Infrastruktuuri

OPAS: Näin pilvipalvelut toimivat

Pilvipalvelut eivät ole uusi ilmiö. Niitä on ollut olemassa jo siitä lähtien, kun internetin käyttö yleistyi. Viime vuosina laitteistojen, ohjelmistojen ja yhteyksien kehittymisen myötä pilvipalvelut ovat yleistyneet, ja niiden joukosta löytyy sekä yksityishenkilöille että yrityksille hyödyllisiä ratkaisuja.

Osa 1

Pilvipalvelut pähkinänkuoressa

Pilvipalvelut ovat internetin kautta käytettäviä IT-palveluja. Pilvipalveluja on monenlaisia: kyseessä voi olla simppeli tiedostojen säilöminen tai raskas, huipputason tietoturvaa vaativa sovellus. Valitusta sopimuksesta riippuen palveluntarjoaja voi hoitaa kaiken toiminnasta ja ylläpidosta sovelluslisensseihin ja tietoturvatakuisiin.

Osa 2

Miksi pilvipalveluita kannattaa suosia?

Monille yrityksille pilvipalvelujen suurin etu on niiden joustavuus, joka lisää yritysten tuottavuutta ja kehitysmahdollisuuksia.

Pilvipalvelut tarjoavat enemmän joustavuutta verrattuna siihen, että vastaavat toiminnot ja sovellukset hoidettaisiin yrityksen sisällä. Pilvipalvelua käytettäessä tallennustilaa ja tietojenkäsittelykapasiteettia on mahdollista skaalata tarpeen mukaan ylös tai alas, kun liiketoiminta sitä vaatii. Vastaavien muutosten tekeminen omilla laitteilla ja ohjelmistoilla on paljon hitaampaa ja yleensä myös kalliimpaa.

Tietoturvasta on tullut entistä tärkeämpää tietomurtojen uhan kasvaessa. Pilvipalvelujen tärkeä etu onkin se, että asiakkaan ei tarvitse yrittää pysytellä tietoturva-asioiden eturintamassa.

Pilvipalveluista voi olla yritykselle suurta hyötyä niin käytön, turvallisuuden kuin talouden näkökulmasta katsottuna:

Käyttö

 • Kaikki ohjelmistot ja sovellukset ovat aina ajan tasalla, ja käytössä on niiden viimeisin päivitysversio.
 • Palveluntarjoaja huolehtii kaikista lisenssiasioista.
 • Vakaa palvelinympäristö tarkoittaa toimintavarmuutta, mikä ehkäisee kalliita keskeytyksiä, vianmääritystä ja toimenpiteitä.
 • Tukipalvelut ovat nopeasti saatavilla.

Turvallisuus

 • Palveluntarjoaja huolehtii varmuuskopioinnista, joten tärkeän datan menettämisen riski on pieni.
 • Virustorjunta on aina ajan tasalla.
 • Pilvipalveluntarjoaja tekee säännöllisesti tietoturvapäivityksiä, joten suoja tietomurtojen varalta on paras mahdollinen.
 • Pilvipalveluissa tiedot ovat paremmin turvassa esimerkiksi tulipalon tai murron varalta verrattuna siihen, jos käytössä on yrityksen omat laitteet ja palvelimet.
 • Tietojen tallennuspaikan voi valita. Jotkut yritykset ja organisaatiot edellyttävät, että tiedot on tallennettu kotimaassa sijaitseville palvelimille.

Talous

 • Rahaa ei kulu jatkuviin laiteinvestointeihin, kuten palvelimien hankintaan tai ylläpitoon.
 • Laitteistoa ja tallennuskapasiteettia on helppo skaalata tarpeen mukaan, joten asiakas maksaa vain siitä mitä käyttää.
 • Saatavilla on kiinteähintaisia sopimuksia, joiden avulla on helppo pitää IT-kustannukset hallinnassa.

Yrityksen koko ja toimiala sanelevat sen, mitkä edut painavat vaakakupissa eniten.

