Office 365 tuen ehdot

1. Soveltuvuus

Dustin Finland Oy:n (”Dustin”) Office 365 -tuen tilausehdot (”Ehdot") ovat voimassa yllä mainitusta ajankohdasta alkaen, ja ne korvaavat kaikki aikaisemmin julkaistut Dustinin tilausehdot.

Nämä ehdot ovat voimassa yhdessä Dustinin yleisten myyntiehtojen kanssa kaikkeen näiden ehtojen mukaisesti annettuun tukeen, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Yleiset myyntiehdot ovat luettavissa täällä.

2. Tilaus

Tilaus on voimassa asiakkaalle ja asiakkaan käyttäjille, joilla on voimassa olevat CSP-käyttöoikeudet asiakkaan Office 365 –portaalissa. Tilausjakso on kahdentoista (12) kuukauden mittainen ja se maksetaan kuukausittain takautuvasti.

Tilaukseen kuulumaton ulkopuolinen tuki tai muutokset tilaukseen voidaan tilata erikseen Dustinin voimassa olevan hintaluettelon mukaisesti.

3. Hinnoittelu

Tilauksen aloitusmaksu on ilmoitettu tarjouksessa. Valuuttana on euro, eivätkä hinnat sisällä arvonlisäveroa. Osiossa 2 määritellyn tilauksen umpeutuessa Office 365 -lisenssien hinnat mukautetaan automaattisesti Dustinin palvelun tarjoajan hintojen muutoksiin, ellei osapuolten välisessä kirjallisessa sopimuksessa ole toisin sovittu.

4. Office 365 -tuen laajuus

Office 365 -tuen yhteydessä oletetaan, että asiakas on ostanut käyttöoikeutensa joko suoraan Dustinilta tai Dustin konserniin kuuluvalta yritykseltä, ja että palvelut ovat käytössä. Microsoftin lisenssiin pätevät Microsoftin voimassa olevat käyttöehdot.

Asiakkaan on oltava tietoinen siitä, että Microsoft tuottaa Office 365 -palvelun ja asiakkaan on hyväksyttävä, että Microsoft voi tehdä muutoksia Dustinin ja asiakkaan väliseen sopimukseen, Office 365 -tuotteen sekä sen tukipalvelun osalta, jotka vaikuttavat suoraan asiakkaaseen.

Näiden ehtojen mukainen Office 365 -tuki ei ole voimassa asiakkaan Office 365:n käyttöönoton aikana. Asiakas on itse vastuussa Office 365:een siirtymisestä sekä siirtymän aiheuttamista kustannuksista, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti sovittu toisin.

Dustin tarjoaa Office 365 -palvelun asiakkaalle samassa laajuudessa kuin Microsoft tarjoaa Office 365:n Dustinille jälleenmyytäväksi (tämä ehto sisältää asiakkaan oikeudet Microsoftin niin kutsuttuihin “palvelu krediitteihin”, mutta ei rajoitu niihin). Asiakkaan on tiedettävä ja hyväksyttävä, että asiakkaan korvausvaatimusten korvauksia ei välttämättä makseta ennen kuin Microsoft on maksanut kyseisen korvaussumman Dustinille.

Asiakas ostaa Office 365 -palvelun Dustinilta, joten kaikki Office 365:n käyttöön tai palveluihin liittyvät vaatimukset on esitettävä Dustinille Microsoftin sijaan. Asiakas ei saa missään tapauksessa käyttää Microsoftin portaalia tai muita portaaleja vaatimuksiinsa, sillä tämä voi aiheuttaa erheitä ja epäjohdonmukaisuuksia niin asiakkaalle kuin Dustinillekin. Jos kyseisiä virheellisiä vaatimuksia ilmenee, niin asiakkaan on välittömästi korjattava asia. Jos Dustin havaitsee virheellisen vaatimuksen, niin asiakkaan on korjattava asia 30:n päivän sisällä vastaanotettuaan Dustinin ilmoituksen asiasta.

Dustinin hyväksymät pyynnöt, jotka eivät sisälly Office 365 -tukeen, ohjataan asiaankuuluvaan kolmannen osapuolen tukipalveluun. Asiakas on vastuussa ajan tasalla olevan varmuuskopion omaamisesta.

