Chat

IT-turvallisuus

Laitehallinta on tärkeä osa tietoturvallisuutta

Verkkoon liitettyjen laitteiden kasvava määrä niin yksityiskäytössä kuin yrityskäytössäkin pakottaa yritykset nykyaikaistamaan laitehallintansa. Muuten on vaarana, että verkkoturva kärsii.

Käytämme yhä enemmän erilaisia laitteita verkottumiseen ja viestintään. Tietokoneiden, matkapuhelimien ja tablettien rinnalle on tullut älykelloja, ja vain aika näyttää, mitä on luvassa seuraavaksi.

Laitteita käytetään yhtäältä sosiaalisia medioita ja yksityistä viestintää varten, mutta toisaalta yhtä usein myös yhteydenpitoon ja asiakirjahallintaan työpaikalla. Tämä tekee työskentelystä joustavaa, mutta pitää sisällään myös kokonaan uudenlaisia haasteita sille osastolle – tai henkilölle – joka vastaa yrityksen laitehallinnasta.

Toimivia työkaluja, joita on mukava käyttää

Nykyajan työntekijät odottavat, että tiedot ja asiakirjat ovat helposti saatavilla ja käsiteltävissä. Siksi he tarvitsevat toimivia työkaluja, joita heidän on mukava käyttää. Silloin he ovat luovimmillaan ja suoriutuvat parhaiten.

– Käytännössä olemme yhdistäneet Bring Your Own Device -periaatteen ja toimintamallin, jossa työntekijät voivat lähes vapaasti valita haluamansa laitteen yrityksen laskuun, sanoo Modern Workplace -liiketoiminta-alueen johtaja Henrik Byström Microsoftilta.

Laitehallinnassa merkittävässä osassa ovat käyttöön ja ylläpitoon liittyvät tehtävät. Vaikka laitteiden, valmistajien ja käyttöjärjestelmien kirjo voi olla suuri, kokonaisuus on pystyttävä pitämään yrityksen ohjeiden mukaisena.

– On olemassa ilmeinen riski, että kokonaisuus sirpaloituu ja että joidenkin laitteiden tai sovellusten hallinta menetetään. Siksi tarvitaan uusia hallintatyökaluja, jotka auttavat ehkäisemään tätä riskiä.

Kontrollia ja turvallisuutta kaikkina aikoina

Byström toteaa myös, etteivät laitehallinta ja tietoturvallisuus ole aina kulkeneet käsi kädessä kaikissa yrityksissä.

– Tämä johtaa helposti siihen, että työskentely hankaloituu ja että säännöt ovat epäselvät niin IT-osastolle kuin käyttäjille. Moderni pilvipohjainen laitehallinta mahdollistaa tehokkaan työskentelyn sekä takaa samalla jatkuvan kontrollin ja turvallisuuden.

Uusien tuotteiden tilaaminen ja niiden jakaminen oikeille käyttäjille on toinen laitehallinnan osa-alue, joka voi viedä runsaasti aikaa, samoin kuin erilaisten työ- ja turvallisuussovellusten konfigurointi ja asentaminen. Kun laitteiden ja sovellusten kehitystahti jatkaa kiihtymistään, IT-osaston työpöydälle päätyy yhä enemmän tällaisia tehtäviä.

Nykyään on kuitenkin tarjolla uusia palveluita, joiden avulla laitteiden jakelusta, palauttamisesta ja kierrättämisestä voidaan huolehtia kokonaan ilman fyysisten laitteiden käsittelyä. Lisäksi saatavilla on erityinen verkkokaupparatkaisu, jossa käyttäjät voivat tehdä oman tilauksensa suoraan toimittajalle yrityksen ohjeiden mukaisesti.

Arkaluonteista tietoa kannetaan mukana

Haasteeksi muodostuu myös se, että laitteet sisältävät ja niiden välillä vaihdetaan yhä enemmän liiketoimintakriittistä tietoa. Siksi on tärkeää varmistaa tietojen turvallinen käsittely esimerkiksi määrittämällä, millä tavoin tietoa on sallittua jakaa.

– Turvallisuusnäkökohdat ovat tärkeämpiä kuin koskaan, kun liikkuvuus lisääntyy ja kannamme mukanamme arkaluonteista tietoa. Ensisijaisesti on otettava käyttöön ratkaisut, joiden avulla tietopyynnön lähettäjän henkilöllisyys voidaan varmentaa, sekä määritettävä selkeät rajat sille, kenellä on pääsy mihinkin tietoihin.

Lue lisää: Tietoturva on ensisijaisesti ennaltaehkäisyä

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue