Vanliga frågor till Dustins kundservice

Vad kan ni hjälpa mig med?

Vår kundserviceavdelning svarar på frågor som rör produkter som du redan har köpt hos oss. Du kan höra av dig till oss via telefon, e-post, fax och brev. Vi kan även hjälpa dig att söka leveransstatus när din order lämnat vårt lager.

Givetvis är du alltid välkommen att kontakta oss, så ser vi till att du blir hänvisad till rätt ställe.

Vilka öppettider har ni?

Kundservice har öppet helgfria vardagar mellan 08:00 till 17:00.

När är det bäst att ringa för att minimera väntetiden?

Vill du minimera väntetiden ska du undvika att ringa mellan 12:30 och 14:00, då vi har lägre bemanning under lunchen.  

Hur snabbt får jag svar på mitt mail?

Vårt mål är att besvara ditt mail inom 24 timmar på vardagar. Är ditt ärende brådskande är du alltid välkommen att ringa till oss.

Vad omfattas av garantin?

Garantin på produkterna i vårt sortiment lämnas av tillverkaren. Det är alltså tillverkaren som ansvarar för att produkten uppfyller sin produktspecifikation. Garantin omfattar fel som är ursprungliga, som kan härledas till fabriken och tillverkningen av produkten.

Ett garantifel är alltså ett fel som finns på produkten redan från tillverkningen. Ibland upptäcker du felet redan första gången du använder produkten, i andra fall hinner du använda den innan felet uppdagas.

Varför hänvisar ni ibland till tillverkaren eller en extern serviceverkstad?

Vi rekommenderar ofta tillverkarens egen support eftersom de är experter på produkten.

Hur vet jag vem som ska hantera mitt ärende?

När det gäller märkesprodukter, exempelvis datorer eller skrivare, hanterar de flesta tillverkare garantiservicen själva. Det betyder att tillverkaren vill att du kontaktar deras support för att få hjälp med en felsökning. Ibland räcker det att du ändrar en inställning eller liknande, och då kan du få snabb hjälp via telefon utan att behöva skicka in sin produkt på service.

I de fall då tillverkaren inte kräver att du kontaktar dem för felsökning kan vi på Dustins kundservice ta in produkten och skicka den vidare till tillverkaren för reparation och service. Då tar det lite längre tid innan du får tillbaka din produkt, eftersom det tillkommer några dagar i leverans- och hanteringstid. För att du ska få din produkt åtgärdad så fort som möjligt brukar vi rekommendera att du skickar den direkt till tillverkaren.

Vart vänder jag mig för att få support?

Här hittar du kontaktuppgifter till de vanligaste tillverkarnas användarsupport.

Vem bekostar frakten till serviceverkstaden?

För det mesta ordnar tillverkaren med fraktsedel. I de fall då tillverkaren inte står för frakten kan du alltid vända dig till oss så skickar vi en förbetald fraktsedel till dig.

Vad är DOA?

DOA står för Dead on Arrival och betyder att produkten är trasig vid leverans. Ett fåtal tillverkare erbjuder DOA-utbyte istället för reparation, det vill säga att du får en helt ny produkt. Villkoren för DOA-utbyte är olika beroende på tillverkare, men ofta ska produkten anmälas inom en begränsad tid från fakturadatumet och returneras komplett. I många fall finns det också krav på hur mycket produkten får vara använd för att räknas som en DOA.

Är det inte självklart att jag får en ny produkt om den jag köpt är trasig när jag får den?

Nej. Tillverkarna lämnar garanti på produkten som omfattar tillverkningsfel/fel som kan härledas till fabriken. Det normala garantiförfarandet är reparation, och innebär att tillverkaren åtgärdar felet på produkten du köpt.

Vem beslutar om min trasiga produkt är en DOA och att den ska bytas ut?

Det är alltid en auktoriserad serviceverkstad som avgör om produkten beviljas som DOA och ska bytas ut mot en ny. Innan en produkt godkänns som DOA måste den testas på en verkstad. Vi på Dustin kan dessvärre aldrig garantera att en produkt kommer beviljas som DOA eftersom vi inte får ta det beslutet.

Vad gör jag om jag får en produkt som har en fysisk skada (transportskada) vid leveransen?

Vi försäkrar allt gods som skickas från vårt lager, så om ditt paket skadas under transporten hjälper vi dig. Det viktiga är att du anmäler skadan direkt. Om det finns några skador på ytterkartong och emballage ska du dels anmäla skadan till oss, dels göra en reklamation till Posti. Det är viktigt att du gör anmälan till dem så snabbt som möjligt.

Självklart måste du inte ta emot en försändelse där ytterkartongen är skadad. Du kan redan vid utlämnandet säga att du nekar leveransen.

Jag har blivit rekommenderad fel produkt av en säljare, vad gör jag?

Kontakta säljaren och diskutera problemet. Kommer ni fram till att vi ska ta tillbaka produkten meddelar säljaren oss på kundservice och vi skickar ut en retursedel åt dig.

Generellt måste en produkt vara obruten för att vi ska kunna bevilja återköp. Om vi har rekommenderat dig fel produkt och du inte upptäckt felet innan du börja använda produkten, finns risken att du blir nekad återköp om du vänder dig till oss på kundservice i första hand. Vi vet ju inte vad som sagts vid beställningen. Därför ska du alltid be att få tala med säljaren först så att ni kan utreda eventuella missförstånd. Har vi givit dig felaktig information erbjuder vi alltid återköp eller hjälper till att hitta en lösning på problemet.

Hur ansöker jag om retur?

Du kan göra en returansökan antingen via telefon 030-623 85 01 eller via Kontaktcenterportalen.

Vart skickar jag min retur?

Vi  skickar dig en returfraktsedel med förifylld adress som du klistrar på ytterkartongen. Fraktsedeln är förbetald och om returen avser ett garantiärende är frakten gratis för dig. Avser returen ett återköp på grund av felbeställning drar vi av fraktkostnaden från din kredit. Om ditt företag har avtal med Posti och du vill använda egen fraktsedel får du självklart göra det, men glöm inte att märka paketet med vårt RMA-nummer som du får vid returansökan.