Office 365 -tuki sisältää:

 • Tuen yleiseen käyttöön liittyvissä kysymyksissä
 • Tuen Office 365:n käyttöön liittyvissä yksittäisissä ongelmakohdissa, kuten esimerkiksi tulostamisessa tai koneen liittämisessä asiakkaan verkkoon
 • Tuen seuraaviin Office 365 -käyttöympäristöön liittyviin ongelmiin:
  • Suorituskykyyn liittyvät ongelmat
  • Palveluiden tila
  • Kirjautumisongelmat
  • Sovellusten asennusongelmat
 • Salasanojen uusimisen
 • Office 365:n käyttöoikeuksien muutokset (vaatii valtuutetun esimiehen digitaalisen hyväksynnän)
 • Käyttäjien ja ryhmien valvonnan, esim. käyttäjän lisäämisen tai poistamisen

5. Laitealustatuen laajuus

Palveluun sisältyvät alla luetellut tietokoneen ohjelmistoihin liittyvät tukipalvelut, oheisin rajoituksin.

 • Käyttöjärjestelmät (Windows 7 sekä uudemmat versiot ja lisäksi Mac OS:n uusin versio)
 • iOS/Android/Windows-puhelimet (vain Office 365:n käyttöön liittyvä tuki)
 • Sähköpostialustat (Microsoft Outlook 2013 sekä uudemmat versiot, Windows Live Mail sekä uudemmat versiot)
 • Office-paketti (versio 2013 sekä uudemmat versiot)
 • Office 365:n kautta lisensoidut ohjelmistot
 • Yksittäiseen alustaan liittyvät tulostus- tai yhteysongelmat

Tuen laajuuteen liittyvät poikkeustapaukset

Tukipalvelu ei kata seuraaviin asioihin liittyviä ongelmatapauksia:

 • Palvelinongelmat
 • Terminaalipalvelinratkaisuihin liittyvät ongelmat
 • Salasanan palauttaminen asiakkaan omalla palvelimella
 • Käyttäjien tai ryhmien valvonta yhdistetyillä tai hybridiratkaisuilla (esim. Azure AD Connect)
 • Muut kuin osioissa 4-5 luetellut ohjelmistot/ohjelmat
 • Vauriot tai toimintahäiriöt, jotka ovat aiheutuneet ohjelmistosta, joka ei kuulu tuotteen alkuperäisasetuksiin
 • Vauriot tai toimintahäiriöt, jotka ovat aiheutuneet ulkoisista tekijöistä (esim. fyysiset vauriot tai ongelmat palvelimen kanssa)
 • Ei-esiasennetut ohjelmistot
 • Kolmannen osapuolen sovellukset tai asiakkaan kehittämät Office 365 –palveluun liittyvät ratkaisut, jotka eivät ole saaneet Dustinin hyväksyntää
 • Tukea annetaan puhelimitse tai etäyhteyden kautta, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti sovittu toisin

6. Asiakastuen työajat ja yhteystiedot

Tukipyyntöjä voi lähettää työajan aikana ja sen ulkopuolella sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Ruotsi

Ehdot kattavat tukipalvelut normaaleina arkipäivinä (julkiset juhlapyhät pois lukien) aikavälillä 08.00 – 17.00.
Tukipyyntöilmoitukset on tehtävä seuraavaan puhelinnumeroon: +46770176100.

Norja

Ehdot kattavat tukipalvelut normaaleina arkipäivinä (julkiset juhlapyhät pois lukien) aikavälillä 08.00 – 16.00.
Tukipyyntöilmoitukset on tehtävä seuraavaan puhelinnumeroon: +4733221155.

Tanska

Ehdot kattavat tukipalvelut normaaleina arkipäivinä (julkiset juhlapyhät pois lukien) aikavälillä 08.00 – 16.00.
Tukipyyntöilmoitukset on tehtävä seuraavaan puhelinnumeroon: +4589871001.

Suomi

Ehdot kattavat tukipalvelut normaaleina arkipäivinä (julkiset juhlapyhät pois lukien) aikavälillä 09.00 – 17.00.
Tukipyyntöilmoitukset on tehtävä seuraavaan puhelinnumeroon: +358 75 325 1111.

7. Tuen antaminen

Dustin takaa asiakkailleen ammattitaitoisen henkilöstön tarjoaman tuen. Tukea tarjotaan joko puhelimitse tai ottamalla käyttäjän alustaan etäyhteys Internet-yhteyden kautta.

Dustin voi käyttää alihankkijoita palveluidensa yhteydessä. Jos Dustin hyödyntää alihankkijan palveluita, Dustin on vastuussa sekä Dustinin itsensä, että kyseisen alihankkijan tekemästä työstä.

