1. Yleistä

Tässä henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa koskevassa selosteessa (”Tietosuojaseloste”) kerrotaan, miten Dustin AB, organisaationumero 556237-8785, Box 1194, 131 27 Nacka Strand, Sverige, sähköposti: dustinaccount@dustingroup.com, (” Dustin”, ” me”) kerää, käyttää, luovuttaa ja tallentaa henkilötietojasi.

1.1 Tietosuojaselostetta sovelletaan tilanteissa, joissa asiakas ostaa Dustinin tarjoamia palveluita ja tuotteita, asioi yhtiön kanssa tai on muuten tekemisissä Dustinin kanssa, esimerkiksi vieraillessaan verkkosivuilla. Tietosuojaselostetta sovelletaan myös silloin, kun henkilötietoja käsitellään Dustin-tilin käyttöön liittyen (” Tilinhaltija”).

1.2 Haluamme, että voit tuntea olosi turvalliseksi, kun luovutat meille henkilötietojasi. Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, miten varmistamme henkilötietojesi käsittelyn voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

2. Rekisterinpitäjä

Dustin on rekisterinpitäjä ja vastuussa henkilötietojesi käsittelystä sekä tietojesi käsittelystä sovellettavan lainsäädännön mukaan. Dustin on rekisterinpitäjä myös Dustin-tilin käyttöön liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä

3. Milloin käsittelemme henkilötietojasi

3.1 Henkilötietojen kerääminen ja käsittely on välttämätöntä, jotta voit vierailla verkkosivuillamme, ostaa tuotteitamme tai palveluitamme ja ottaa meihin yhteyttä palveluidemme käyttämiseksi ja tietoa saadaksesi.

3.2 Dustin kerää ja käsittelee henkilötietojasi, kun teet ostoksia Dustinin verkkosivuilta, käytät Dustinin tukipalveluita, vierailet Dustinin verkkosivuilla, käyt Dustinin järjestämissä tapahtumissa tai olet muulla tavalla yhteydessä Dustiniin. Varausten ja ostoksien tekemisen yhteydessä sinusta kerättyä tietoa tarvitaan, jotta voit tehdä Dustinin kanssa sopimuksia ja Dustin voi tarjota sinulle palveluitaan ja lähettää tarjouksia sinulle.

3.3 Jos olet Tilinhaltija, Dustin kerää sinusta henkilötietoja tilinhaltijaksi rekisteröityessäsi. Dustin kerää tietoa sinusta myös tiliisi liittyen sinä aikana, jona olet Tilinhaltija. Tällaisia tietoja ovat ostohistoriasi, miten käytät Dustinin verkkosivuja ja millaisista tarjouksista olet kiinnostunut sähköpostien lukemisen ja linkkien klikkaamisen perusteella. Dustin käsittelee myös tietoja, joita se saa aika ajoin käyttöönsä Dustin-tilisi välityksellä. Tilinhaltijana voit milloin tahansa päivittää tietosi kirjautumalla ”Omalle tilillesi”.

3.4 Keräämme ja päivitämme osoitetietojasi kolmannen osapuolen osoitepalveluita käyttäen.

4. Mitä sinua koskevia tietoja käsittelemme?

4.1 Dustinin asiakkaat

Dustin kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja asiakkuutesi perusteella, kun teet Dustinilta ostoksia ja käytät tukipalveluitamme:

 • Nimi ja tunnistenumero (henkilötunnus, henkilökortin numero tai Y-tunnus)
 • Osoite
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Maksutiedot
 • Asiakasnumero
 • IP-osoite ja tietoa tavastasi käyttää Dustinin verkkosivuja

4.2 Tilinhaltijat

Dustin kerää ja käsittelee seuraavia Tilinhaltijoiden henkilötietoja:

 • Nimi ja tunnistenumero (henkilötunnus, henkilökortin numero tai Y-tunnus)
 • Osoite
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Maksutiedot
 • Tilitiedot
 • IP-osoite ja tietoa tavastasi käyttää Dustinin verkkosivuja
 • Tietoa siitä, mistä tuotteistamme ja palveluistamme olet ollut kiinnostunut, miten olet reagoinut uutiskirjeeseemme ja mihin tapahtumistamme olet ilmoittautunut
 • Tietoa ostoksistasi
 • Tietoa tilinkäytöstäsi
 • Titteli ja hyväksymisoikeus
 • Tietoa ostoksistasi
 • Tietoa tilinkäytöstäsi

