Opettajat​​

Opeta niin kuin olet aina halunnut. Opettajana olet innostamassa seuraavan suku¬polven osaajia. Teet monimutkaisista asioista helposti ymmärrettäviä ja etsit aina uusia tapoja osallistaa oppilaitasi oppimaan.

Luovuus​
Apple tuotteet mahdollistavat ongelmien ratkaisun ja tarjoavat kokemuksia, jotka lisäävät oppilaiden luovuutta. Luovuus parantaa oppilaiden kommunikointi ja ongelmien ratkaisu kykyä.​ Luova ilmaisu vahvistaa oppilaiden osallistumista koulutyöhön. Kun oppilaat ovat sitoutuneempia, he ottavat enemmän vastuuta opinnoistaan. Heistä tulee parempia ongelmanratkaisijoita, viestijöitä ja yhteistyön tekijöitä. He myös tutkivat ja kokeilevat enemmän, kertovat värikkäämpiä tarinoita ja löytävät oman sisäisen äänensä. Mielikuvitusta käyttämällä asioiden välille paljastuu yhteyksiä, joita ei ehkä muuten huomaisi. Näitä taitoja voi hyödyntää kaikessa, mitä oppilaat tekevät koulussa – sekä sen ulkopuolella. ​

AR​
Lisätyn todellisuuden avulla oppilaat ja opettajat voivat tuoda tietoja, kuvia ja muuta sisältöä̈ reaalimaailmaan. Uudenlainen konteksti ja vaikuttavat yhteydet edistävät oppimista ja kehittävät ymmärrystä̈. Opettajat voivat hyödyntää̈ lisätyn todellisuuden appeja oppitunneillaan ja muuntaa luokkahuoneen maailmankaikkeudeksi, saada historian tunnit tuntumaan yhtä̈ elävältä kuin nykyisyys ja antaa oppilaiden kurkistaa arkipäiväisten esineiden sisälle, jotta he ymmärtävät, miten ne on rakennettu.​

Koodaus​
Kun opetat koodaamista, et ainoastaan opeta tekniikan kieltä. Opetat uusia tapoja ajatella ja herätät ideoita eloon. Koodaaminen Swiftillä, Applen tehokkaalla, intuitiivisella ja helppokäyttöisellä ohjelmointikielellä, tarjoaa hauskoja ja kiehtovia tapoja valmistautua tulevaisuuteen. Kaikilla oppilailla tulisi olla mahdollisuus luoda jotain, mikä voi muuttaa maailmaa. Oppilaat aloittavat Swift Playgroundsin käytön iPadilla tai oppivat käyttämään Xcodea Macillä. Apple tarjoaa kaiken, mitä opettajat tarvitsevat lisätäkseen koodauksen opetukseen.​ ​

Lisätietoja: https://www.apple.com/fi/education/teachers