Infrastruktuuri

Hyperkonvergenssi: onko järkevää laittaa kaikki munat samaan koriin?

Mitä hyperkonvergenssi tarkoittaa? Hyperkonvergenssi on tekniikka, jossa konesalin infrastruktuuri on kerätty samaan järjestelmään.

Perinteisessä konesalissa on palvelimia, tallennusvälineitä, verkkoja, virtualisointiratkaisuja ja varmuuskopioita. Kaikki nämä eri järjestelmät edellyttävät ylläpitoa, muuten ne eivät toimi hyvin yhteen IT-ympäristössä.

Toisin kun konesaleissa, joissa eri tekniikat tekevät yhteistyötä keskenään, hyperkonvergoitu ratkaisu koostuu palvelimesta, tallennusvälineistä, verkosta ja virtualisointiratkaisusta samassa järjestelmässä. Lisäksi se sisältää yksinkertaisen hallintatyökalun kaikkien eri elementtien ohjaamiseen.

Hyperkonvergoitujen ratkaisujen edut

Hyperkonvergoidut ratkaisut voivat tarjota monia etuja. Suurin hyperkonvergenssin valintaa puoltava seikka on parempi tehokkuus, sillä konesalia voi hallita yhden yhtenäisen järjestelmän kautta IT-ympäristön usean erillisen komponentin sijaan. Se mahdollistaa myös kustannusten vähentämisen. Kertaostos vähentää hankinta- ja käyttökustannuksia sekä tarjoaa mahdollisuuden luopua tarpeettomista komponenteista konesalissa. Se vähentää tila-, sähkö- ja jäähdytystarpeita.

Hyperkonvergoidun ratkaisun joustavuus ja yksinkertaisuus johtaa myös siihen, että sen lisäksi, että sitä voi käyttää konesalin pääratkaisuna, sen päälle voi rakentaa yrityksen oman pilviratkaisun. Alussa ratkaisu voi olla yksinkertainen, ja myöhemmin, IT-ympäristölle asetettavien vaatimusten kasvaessa, sitä voi laajentaa suureksi pilviratkaisuksi.

Monia etuja:

  • Yksi hallintatyökalu ohjaa kaikkia konesalin komponentteja ja yksinkertaistaa käyttöä.
  • Joustavuus – järjestelmää voi skaalata/mukauttaa lähes loputtomasti.
  • Ohjelmistopohjainen järjestelmä, joka on yhteensopiva melkein kaikkien suurten laitteistotoimittajien kanssa.
  • Mahdollisuus sisäiseen varmuuskopiointi- ja järjestelmäpalautusratkaisuun.

Hyperkonvergoituja ratkaisuja on ollut markkinoilla jo jonkin aikaa, mutta tämänkaltaisten ratkaisujen kysyntä on lisääntynyt erityisen paljon viime vuoden aikana.

Siihen on olemassa monia syitä, kuten se, että tekniikan hinta on nyt tasolla, jonka markkinat ovat valmiita maksamaan. Lisätoiminnot ja aiempia malleja parempi vakaus saavat hyperkonvergoitujen ratkaisujen tulevaisuuden näyttämään valoisalta.

Tietokoneiden, tallennusvälineiden, verkkojen sekä varmuuskopiointi- ja järjestelmäpalautusratkaisujen kerääminen samaan järjestelmään puhuu hyperkonvergenssin puolesta – etenkin, koska se tarjoaa selkeitä mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen. Ratkaisut voidaan asentaa redundantiksi ratkaisuksi yhteen paikkaan tai jakaa suositusten mukaisesti kahteen paikkaan, jolloin seisokkiaikojen riski vähenee.

Hyperkonvergenssin riskit

Eri toimintapaikkojen peilauksella ja älykkäällä pikavedostekniikalla varustetun hyperkonvergoidun ratkaisun käyttöönotto johtaa siihen, että suurin osa tapahtumista, jotka edellyttävät palautusta, voidaan todennäköisesti hoitaa nopeasti ja tehokkaasti järjestelmän sisällä. Jotkin toimittajat menevät pidemmälle ja takaavat, että järjestelmät eivät voi kaatua tai että asiakas ei voi menettää tietoa.

Voiko tällaisiin takuisiin luottaa 100-prosenttisesti? Vastaus on tietenkin ei. Ensinnäkin erittäin harva IT-järjestelmä on sataprosenttisen vakaa. Virheitä, joiden tapahtumisen mahdollisuus on häviävän pieni, tapahtuu odotettua useammin.

Lisäksi on tietojen vioittumisen, laitteisto-ohjelmistopäivitysten epäonnistumisen sekä sabotaasin ja hakkeroinnin riskit. IT-rikollisuus on maailman nopeimmin kasvava rikollisuuden muoto, ja sen vuoksi tietomurron mahdollisuutta ei ikinä voi sulkea pois.

Suurin osa konesalissa tapahtuvista poikkeamista johtuu inhimillisestä virheestä, jota vastaan ei voi varautua, oli järjestelmä miten hyvä tahansa. Vaikka käytössä olisikin toimenpiteitä riskien minimoimiseksi, niitä ei voi ikinä sulkea kokonaan pois.

Suurin riski kaikkien järjestelmien keräämisessä samaan ratkaisuun on konesalin koko IT-infrastruktuurin kaatuminen samaan aikaan ja koko varmuuskopiointitietojen menettäminen samalla. Se olisi suuri isku melkein mille yritykselle tahansa. Järjestelmätoimittajien takuut tällaisissa tapauksissa koostuvat "uuden järjestelmän" tarjoamisesta asiakkaalle, mutta sen arvo on tietenkin minimaalinen, sillä se ei vähennä tai korvaa yrityksen tietojen menetyksestä aiheutuneita vahinkoja.

Suositus: Tekemällä hyperkonvergoidusta järjestelmästäsi ulkoisen varmuuskopion voit noudattaa turvallisten varmuuskopioiden 3-2-1-sääntöä.

Suositukset

Onko tietojen kattavan menetyksen riski niin suuri, että hyperkonvergoidut ratkaisut kannattaa unohtaa suosiolla? Ei. Hyperkonvergenssi on erinomainen ratkaisu monille yrityksille. Sillä voi joko korvata nykyisen infrastruktuurin tai täydentää olemassa olevia ratkaisuja. Olipa käyttötapa mikä hyvänsä, se on jännittävä tulevaisuuden tekniikka.

Ylimääräistä suojaa varten suosittelemme varmuuskopion tekemistä hyperkonvergoidusta ratkaisusta ja varmuuskopion tallentamista toiseen maantieteelliseen sijaintiin toisella tallennusvälineellä. Tärkeiden ja ei-tärkeiden tietojen välille voidaan tehdä ero, jos kustannuksissa halutaan säästää ja vain tärkeät tiedot varmuuskopioida.

Tämän neuvon taustalla on se, että ulkoisen kopion tallentaminen vaihtoehtoiselle tallennusvälineelle tarkoittaa varmuuskopioinnin 3-2-1-säännön noudattamista: Aina kolme kopiota kahdessa paikassa, joista yksi on etäpaikka. Hyperkonvergenssi yhdessä ulkoisen varmuuskopion kanssa on 3-2-1-säännön mukainen ja turvaa yrityksen tiedot parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää IT-palveluistamme ja ratkaisuistamme.

Lue lisää: Tämän takia yritykset panostavat hyperkonvergenssiin