5. Miksi käsittelemme sinua koskevia tietoja?

5.1 Dustinin asiakkaat

Dustin käsittelee henkilötietojasi eri syistä. Käsittelemme pääasiassa tietojasi seuraavista syistä:

 • Täyttääksemme velvoitteemme asiakkaitamme kohtaan kuten mahdollistaaksemme ostosten tekemisen, laskutuksen ja tukipalvelujen tarjoamisen.
 • Mahdollistaaksemme asiakassuhteen hoidon ja asiakaspalvelun yleisesti kuten esimerkiksi kysymyksiin vastaamisen ja väärien tietojen korjaamisen.
 • Mahdollistaaksemme tiedon välittämisen ja markkinoinnin kohdentamisen postitse, sähköpostitse, SMS/MMS-viestein ja puhelimitse koskien Dustinin ja sen valittujen yhteistyökumppaneiden tuotteita ja palveluita.
 • Hoitaaksemme asiakassuhteitamme ja tarjotaksemme palvelujamme.
 • Antaaksemme asiakkaillemme asianmukaista tietoa ja tehdäksemme kohdennettuja tarjouksia uutiskirjeessä ja verkossa.
 • Arvioidaksemme esimerkiksi luottotiedot tarkistamalla, mitä maksutapoja voimme tarjota sinulle.
 • Parantaaksemme asiakaskokemusta, esimerkiksi kehittämällä palveluita, tuotteita ja toimintoja.
 • Estääksemme petokset ja toteuttaaksemme riskinhallintaa.
 • Noudattaaksemme sovellettavaa lainsäädäntöä, esimerkiksi kirjanpitolakeja

Voimme käyttää tietoja myös markkina- ja asiakasanalyysien tekemiseen, markkinatutkimuksiin, tilastointiin, liiketoiminnan seurantaan sekä tuotteiden ja palveluiden ostamiseen liittyvien menetelmien ja liiketoimintojen kehittämiseen.

5.2 Tilinhaltijat

Edellä mainittujen syiden lisäksi Dustin käsittelee Tilinhaltijan henkilötietoja myös seuraavista syistä:

 • Hallinnoidakseen tiliä.
 • Mahdollistaakseen tilin tarjoamien etujen hyödyntämisen, esimerkiksi suosikkien tallentamisen, tietojen esitäytön, erilaiset maksuvaihtoehdot, joustavamman asioiden ja reklamaatioiden käsittelyn ja useiden osoitteiden hallitsemisen.
 • Tehdäkseen erikoistarjouksia.
 • Mahdollistaakseen kommunikoinnin Tilinhaltijan kanssa postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai SMS/MMS-viestein.
 • Mahdollistaakseen henkilökohtaisten tarjousten, markkinointiviestien ja tapahtumakutsujen lähettämisen puhelimitse, postitse, sähköpostitse sekä SMS/MMS-viestein.

6. Lailliset perusteet henkilötietojesi käsittelyyn

6.1 Dustin käsittelee henkilötietojasi useisiin eri lakeihin perustuen. Kerromme niistä tässä luvussa.

6.2 Käsittelemme henkilötietoja muun muassa siksi, että voimme täyttää sopimusvelvoitteemme asiakasta tai Tilinhaltijaa kohtaan, esimerkiksi toteuttaa varaukset ja ostot, sekä voidaksemme täyttää sopimusvelvoitteemme Tilinhaltijaa kohtaan, esimerkiksi helpottaa hallinnointia ja tallentaa tilaushistorian. Tähän lailliseen perustaan nojautuen käsittelemme myös Tilinhaltijoiden tietoja, jotta voimme tehdä heille henkilökohtaisia tarjouksia sitoumuksemme mukaisesti. Tällaisia tietoja ovat ostotiedot, liikkuminen verkkosivuillamme, vuorovaikutus Dustinin kanssa sekä kiinnostus tarjouksiimme ja tuotteisiimme.

6.3 Osa Dustinin toimesta tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä perustuu niin kutsuttuun intressivertailuun. Sitä käytetään esimerkiksi silloin, kun lähetämme sinulle tarjouksia tuotteistamme ja palveluistamme tai kun segmentoimme asiakkaitamme esimerkiksi ostosten kokonaissumman perusteella. Dustin ei käsittele arkaluonteisia henkilötietoja intressivertailua käyttäen, eikä se myöskään profiloi asiakkaita intressivertailua hyödyntäen.