Osa 3

Pilvipalvelut eri tarpeisiin

Julkinen pilvi

Julkisessa pilvessä (public cloud) kaikki palvelun sisältämät laitteistot, ohjelmistot ja infrastruktuuri ovat palveluntarjoajan omistuksessa ja ylläpitämiä. Tämän tyyppistä palvelua voidaan käyttää kaikkeen tallennukseen yksinkertaisesta tietojen varastoinnista edistyneiden sovellusten pyörittämiseen. Palvelut ovat helposti saatavilla internetselaimen kautta.

Julkisessa pilvessä laitteisto, ohjelmat ja infrastruktuuri jaetaan kaikkien palvelun käyttäjien kesken. Tämä ei kuitenkaan tarkoita missään nimessä sitä, että jonkun toisen tietoihin pääsisi käsiksi. Julkisessa pilvessä palvelut ja käyttöliittymä ovat standardoituja ja yhtäläisiä kaikille käyttäjille, joten räätälöinnin mahdollisuudet ovat rajalliset.

Julkisen pilven käyttökustannukset riippuvat yleensä siitä, kuinka paljon resursseja tarvitaan. Toisin sanoen julkinen pilvi voi olla erittäin kustannustehokas ratkaisu sellaiselle yritykselle, jolla on rajallinen tarve palvelimen kapasiteetille. Kapasiteetin skaalaaminen ylös- tai alaspäin tarpeen vaatiessa on nopeaa, joten turhasta ei joudu maksamaan. Palvelu on periaatteessa rajattomasti skaalattavissa.

Julkisia pilvipalveluja ovat esimerkiksi tallennuspalvelut, verkossa toimivat sähköpostit ja nettipohjaiset ohjelmistot, kuten Microsoft Office 365. Palveluja voidaan kutsua termillä SaaS (Software as a Service), joka tarkoittaa sitä, että tarvittavat ohjelmat tilataan pilvestä.

Julkinen pilvi mahdollistaa:

 • Matalat kustannukset: perusinvestointeja ei tarvita, ja asiakas maksaa vain tarvittavasta käytöstä ja resursseista.
 • Joustavuus: palvelut ovat periaatteessa rajattomasti skaalattavissa.

Yksityinen pilvi

Yksityinen pilvi (private cloud) tarkoittaa sitä, että yritys saa palveluntarjoajalta käyttöönsä laitteistoja, ohjelmistoja ja infrastruktuuria, jotka ovat vain oman yrityksen tai organisaation käytössä. Näin ollen yksityinen pilvi tarjoaa mahdollisuuden mukauttaa sisältöä ja suorituskykyä yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaan.

Yksityinen pilvipalveluratkaisu voi perustua siihen, että tietokonekapasiteetti sijaitsee fyysisesti käyttäjän tietokoneympäristössä. Ratkaisua voidaan kutsua nimellä sisäinen pilvi tai yrityspilvi. Vaihtoehtoisesti tietokonekapasiteetti voi olla palveluntarjoajan tiloissa. Tämän ratkaisun avulla laitteiden käsittelyyn ja ylläpitoon kuluvat resurssit vapautuvat muuhun käyttöön.

Käyttäjälle yksityinen pilvi tarjoaa samat edut kuin julkinen pilvi, ja siinä on täysin skaalautuvat infrastruktuuripalvelut. Yksityinen pilvipalvelu voi olla esimerkiksi IaaS (Infrastructure as a Service), joka on pilvipohjainen ja jatkuvasti saatavilla oleva IT-palvelu. Toinen melko yleinen yksityisen pilvipalvelun tyyppi on PaaS (Platform as a Service), jossa tietokannat ovat pilvessä, ja käyttöjärjestelmää käytetään suoraan pilvestä. Jälkimmäinen soveltuu esimerkiksi kehittämistarkoituksiin.

