Fokus

Vähemmän tuntemattomia kemikaaleja.

HP etsii vaihtoehtoja mustan listan kemikaaleille.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

HP etsii vaihtoehtoja mustan listan kemikaaleille

Kun HP työskentelee kestävän kehityksen parissa, niin se keskittyy kaikkeen aivan pienimmistä tietokoneen osista aina kansainvälisiin projekteihin, joiden tarkoitus on saada uusi teknologia useampien saataville.

Yhä useampi yritys on viime vuosina kiinnittänyt huomiota haitallisiin kemikaaleihin. Se voi tarkoittaa esimerkiksi joitain palonestoaineita tai elektroniikkatuotteisiin käytettyjä pehmittimiä. Epätoivottujen kemikaalien seuraaminen ei kuitenkaan ole IT-tuotteissa mikään helppo tehtävä, vaikka EU-tasolla onkin lainsäädäntö koskien kemikaaleja REACH- ja RoHS-direktiiveissä.

– Ongelma on tähän asti ollut se, että on ainoastaan löytynyt vaatimuksia ja ohjeistuksia siitä, mitkä kemikaalit ovat mustalla listalla ja mitä kemikaaleja ei saa löytyä elektroniikkatuotteista. Sitä vastoin ollaan vähemmän keskitytty niiden aineiden ominaisuuksiin, jotka korvaavat mustan listan kemikaalit, sanoo Madeleine Bergrahm, HP:n pohjoismaisen kestävän kehityksen johtaja.

Vähemmän tuntemattomia kemikaaleja

Madeleine kertoo, että HP on ollut mukana kehittämässä ja tukemassa Green Screen (TM) valvonnan kehittämistä, joka on uusi tapa tutkia kemikaalien ominaisuuksia. Tätä tapaa on ollut kehittämässä Clean Production Action, joka on saanut tukea Amerikan Luonnonsuojeluyhdistykseltä, EPA:lta. Tätä tapaa käytetään nykyisin kansainvälisissä ympäristömerkinnöissä.

– Lyhyesti kiteytettynä se tarkoittaa sitä, että riippumattomat toksikologit tutkivat tiettyjä kemikaalien ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Emme tarkastele ainoastaan kiellettyjä aineita vaan myös vaihtoehtoja niille ja mitkä näistä vaihtoehdoista ovat kyllin hyviä. Näin vältymme vaihtamasta huonoja kemikaaleja tuntemattomiin, selventää Bergrahm.

Alihankkijoiden kanssa työskentely

Vuodesta 2013 on kaikilla HP:n alihankkijoilla ollut pääsy listoihin, jossa on nimetty hyvät korvikkeet niin palonestoaineille kuin myös pehmittimille. On olemassa joitain tietokoneita ja näyttöjä, jotka eivät sisällä halogenoituja palonestoaineita. Vuodesta 2015 lähtien nämä tuotteet eivät enää sisällä niitä neljää pehmennintä, jotka tullaan kieltämään EU:n sisällä vuonna 2019.

– Tärkeä osa kestävän kehityksen työtä on seurata alihankkijoitamme pistokokeilla jotta varmistumme, että he seuraavat suosituksiamme ja vaatimuksiamme koskien kemikaaleja sekä tehtaiden työolosuhteita. Ehkä vieläkin tärkeämpää olisi tarjota kestävän kehityksen koulutusta alihankkijoille, jotta he näkevät sen työn edut ja myös he innostuisivat tästä ja saisivat inspiraatiota muutokseen.

IT kaikille

Sisällön, käytön ja kierrätyksen lisäksi HP:n kestävän kehityksen työhön kuuluu myös IT:n saatavuuden lisääminen.

– Olemme esimerkiksi tukeneet laitteiden lahjoituksilla pakolaisten koulutusta Jordaniassa osana kansainvälistä ohjelmaa, jonka tavoite on helpottaa 100 miljoonan ihmisen koulutusta vuoteen 2025 mennessä. Toinen osa tähän panostukseen on HP Education Studiot, jotka löytyvät tänä päivänä Pohjoismaissa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Tyhjennä kaapit

Meillä monilla on vanhoja IT-laitteita kaapeissa ja laatikoissa, niin kotona kuin työpaikoillakin. Ympäristön näkökulmasta tämä ei ole kestävää.

– Käytöstä poistettu IT-tuote on materiaaliresurssi, jota voidaan käyttää hyödyksi uusissa tuotteissa. Meidän kaikkien tulee kierrättää ja käyttää uudelleen valmistamiamme tuotteita suuremmissa määrissä. Tuotteiden itsessään tulee myös olla energiatehokkaampia ja kevyempiä, sekä niissä tulee olla sisäänrakennettuja ohjelmistoja, jotka helpottavat ympäristöystävällisempää työskentelytapaa, sanoo Madeleine Bergrahm.

Kierrätettävät toimet

Yksi suuri haaste HP:lle ja koko alalle on yleisesti se, että pitäisi siirtyä pelkästä tuotteiden myynnistä ja valmistamisesta enemmän palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen.

– Meidän täytyy ajatella pidemmälle ja siirtyä pelkästä tuotteiden valmistuksesta enemmän palvelupohjaisiin liiketoimintamalleihin, sekä viimeisenä muttei vähäisimpänä luoda suorituskykyisempää tekniikkaa digitalisoitumiseen. Tulevaisuudessa myös 3D- tuotteiden valmistus tuo loistavia mahdollisuuksia kestävämpään tuotantoon.

Madeleine Bergrahm
Pohjoismaisen kestävän
kehityksen johtaja, HP

Lue lisää Dustinin kestävän kehityksen työstä »