8. Asiakkaan velvoitteet

Asiakas on vastuussa omien käyttäjiensä Office 365 -palveluiden käytöstä sekä käyttäjiensä pitämisestä tietoisina Office 365 -palveluihin sekä lisenssiin liittyvistä käyttöehdoista.

Lisäksi asiakas on velvollinen hankkimaan käyttäjien hyväksynnän asianmukaisten henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn, jotta Dustin kykenee tarjoamaan tukipalveluita sekä täyttämään velvollisuutensa asiakasta kohtaan näiden ehtojen mukaisesti.

Asiakkaan on annettava Dustinille pääsyoikeudet kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, joita Dustin tarvitsee toimiakseen näiden ehtojen mukaisesti.

Tuen mahdollistamiseksi jokaisella alustalla on oltava toiminnassa oleva viruksentorjuntaohjelmisto (ei päde tabletteihin ja älypuhelimiin), asennettu ja toiminnassa oleva palomuuri sekä ajan tasalla oleva varmuuskopio.

9. Tilauksen peruminen

Tilauksen voi perua kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] vähintään 30 päivää ennen voimassaolevan tilausjakson päättymistä. Jos tilausta ei peruta edellä mainitun aikarajan puitteissa, niin tilaus uusitaan automaattisesti kahdentoista (12) kuukauden tilausjaksolla ja samalla perumisajalla varustettuna. Dustin vahvistaa tilauksen perumisen.

10. Tilaukseen tehdyt muutokset

Tilausjakson aikana lisätyt tai poistetut käyttäjät yhdistetään näiden ehtojen mukaisesti tilausjaksoon; käyttäjiä voi lisätä tai poistaa ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected].

Dustin pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai lisäyksiä näihin ehtoihin 30:n päivän varoitusajalla. Kaikista muutoksista ja lisäyksistä on ilmoitettava kirjallisesti tilaussopimuksen solmineelle henkilölle. Kaikki tilausmaksuihin tehdyt muutokset ovat voimassa seuraavan 12 kuukauden tilausjakson käynnistymisestä alkaen, eli hintamuutokset eivät suoraan vaikuta voimassa olevan tilausjakson hintoihin. Dustin pidättää oikeuden palvelun ja/tai lisenssin purkamiseen, jos asiakas ei ole maksanut tilausmaksuaan.

11. Rajoitettu vastuu

Jos ilmennyt vika tai häiriö on Dustinin aiheuttama ja Dustin on siitä vastuussa, niin Dustinin on viipymättä korjattava kyseinen vika, mikäli suinkin mahdollista. Jos asiakas ei ole kyennyt käyttämään tuotetta täysimittaisesti kyseisestä viasta johtuen, niin asiakkaalla on oikeus tilausmaksun vähennykseen kyseiseltä ajanjaksolta Microsoftin “palvelu krediittejä” koskevien ehtojen mukaisesti. Jos Dustin on aiheuttanut kyseisen vian huolimattomalla toiminnallaan, niin asiakkaalla on oikeus vahingonkorvauksiin seuraavien rajoitusten mukaisesti: tämän sopimuksen alainen korkein mahdollinen vastuu on rajoitettu taloudellisiin tappioihin, ja Dustinin kokonaisvastuu asiakasta kohtaan (kattaa Dustinin työntekijöiden, edustajien ja alihankkijoiden teoista tai laiminlyönneistä johtuvien vikojen vastuun sekä hinnanvähennyksiin ja korvauksiin liittyvän vastuun) yksittäisen tukipalvelulla varustetun Office 365:n suhteen rajoittuu tukipalvelusta sekä Office 365:stä tämän sopimuksen mukaisesti maksettuun hintaan siltä kuuden (6) kuukauden ajanjaksolta, joka on kulunut ennen tämän kyseisen vastuun perusteena toimivan teon tai laiminlyönnin tapahtumisesta.

Dustin ei ole laiminlyönnin vakavuudesta huolimatta missään tapauksessa vastuussa mahdollisesta tietojen menetyksestä, sillä asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tiedoista on tehty asianmukainen varmuuskopio.

12. Tilauksen hallinta

Tilauksen hallinnoivana tahona toimii Dustin Sverige AB, Box 1194, 131 27 Nacka Strand.

13. Henkilökohtaiset tiedot

Henkilökohtaisia tietoja käsitellään Dustinin voimassa olevien yleisten myyntiehtojen mukaisesti.