Infrastruktuuri

IT tulevaisuuden tasalla? Neljällä keinolla kiipeät aallonharjalle

Kehitys kehittyy – varsinkin teknologiassa – ja organisaatioiden on tehtävä kaikkensa pysyäkseen mukana vauhdissa. Dell EMC:n ja Intelin IDC:llä teettämä Emerging Technology and Modern IT -raportti avaa tulevaisuuden tarpeita konkreettisesti. Dell Technologiesin Arto Kähönen poimi tutkimuksen pääpointit.

Yritysten it-osastot eivät voi olla muusta organisaatiosta erillisiä lokeroita. Dellin konesaliratkaisujen tuotemarkkinointipäällikkö Arto Kähönen kannustaa liiketoimintayksiköitä ja it:tä tiiviiseen yhteistyöhön bisneskeskusteluissa.

”Muuten ollaan pulassa”, hän huomauttaa. ”Uusien palveluiden kehittämisessä kaikki liittyy it:hen, ja siksi it:n on oltava mukana yrityksen johdossa ja strategian suunnittelussa.”

Maailma ja siten myös markkina muuttuu ja elää jatkuvasti, ja kuluttajat odottavat ja vaativat uudenlaisia palveluita. Emerging Technology and Modern IT: The Key to Unlocking Your Data Capital -raportti katsoo tulevaisuuteen muuttuvien ja jo muuttuneiden it-tarpeiden näkökulmasta. Kähönen poimi neljä pointtia, jotka menestymään pyrkivän yrityksen on huomioitava.

1. Tervetuloa, saumattomat asiakaskokemukset!

Nykypäivän kuluttajat tottuvat nopeasti uudenlaisiin digitaalisiin palveluihin ja vaativat niiltä yhä enemmän. Monissa paikoissa digitalisaation esteenä on kuitenkin esimerkiksi automaation puute ja resurssien hajanaisuus. Markkinoilla menestyvät ne, jotka pystyvät tarjoamaan sujuvia asiakaskokemuksia ja joustavasti muokkaamaan tapoja, joilla asiakkaita ja loppukäyttäjiä palvellaan. Tähän kaikkeen tarvitaan it-osastoa.

2. It-transformaatio on avainasemassa

Omaa tuotetarjoamaa on kyettävä kehittämään nopeasti ja joustavasti, kun kulutusmallit muuttuvat. Digitalisaatio on kaikelle yhteinen nimittäjä, ja se näkyy myös käytännön arjessa. Ihmiset ovat tottuneet tilaamaan niin pitsan kuin taksinkin kännyköillään. Siksi it-osasto on pidettävä mukana suunnittelussa ja kehityksessä.

3. M-A-T: modernisoi, automatisoi, transformoi

Rakentamalla joustavan ja modernin it-infrastruktuurin yritys voi nopeasti ja kustannustehokkaasti vastata muuttuviin tarpeisiin. Automatisoimalla it:tä mahdollisimman pitkälle yritys voi vapauttaa henkilöstön resursseja kehittämistyöhön. Älykkäimmät tuotteet hyödyntävät uusia teknologioita ja esimerkiksi big dataa, analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä. Vanhoilla it-välineillä uusien ratkaisujen kehittämiseen ei ole aikaa, koska ne vaativat niin paljon manuaalista työtä. Automatisoidut ja ohjelmisto-ohjatut it-työkalut säästävät aikaa ja vaivaa, ja moderni konesali taipuu muuttuviin tilanteisiin ja käyttäjien tarpeisiin yksinkertaisesti.

4. Joustavin välinein kohti uusia vaatimuksia

Tavoitteena on luoda helposti ja joustavasti skaalautuva ja muovautuva it-infrastruktuuri, joka hyödyntää uusinta teknologiaa: moderneja konesaliratkaisuja, pilvipalveluita, automaatiota ja uudenlaisia palvelumalleja. Yritysmaailmassa on sekä drivereita eli edelläkävijöitä että survivoreita eli selviytyjiä – ja lienee ilmiselvää, kumpaan porukkaan on syytä kuulua.

Haluatko lukea lisää? Kurkkaa täältä Emerging Technology and Modern IT: The Key to Unlocking Your Data Capital -raportti!

20 maaliskuuta 2019

Aihealue