6.4 Joissakin tapauksissa Dustinilla voi olla oikeudellinen velvollisuus käsitellä henkilötietojasi. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun käsittelemme henkilötietojasi täyttääksemme kirjanpitolain vaatimukset..

7. Yhteenveto henkilötietojen käsittelystä

8. Profilointi

8.1 Dustin voi käsitellä henkilötietojasi hyödyntämällä profilointia, jos olet Tilinhaltija. Jos olet Tilinhaltija, analysoimme:

 • Miten olet käyttänyt verkkosivujamme.
 • Mistä tuotteistamme, palveluistamme ja tarjouksistamme olet ollut kiinnostunut.
 • Mihin uutiskirjeisiimme olet reagoinut.
 • Mihin tapahtumiimme olet ilmoittautunut
 • Mitä olet ostanut.
 • Miten olet käyttänyt tiliäsi.

Analysoinnilla takaamme, että voimme lähettää juuri sinulle sopivia tarjouksia ja kutsua sinut tapahtumiin, joiden uskomme kiinnostavan sinua.

8.2 Voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käyttämisen profilointiin. Se tapahtuu soittamalla Dustinin asiakaspalveluun tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen dustinaccount@dustingroup.com. Kun Dustin on ottanut vastaan ilmoituksesi, se lopettaa tietojesi käyttämisen tähän tarkoitukseen.

9. Kauanko säilytämme sinua koskevia tietoja?

9.1 Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Dustin voi säilyttää tietoja pitempään, jos lain vaatimusten täyttäminen edellyttää sitä tai se on tarpeen Dustinin oikeudellisten etujen valvomiseksi, esimerkiksi juridisen prosessin ollessa käynnissä.

9.2 Dustin säilyttää asiakastietoja enintään 24 kuukautta siitä hetkestä lukien, kun asiakas on viimeksi suorittanut hankinnan tai muutoin toiminut Dustinin kanssa.

9.3 Dustin säilyttää Tilinhaltijaa koskevia tietoja niin kauan kuin Tilinhaltijalla on Dustin-tili.

10. Kenelle luovutamme henkilötietoja?

10.1 Dustin voi luovuttaa tietojasi kolmannelle osapuolelle kuten Dustinin konserniyhtiöille ja muille yhteistyökumppaneille sekä kortti- ja viestintäpalveluiden toimittajille. Dustin voi myös luovuttaa tietojasi yrityksille, jotka päivittävät osoitetietoja varmistaakseen osoitetietojesi oikeellisuuden..

10.2 Kun Dustin luovuttaa tai muulla tavalla toimittaa asiakkaasta tai Tilinhaltijasta tietoa kolmannelle osapuolelle, tämä saa käyttää tietoja vain myydäkseen ja markkinoidakseen Dustinin ja Dustinin yhteistyökumppaneiden ja konserniyhtiön palveluita ja tuotteita tai toimittaakseen palveluita Dustinin ja sinun väliseen asiakas- tai Tilinhaltijasopimukseen liittyen. Jos olet ottanut vakuutuksen kauttamme, voidaan henkilötietojasi luovuttaa myös vakuutusyhtiölle. Jos haet luottoa ostaessasi tuotteen tai palvelun, voidaan tietojasi luovuttaa luottotietoyhtiölle.

10.3 Dustin voi luovuttaa henkilötietoja myös siinä tapauksessa, että se on välttämätöntä kulloisestakin lainsäädännöstä tai viranomaisten vaatimuksista johtuen sekä Dustinin oikeudellisten etujen ajamiseksi, petosten ehkäisemiseksi tai havaitsemiseksi sekä muiden turvallisuuteen tai tekniikkaan liittyvien ongelmien vuoksi. .

10.4 Dustin voi luovuttaa henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin, jos joku Dustinin toimittaja tai yhteistyökumppani on sijoittunut tällaiseen maahan. Jos henkilötietoja luovutetaan johonkin EU:n tai ETA:n ulkopuoliseen maahan, Dustin ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötiedot säilyvät edelleen suojattuina ja se tekee siltä vaadittavat toimenpiteet voidakseen laillisesti luovuttaa henkilötiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10.5 Emme myy henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, ellei meillä ole lupaa siihen.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

11.1 Dustinilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Tietosuojaselostettaan. Dustin ilmoittaa kohtuullisella varoajalla Tietosuojaselosteen muutoksista. Jos et hyväksy muutoksia, sinulla on oikeus irtisanoa Dustinin kanssa tehty sopimus ennen kuin muutettu Tietosuojaseloste astuu voimaan. Voit irtisanoa sopimuksen ottamalla yhteyttä Dustiniin. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 15.