Merkittävä ero yksityisen pilven ja julkisen pilven välillä on se, että yksityinen pilvi tarjoaa sen kehittyneemmän riskienhallinnan ja ennakoivan seurannan ansiosta enemmän hallinnan mahdollisuuksia ja turvaa kuin julkinen pilvi. Tämä voi olla ratkaiseva asia esimerkiksi viranomaisille ja talousalan toimijoille, sillä niiden tietojen käsittelyä ja tallentamisesta säädellään tiukasti. Joissakin tapauksissa saattaa olla kiellettyä tallentaa tietoja muille kuin kotimaassa sijaitseville palvelimille.

Yksityinen pilvipalveluratkaisu on siis IT-järjestelmä, jota käytetään omasta yrityksestä käsin, ja johon käyttäjät muodostavat yhteyden verkon välityksellä. Yksityistä pilveä käytetään usein sellaisissa yrityksen liiketoiminnalle kriittisissä sovelluksissa, joihin tarvitaan niin suurta saatavuutta, että julkisten pilvipalvelujen tarjoajat eivät voi sitä taata. Tyypillisesti yksityistä pilveä käytetään myös silloin, kun dataa ei voida siirtää yrityksen tai yrityksen kotimaan ulkopuolelle. Vakiintuneita yksityisten pilvipalvelujen tarjoajia ovat muun muassa HPE, VMware, Dell ja IBM.

Yksityinen pilvi mahdollistaa:

 • Räätälöinnin: ympäristön, toiminnat ja rajapinnat voi mukauttaa omiin tarpeisiin sopiviksi.
 • Valvonnan: tietoturva ja kontrollointimahdollisuudet ovat erinomaiset, ja datan tallennuspaikka on tiedossa.
 • Kulujen hallinnan: kiinteähintaisella sopimuksella ei tule yllättäviä kustannuksia.

Hybridipilvi

Hybridipilvi yhdistää yksityisen ja julkisen pilven parhaat puolet. Hybridipilvi on nykyisin useimmille yrityksille sopivin ratkaisu. Yksityistä pilveä käytetään liiketoiminnan kannalta kriittisten ohjelmistojen pyörittämiseen ja silloin, kun vaaditaan erityistä tietoturvaa, valvontaa tai räätälöintiä.

Julkista pilveä taas käytetään silloin, kun tarvitaan suuria volyymejä esimerkiksi nettipohjaista sähköpostia varten. Jos yksityisessä pilvessä sijaitseva palvelu vaatii lisäkapasiteettia tietyllä ajanjaksolla, sitä voidaan pyörittää julkisessa pilvessä, ja siten vapauttaa tietojenkäsittelyyn lisää resursseja.

Hybridipilvi mahdollistaa:

 • Kontrollin: yksityisessä pilvessä liiketoiminnan kannalta kriittinen data on turvassa.
 • Joustavuuden: julkisen pilven resursseja on mahdollista hyödyntää tarvittaessa.
 • Taloudellisuuden: skaalausmahdollisuudet julkista pilveä hyödyntämällä takaavat sen, että vain toteutuvasta käytöstä maksetaan.
 • Yhdisteltävyyden: osa palveluntarjoajista mahdollistaa olemassa olevien pilvipalvelujen yhdistämisen hybridipilvessä toimiviin sovelluksiin.

Osa 4

Näin valitset oikean pilvipalvelun

Yrityksen tarpeet ja tilanne ratkaisevat sen, mikä pilvipalvelu on paras valinta. Joillakin toimialoilla ja joissain yrityksissä on tärkeää, että kaikki tiedot käsitellään paikallisesti. Silloin paras valinta on yksityinen pilvi. Pienet ja ketterät yritykset voivat pärjätä pelkästään julkisilla pilvipalveluilla.

Nykyisin monissa yrityksissä on valittu jonkinlainen hybridiratkaisu. Ne sovellukset, jotka vaativat korkeaa turvallisuustasoa ja tietojen huolellista käsittelyä, säilötään yksityiseen pilveen, mutta muiden osalta hyödynnetään julkisten pilvipalvelujen tarjoamia mahdollisuuksia.

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue