ja paikasta riippumatta.

”Verkon pitää heti ensimmäisestä yhteyspisteessä alkaen pystyä mukautumaan käyttäjän tarpeisiin, niin että se palvelee verkkoon liittyjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi IoT:n näkökulmasta laitteet pitää tietoturvan takaamiseksi tunnistaa heti, kun ne liittyvät verkkoon. Myös toimistoympäristöt ovat muuttuneet. Nykyään ei enää työskennellä vain yhdessä pisteessä, vaan joustavasti digitaalisissa ympäristöistä. Mobiilikäytössä pitää liikkuvia käyttäjiä palvella entistä paremmin”, linjaa HPE:n Ilkka Harju.

Digitaalisessa työympäristössä yhdistyy tarve jatkuvalle mobiilille ja tietoturvalliselle verkkoyhteydelle. Mobiilius tarkoitta Aruban tapauksessa myös sitä, että koko verkon reuna on yhtä kokonaisuutta, eli langallinen ja WLAN-verkko liittyvät toisiinsa saumattomaksi käyttäjäkokemukseksi. Kun käyttäjät ovat mobiilikäyttäjiä, voidaan laitteet paikantaa ja tämän tiedon pohjalta tarjota interaktiivisuutta ja esimerkiksi opastaa käyttäjää liikkumaan sisätilapaikannusta ja mobiilisovellusta apuna käyttäen.

 Esimerkiksi koulussa oppilas, opettaja ja rehtori käyttävät samaa verkkoa, mutta eri rooleissa. Verkko ja sen palveluiden, kaistanleveyden ja sovellusten priorisoinnin pitää muuttua käyttäjän tarpeiden mukaan.

Muuttuneessa digitaalisessa ympäristössä sovellukset ovat nousseet merkittävään rooliin siten, että ne toimivat monessa yrityksessä liiketoiminnan ajureina. Tämä vaatii sitä, että verkkoliikenne pitää tunnistaa sovellustasolla ja pystyä priorisoimaan, niin että loppukäyttäjä ja liiketoiminta saavat parhaan ja tehokkaimman palvelun.

Aruban digitaalinen työympäristö on arkkitehtuurina joustava ja skaalautuva. Se muuttuu tarvittaessa yhden laitteen ympäristöstä suureksi, keskitetysti hallittavaksi ratkaisuksi ilman, että tukiasemia tarvitsee vaihtaa. Samat laitteet ja tukiasemat skaalautuvat myös etäkäyttölaiteiksi.

Hallinta on tärkeässä roolissa, kun mietitään digitaalisen työympäristön kokonaisuutta. Hallinnan pitää mukautua asiakkaan käyttötarpeisiin joko pilvipohjaisesti tai on-premise –tyyppisesti. Pilvihallinta mahdollistaa joustavat tavat toteuttaa esimerkiksi MSP-palveluhallintaa (Managed Service Portal), jossa palveluntarjoaja voi yhden käyttöliittymän kautta ylläpitää usean asiakkaan palveluita. Aruban on-premise -hallinta tukee myös kolmansien osapuolten laitteita.

Suunniteltaessa langatonta verkkoratkaisua pitää miettiä asioita asiakkaan liiketoiminnan kannalta ja sitä, miten verkkoratkaisu mahdollistaa liiketoiminnan ja tukee sitä mahdollisimman hyvin. Verkon toiminta pitää siis mukauttaa liiketoiminnan vaatimuksiin. Pitää tietää verkossa olevat laitteet, käyttäjät sekä se, millaisilla laitteilla verkkoon liitytään ja millaisia sovelluksia siellä käytetään.

”Tulevaisuudessa verkkoon kytkeytyvien laitteiden määrä kasvaa valtavasti ja samalla laitteet muuttuvat hyvinkin erilaisiksi kuin ennen. Osaltaan tämä tulee johtumaan IoT:stä, jossa kaikenlaiset esineet tarvitsevat verkkoyhteyden muodostaakseen uudenlaisia palveluita”, Harju ennustaa.

”Nopeudet tulevat myös kasvamaan tulevaisuudessa, se on selvä. Myös sovellusliikenteen ohjaus ja priorisointi, laitenäkyvyys ja tietoturva ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä. Koneoppiminen tuo uusia mahdollisuuksia verkon analytiikkaan, sen suunnitteluun. Verkon kyky mukautua analytiikan ja koneoppimisen avulla tekee niistä entistä joustavampia ja vikasietoisempia. Ne pystyvät mukautumaan häiriötekijöihin entistä tehokkaammin ja näin verkon palvelukyky paranee”, hän jatkaa.

Tietoturvallisen verkon rakentaminen lähtee tietoisuudesta siitä, mitä ja ketä verkossa on, mitä heidän pitää antaa siellä tehdä ja pystyä mukauttamaan tietoturvapolitiikkaa laitteesta ja käyttäjästä riippuen.

”Esimerkiksi koulussa oppilas, opettaja ja rehtori käyttävät samaa verkkoa, mutta eri rooleissa. Verkko ja sen palveluiden, kaistanleveyden ja sovellusten priorisoinnin pitää muuttua käyttäjän tarpeiden mukaan”, sanoo Harju.

Tietoturvapuolella tulevaisuudessa käyttäjäanalyysit ja käyttäytymisanalyysit tulevat olemaan osa tietoturvapolitiikkaa. Tämä tulee olemaan tarpeellinen ja tehokas keino valvoa verkon sisällä tapahtuvia tietoturvauhkia. Kun halutaan älykästä, joustavaa ja mukautuvaa langatonta verkkoratkaisua, on HPE:n Aruba yhdessä hyvien kumppanien kuten Dustinin paras vaihtoehto sekä hallinta että tietoturvan kannalta.