Infrastruktuuri

Opas: Kohti parhaiten soveltuvaa infrastruktuuria

Sopivan IT-infrastruktuurin valinta voi olla hankalaa. Kuinka paljon ja mitä uskallat laittaa julkisiin pilvipalveluihin? Milloin on parempi tallentaa ja ylläpitää asioita paikallisesti? Kuinka vältyt ongelmilta käsitellessäsi eri ratkaisuja?

Opastamme sinua muutamien kysymysten parissa jotka ovat ajankohtaisia suunnitellessasi IT-infrastruktuuria.

Ketkä voivat ostaa kaiken pilvipalveluna?

Suurin osa yrityksistä voi tänä päivänä hyödyntää sitä suurta joustavuutta, mitä IT-toimintojen osto pilvipalveluna tuo. Julkisissa pilvipalveluissa on mahdollista skaalata ylös- tai alaspäin sen hetkisten tarpeiden mukaan ja jopa ilman läpimenoaikaa. Samalla se tarkoittaa kuitenkin aina jonkinlaista kompromissia, etkä voi saada kaikkea juuri sinun toiveidesi mukaan.

Jos työskentelet suhteellisen uudessa yrityksessä, joka arvostaa joustavuutta eikä yrityksellä ole vielä teknistä perintöä, niin voit rauhassa ostaa kaiken pilvipalveluna. Poikkeuksen tekee kuitenkin se, jos sinulla on erityisvaatimuksia, jotka eivät sovi yhteen standardisoitujen pilvipalveluiden kanssa.

Kenen ei kannata tehdä sitä?

Jos työskentelet suuremmassa ja jo vakiintuneessa yrityksessä, niin silloin on hyvä katsoa myös mahdollisia pilvipalveluun siirtymisestä aiheutuvia maksuja. Tällöin toivomasi säästöt voivatkin mennä hukkaan. Tämän vuoksi kannattaa käydä huolella läpi organisaatiosi eri osat ja siirtää vain ne osat pilveen, joiden tarvitsee olla joustavia seuraavien kolmen vuoden ajan.

Voi olla myös muita syitä, milloin ei kannata valita pilvipalveluita. Esimerkiksi jos haluat pitää itselläsi vapaat kädet rakentaa ratkaisuja erilaisten erikoistarpeiden mukaan, niin silloin ei kannata valita pilvipalveluita. Toisaalta voi olla myös esimerkiksi lakirajoitteita, mitkä estävät sinua laittamasta tiettyjä asioita julkiseen pilveen.

Onko mahdollista saada joustavuutta ilman pilvipalveluita?

Kyllä, tämän päivän hyperkonvergoiduilla infrastruktuuriratkaisuilla tallennus on täysin sisällytetty palvelinratkaisuihin. Näiden ratkaisujen avulla voit saada erittäin joustavan palvelun ja maksat vain tarpeiden lisääntymisestä myös silloin, jos valitsetkin ylläpitää ratkaisut omassa datakeskuksessasi tai palvelinhuoneessasi. Tällöin voit helposti lisätä vain ylimääräisen noodin tarpeen vaatiessa.

Kuinka eri osat saadaan yhteen?

IT-ympäristöt, joissa yhdistetään julkisia pilvipalveluita, yksityisiä pilviä ja paikallisesti hoidettuja ratkaisuja saattavat aiheuttaa ongelmia. Osien hallinta erikseen saattaa taas helposti olla tehotonta ja aikaa vievää. Tänä päivänä on useita eri hybridiratkaisuvaihtoehtoja, joiden avulla voit nähdä ja hallita kaikkia palveluja samanaikaisesti. Huolimatta siitä, tapahtuuko eri toiminnot pilvessä, oman datakeskuksen palvelimella tai jossain muualla, niin voit hallita kaikkia yhdestä ja samasta paikasta.

Eri valmistajilla on omat versionsa näistä hybridiratkaisuista. Paras vaihtoehto näiden eri vaihtoehtojen välillä on se, minkä ratkaisun parissa yritykselläsi on jo paras hankittu kompetenssi. Se madaltaa oppimiskynnystä. Tänä päivänä on olemassa hyviä hybridiratkaisuja teknisestä perinnöstä huolimatta.