12. Henkilötietojesi suojaaminen

Haluamme, että tunnet olosi turvalliseksi, kun luovutat meille henkilötietojasi. Dustin on siksi ottanut käyttöön tarvittavat turvatoimet suojatakseen henkilötietojasi joutumasta vääriin käsiin ja estääkseen niiden muuttamisen ja hävittämisen. Sen vuoksi esimerkiksi kaikki tiedot asiakkaista ja Tilinhaltijoista tallennetaan tietokantaan, joka on suojattu käyttöoikeuksin ja palomuurilla.

13. Oikeutesi

13.1 Dustin vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevien lakien mukaisesti.

13.2 Dustin oikaisee, tekee nimettömäksi, poistaa tai täydentää pyynnöstäsi tai omasta aloitteestaan sellaiset tiedot, jotka ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia.

13.3 Sinulla on oikeus pyytää

 1. Henkilötietosi nähtäväksi. Se tarkoittaa, että sinulla on oikeus pyytää nähtäväksi rekisteriseloste, jossa kerrotaan tarkemmin henkilötietojesi käytöstä. Sinulla on myös oikeus saada ote rekisteröidyistä henkilötiedoistasi. Sinulla on oikeus pyytää maksutta kerran kalenterivuodessa rekisteriote sinusta tallennetuista henkilötiedoista toimittamalla rekisterinpitäjälle kirjallinen, allekirjoitettu hakemus. Sinulla on myös pyynnöstä oikeus saada tietää, mihin tietoja käytetään, luovutetaan tai tullaan luovuttamaan. Sinulla on myös oikeus saada tietää, mistä rekisteröidyt tiedot on hankittu, jos henkilötietoja ei ole kerätty sinulta. Sinulla on oikeus tietää myös automatisoidusta päätöksenteosta (sis. profiloinnin), saada arvio tietojen tallennusajasta ja ajanjakson valinnassa käytetyistä perusteista. Sinulla on myös oikeus saada rekisteriotteessa tietoa muista oikeuksistasi, joista on kerrottu tässä kohdassa.
 2. Henkilötietojen oikaiseminen. Oikaisemme virheelliset tai epätäydelliset henkilötiedot mahdollisimman nopeasti pyyntösi saatuamme.
 3. Henkilötietojen poistaminen. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi, jos ne eivät ole enää tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty. Laki voi kuitenkin estää henkilötietojesi välittömän poistamisen, esimerkiksi kirjanpito- ja verolait. Poistamme henkilötietosi tällöin niiltä osin kuin niiden säilyttäminen ei ole tarpeen lainsäädännön noudattamiseksi.
 4. Käsittelyn rajoittaminen. Tämä tarkoittaa, että henkilötietosi voidaan merkitä siten, että niitä saa käsitellä vain tietyissä tarkoituksissa. Voit esimerkiksi pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista, kun tiedoissasi on ollut virhe ja olet pyytänyt sen oikaisua kohdan 12.3 mukaan b) Henkilötietojesi käyttöä rajoitetaan tietojesi oikeellisuuden selvittämisen ajan.

13.4 Dustin ilmoittaa jokaiselle, jolle on luovutettu tietoja kohdan 10 mukaan mahdollisesta tietojen korjaamis- tai poistamistarpeesta sekä henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta.

13.5 Sinulla on oikeus kieltää intressivertailua käyttäen tapahtuva henkilötietojen käsittely. Jos kiellät tietojesi käsittelyn intressivertailua hyödyntäen, käsittelemme tietojasi tällä tavalla vain, jos siihen on pätevä syy, joka painaa enemmän kuin sinun intressisi.

13.6 Jos et halua henkilötietojasi käytettävän suoramarkkinointiin, voit kieltää sen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dustinaccount@dustingroup.com . Kun olemme vastaanottaneet kieltosi, lopetamme henkilötietojesi käytön suoramarkkinoinnissa.

13.7 Sinulla on oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

14. Evästeet

Käytämme kotisivuillamme evästeitä. Lisätietoa evästeiden käytöstä saat evästepolitiikastamme.

15. Yhteystiedot

15.1 Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on jotain kysyttävää tietosuojaselosteestamme, henkilötietojesi käsittelystä tai jos haluat pyytää otteen henkilötiedoistasi. Yhteystietomme löydät alta.

DUSTIN AB
Box 1194
131 27 Nacka Strand
dustinaccount@dustingroup.com