Infrastruktuuri

Pilvipalvelut mahdollistavat uudet liiketoimintamallit

Pilvipalvelut olivat ennen IT-osaston asia, mutta nyt niistä on tullut tärkeä osa yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Selvitimme, miten voit luoda lisäarvoa digitaalisilla työkaluilla.

Monet yritykset ovat juuri nyt jossakin murroksen vaiheessa: digitaaliset työkalut kasvattavat merkitystään kaikessa niiden toiminnassa aina tuotekehityksestä jälkimarkkinointiin. Kyseessä on muutos, jossa nykyaikainen digitaalinen teknologia mahdollistaa kilpailemisen täysin uusin ehdoin. Kuinka siis varmistaa, ettei jää kehityksestä jälkeen?

Kehityksessä mukana pysyminen voi onnistua esimerkiksi uutta tietoa hyödyntämällä. Kasvuanalyyseista vastaava ruotsalainen Tillväxtanalys on viime vuosina auttanut Ruotsin hallitusta luomalla tietopohjaa siitä, miten Ruotsin digitalous edistää kasvua ja kilpailukykyä. Tillväxtanalys on eri raporteissaan muun muassa kuvaillut digitalouden tulevaa kehitystä edistäviä avaintekijöitä.

– Mielestäni on kiehtovaa nähdä, miten nopeasti yritysten yleisten liiketoimintastrategioiden ja niiden digitaalisten strategioiden välinen suhde on muuttunut. Vaikka eri yritykset ovat strategioiden luomisessa hyvin eri vaiheissa, kehityssuunta on kaikilla kuitenkin selvä: strategiat ovat alkaneet sulautua yhdeksi digitaaliseksi liiketoimintastrategiaksi, Tillväxtanalysin analyytikko Irene Ek sanoo.

Luo liiketoimintahyötyjä ja kannattavuutta

Digitaalisen liiketoimintastrategian omaavat yritykset keskittyvät luomaan digitaalisen teknologian avulla liiketoimintahyötyjä ja kannattavuutta, Ek täsmentää.

– Pilvipalveluilla tulee olemaan tässä merkittävä rooli. Kun teknologian kehitys on näin nopeaa, kaikkien yritysten ei tarvitse itse ostaa ja hallita kaikkia toimintaan käytettäviä IT-resursseja. Pilvipalvelut tarjoavat nopean pääsyn kulloinkin tarvittaviin digitaalisiin ratkaisuihin.

Digitaalinen liiketoimintastrategia vaatii ketteriä liikkeitä ja toiminnan nopeaa sopeuttamista uusiin edellytyksiin.

– Pilvipalveluiden avulla voit skaalata yrityksen liiketoimintaa niin ylös kuin alas tarpeen vaatiessa. Koronapandemian maailmanlaajuiset vaikutukset ovat osoittaneet, kuinka tärkeää on sopeutua nopeisiin muutoksiin, hän sanoo.

Viisi tavoitetta

Tillväxtanalys mainitsee viisi yleistä tavoitetta yritysten digitalisoitumiselle:

  • Muuta toimintaa
  • Paranna asiakaskokemusta ja sitoutumista
  • Lisää tehokkuutta
  • Paranna päätöksentekoa
  • Nosta innovatiivisuuden tasoa

Ensimmäinen kohta tarkoittaa monille yrityksille toiminnan sovittamista pelkästä tuotteiden myymisestä myös palveluiden tarjoamiseen tai vaihtoehtoisesti toiminnan kokonaisvaltaista muutosta tuotteiden tarjoamisesta palveluiden tarjoamiseen. Jälkimmäistä vaihtoehtoa kutsutaan palvelullistamiseksi.

Esimerkki tästä löytyy kaivosteollisuudesta, jossa monet yritykset tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden maksaa palvelusta porausmetrien määrän perusteella sen sijaan, että asiakas ostaisi porauslaitteen.

Toinen esimerkki on Fristad Plast, jonka Tillväxtanalys nostaa esille raportissaan. Yritys valmistaa muun muassa pelastusrenkaita ja on hiljattain muuttanut liiketoimintamalliaan uutta digitaalista teknologiaa silmällä pitäen. Yritys kertoo tarjoavansa myös tuotteita, joilla on interaktiivisia ominaisuuksia, mikä tarkoittaa ”digitaaliseen ketjuun” kuuluvia verkkoon liitettyjä pelastusvälineitä.

Muunna tiedot oivalluksiksi

Kun yhä useammat tuotteet on liitetty verkkoon, uudet liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät nopeasti. Tästä hyötyvät ainakin ne, jotka ovat onnistuneet muuntamaan tiedot oivalluksiksi. Tämä onnistuu tavallisimmin pilvipalveluiden avulla, sillä ne tarjoavat käyttöön kaiken aina edistyneistä tekoälytyökaluista lähes rajattomiin tallennusmahdollisuuksiin.

– Suurten tietomassojen (big datan) hallitseminen avaa yritykselle uusia mahdollisuuksia asiakkaiden ja sisäisen toiminnan ymmärtämiseen. Yrityksen on myös ymmärrettävä, minkälaista tietoa se haluaa hakea datan joukosta, jotta se saisi luotua liiketoimintahyötyjä, Ek sanoo.

Hän nostaa samalla esille kaksi tärkeää näkökulmaa, jotka on otettava huomioon digitaalisessa muutoksessa.

– Ensinnäkin on tärkeää, että oikeanlaista osaamista arvostetaan. Tässä yhteydessä on helppo antautua erilaisten iskulauseiden houkuteltavaksi ja uskoa, että uudet teknologiset ratkaisut luovat automaattisesti arvoa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan lähtökohdaksi on aina otettava oman yrityksen liiketoimintahyödyt, vaikka se tarkoittaisikin aiempien liiketoimintahyötyjen ja työskentelytapojen muuttamista.

Uudet turvallisuusriskit

Toinen näkökulma on turvallisuus.

– Pilvipalveluiden tietoturvataso ei välttämättä ole huonompi muihin ratkaisuihin verrattuna, mutta on oltava tietoinen siitä, että niihin voi liittyä täysin uudenlaisia turvallisuusriskejä.

Lue lisää:

Trendiraportti: Cloud
Tärkeitä kysymyksiä pilvipalveluista

20 toukokuuta 2020

Aihealue