Asiakasreferenssi

Kannettava kainaloon ja kouluun

Kajaanissa kuutos- ja ysiluokkalaisilla on käytössään henkilökohtaiset kannettavat, joiden avulla oppilaiden digivalmiudet saadaan samalle tasolle.

Kun Kajaanin kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset menevät oppitunnille, pulpetille otetaan lähes aina esiin HP:n kannettava tietokone – riippumatta siitä, mikä oppiaine on kyseessä. Henkilökohtaiset laitteet ovat olleet kovassa käytössä viime syksystä asti.

Vuosiluokat valittiin siksi, että kummallakin on edessään siirtymä: kuutosilla yläkouluun ja yseillä toisen asteen opetukseen

”Tavoite on, että kun oppilaat siirtyvät yläkouluun ja toiselle asteelle, tieto- ja viestintätekniikan taitojen lähtötaso olisi kaikilla suurin piirtein sama”, kertoo Kajaanin keskuskoulussa yläkoululaisia opettava Elisa Karhu.

Kotitaloutta ja terveystietoa opettava Karhu ja alakoulussa nelosluokkalaisia opettava Jukka Kinnunen ovat Kajaanin keskuskoulun niin kutsuttuja tieto- ja viestintätekniikan tutoropettajia, joiden luota sekä opettajat että oppilaat voivat hakea apua digipulmiinsa. Kinnunen kertoo, että tutoropettajuus on osa kansallista hanketta, jonka myötä koulut saavat sisäisiä sparraajia.

”Tutoropettajat perehtyvät uuden opetussuunnitelman mukaisiin opetusmenetelmiin ja kouluttavat itseänsä, ja sitten jakavat osaamista ja auttavat kollegoita omassa työyhteisössä.”

Kuin liikkuva ja kuuluva oppikirja

Kajaanissa kannettavia käytetään oppikirjojen ja muistiinpanovälineiden tavoin. Lisäksi monilla opetusmateriaalien tarjoajilla on valikoimissaan sähköisiä materiaaleja, joissa hyödynnetään esimerkiksi interaktiivisuutta, ääntä ja liikkuvaa kuvaa.

”Sähköisten materiaalien käyttö vaihtelee jonkin verran sen mukaan, miten digiorientoitunut kukin opettaja on”, Kinnunen kuvailee.

Microsoftin Teams-ryhmätyökalu on Kajaanissa kovassa käytössä. Sen kautta luokassa esimerkiksi jaetaan ja palautetaan tehtäviä.

Tutuksi tulevat myös Microsoft 365 -ohjelmistot, kuten tekstinkäsittely. Karhun mukaan tämä on yksi syy siihen, miksi käyttöön on valikoitu Windows-koneet, sillä 365-työkalut ovat joka tapauksessa vastassa tulevilla asteilla.

”Jokainen opettaja omassa työssään miettii tarkoituksenmukaiset tehtävät ja työvälineet sekä ohjelmistot”, Karhu kertoo. ”Siinä esiin tulee myös tutorin vertaistuki, eli me neuvomme, millä tavoilla ohjelmia voi hyödyntää ja mihin aineeseen sopivat minkälaiset harjoitteet.”

Karhun mukaan tutortoiminta on keskeistä siksi, että opettajat ovat hyvin eri vaiheissa omissa digiloikissaan. Hän painottaa, että koska oppilaiden henkilökohtaiset kannettavat ovat valtavan hieno satsaus koululta, osaamista kehittämällä koneista saadaan irti mahdollisimman suuri hyöty.

Oppia tekijänoikeuksista ja lähdekritiikistä

Valtaosa oppilaista on Kinnusen ja Karhun mukaan ottanut tietokoneet vastaan hyvin. Kinnunen huomauttaa, että uusien koneiden käytettävyys on ollut erinomaisella tasolla.

”Aiemmin minulla on kokemuksia hybridikannettavista, jotka ovat olleet käytettävyydeltään huonoja, tahmeita ja epävarmoja”, hän sanoo. ”Sellaisia oppilaat eivät edes halua käyttää.”

Karhu kertoo oppilaiden ymmärtävän hyvin, miksi tietokoneen ja muiden älylaitteiden käyttö muuhunkin kuin viihteeseen on tarpeellista osata. Hän muistuttaa, että digiosaaminen on vahvuus opinpolulla edetessä juuri siksi, että laitteet tulevat vastaan ennemmin tai myöhemmin sekä opinnoissa että työelämässä.

”Samanlaisia työmenetelmiä on edessä toisella asteella, puhumattakaan vaikkapa sähköisistä ylioppilaskirjoituksista. Oppilaat ovat sisäistäneet, miksi kannettava on tullut ja mitä hyötyä siitä omassa oppimisessa on.”

Tietokoneen käyttö esimerkiksi tiedonhaussa on samalla hyvä keino opetella lähdekritiikkiä ja medialukutaitoa sekä hakukoneiden käyttöä. Karhun mukaan keskustelu on jokapäiväistä.

”Aineessa kuin aineessa sivutaan jatkuvasti sitä, millä tavalla internetin suuresta tietotulvasta siivilöidään luotettavia lähteitä. Jos oppilaita ei ohjattaisi mitenkään, luotettavan tiedon löytämisen taito voisi jäädä hataraksi.”

Karhu painottaa myös, että samalla lähteiden käyttöä opetellessaan koululaiset tutustuvat esimerkiksi tekijänoikeuksiin. Näin he ymmärtävät, mitä tekijänoikeus tarkoittaa ja mikä on itse tehdyn vastauksen ja kopioinnin tai plagioinnin ero.

Dustin toimitti satoja koneita

Dustinin myyntipäällikkö Lauri Koivula on itsekin Kajaanin keskuskoulun kasvatti. Projektin myötä hän pääsi työskentelemään yhteistyössä Kajaanin yhteistoiminnallisen tietohallintoyksikön eli Miika Lippojoen vetämän tiimin kanssa.

”Kaikki meni oikein hienosti ja ajallaan, eli koneet oli valittu, testattu ja käyttökunnossa syksyllä oppilaiden tullessa kouluun”, Koivula kertoo.

Koivulan mukaan noin 800 laitteen hankinnassa oli tukena Microsoftin Shape the Future -kampanja. Microsoft tukee Windows-laitteiden käyttöä kouluissa erikoishinnoittelulla, mikä osaltaan vaikutti siihen, että asiakas päätyi HP:n kannettaviin tietokoneisiin. Koivula sanoo tuen laskevan laitteiden hankintahintaa merkittävästi. Tietokoneet hankittiin KL Kuntahankintojen puitesopimusta hyödyntäen.

Kajaanissa ratkaisuun vaikuttaa sekin, että kaupungissa on yleisesti käytössä Windows-ympäristö. Koivula kertoo, että kukin asiakas valitsee laitteet yleensä oman ekosysteeminsä mukaisesti.

Teksti: Anne Salomäki

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue