Infrastruktuuri

5 syytä ostaa verkko palveluna

Etuja on paljon, mutta osa niistä on tärkeämpiä kuin toiset. Listasimme viisi syytä miksi ei kannata investoida omaan verkkoon vaan hankkia verkko palveluna-ratkaisu.

1. Luotettavuus

Verkkoratkaisun luotettavuus on nykyään erityisen tärkeää, sillä yhä suurempi osa yritystoiminnan kannalta keskeisistä järjestelmistä toimii pilvessä. Verkko palveluna -ratkaisussa toimittaja ottaa kokonaisvastuun siitä, että yrityksellä on luotettava, vankka ja turvallinen verkkoratkaisu, joka täyttää toiminnan ja saavutettavuuden sille asettamat vaatimukset.

2. Helppo skaalaus

Yritysten on jatkuvasti selviydyttävä nopeista muutoksista ja kyettävä sopeutumaan ketterästi vaihtuviin olosuhteisiin. Verkko palveluna -ratkaisua on helppo skaalata, kun yritys kasvaa, kutistuu, vaihtaa toiminnan painopistettä tai ottaa käyttöön uusia IT-ratkaisuja.

3. Vapauttaa aikaa yrityksen ydintoimintaan

On suotavaa, että IT-osasto ja IT-puolen vastuuhenkilöt voivat käyttää työaikansa liiketoimintaan liittyviin tehtäviin, eikä verkkoympäristön toiminnan varmisteluun. Verkko palveluna-ratkaisussa kaikki laitteet ja lisenssit sisältyvät palveluun, samoin kuin verkon ylläpito, etävalvonta, päivitys, tuki ja vianetsintäkin.

4. Kiinteät ja ennakoitavat kustannukset

Suuret investoinnit verkkolaitteisiin voivat olla yritykselle melkoinen taakka. Usein on myös epäselvää ja epävarmaa, minkä suuruisia kustannuksia laadukkaan verkon ylläpitämisestä koituu. Verkko palveluna-ratkaisussa palvelusta maksetaan kiinteä summa, joten kustannukset on helppo ennakoida sekä budjetoida. Lisäksi se, mistä maksetaan, vastaa aina todellista tarvetta.

5. Priorisoi investointeja, jotka luovat arvoa

Verkkolaitteiden omistaminen ei tuo yritykselle lisäarvoa. Arvoa tuottaa se, mitä verkon avulla saadaan aikaiseksi. Sen sijaan, että pääomaa sijoitetaan nopeasti vanhentuviin ja päivitystä vaativiin laitteisiin, kannattaa panostaa niihin investointeihin, jotka tuottavat lisäarvoa suoraan.

VINKKI: Verkko palveluna

Hanki Network-palvelu Dustinilta. Palvelussa maksat vain siitä, mitä yrityksesi oikeasti tarvitsee. Vältät lisäksi aikaa vievät hankinnat ja kalliit investoinnit. Dustin vastaa konfiguroinnista, ennakoivasta etävalvonnasta, ylläpidosta, päivityksestä, tuesta, turvallisuudesta ja vianetsinnästä ja yrityksesi voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Lue lisää Network-palvelusta täältä

Lue lisää:

Mitkä ovat pilvihallitun verkon edut?
Nämä ovat yleisimmät verkko-ongelmat

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue