Asiakasreferenssi

Opiskelu vaatii laitteilta monipuolisuutta

Oppimisprosessien kokonaisvaltaiseen toteutumiseen ja siihen liittyviin pedagogisiin järjestelyihin koulussa tarvitaan laitteiden osalta liikuteltavuutta, langattomuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Kempeleen Linnakangastalon peruskoulu sijaitsee noin 10 kilometriä Oulusta etelään. Koulussa opiskelee 516 oppilasta luokka-asteilla 1-6. Koulu laajenee yhtenäiskouluksi (luokat 1 -9) vuoteen 2020 mennessä. Koulun tavoitteena on, että oppilas toimii aktiivisessa roolissa omassa oppimisprosessissaan. Oppilas asettaa tavoitteita ja ratkaisee ongelmia sekä itsenäisesti että muiden kanssa yhdessä. Koulun uudet oppimisympäristöt on suunniteltu tukemaan tätä, niissä korostuu yksilöllisyys ja yhteisöllisyys eikä oppiminen ei ole paikkaan ja aikaan sidottu. Oppimisympäristön ratkaisut tukevat ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Lisäksi tavoitteena pedagogisesti on kannustaa oppilaita uuden luomiseen ja innostaa kehittämään omaa osaamistaan.

Yhteensopivuus ja hinta-laatusuhde kriteereinä

Kempeleen kunnan koulut siirtyivät Office365-palvelun käyttäjiksi vuoden 2016 keväällä. Seuraava askel on hyödyntää Microsoft One Notea ja Class Notebookia paremmin oppilaiden kanssa.

”Laitteiden hankinnassa yhtenä tekijänä oli, että saamme hyödynnettyä Office365 -palvelua ja siksi valitsimme Microsoftin käyttöjärjestelmän. Halusimme taata, että laitteet ovat yhteensopivia käyttämämme pilvipalvelun kanssa. Toinen tekijä Microsoftin valinnassa oli yhteensopivuus Javan sekä Flash Playerin kanssa. Monet oppimispelit käyttävät vielä Flashia ja Javaa, joten näidenkin toimivuus piti taata”, kertoo koulun rehtori Timo Kalermo.

Koululle sekä laitteen koko että niiden hinta-laatusuhde ovat hyvin tärkeitä kriteereitä. Langattomuus on nykylaitteiden vaatimuksena itsestäänselvyys. Laitteiden liikuteltavuus ja käytettävyys, niiden video – ja valokuvausominaisuudet, ominaisuudet tietokoneena ja tablettina, laitteen liittäminen telakointiasemaan ja mahdollisuus jakaa esityksiä esimerkiksi videotykin välityksellä olivat myös arviointikriteerejä.

Laitteet hankittiin KL-Kuntahankintojen puitesopimuksella

Laitteiden hankinta sujui jouhevasti KL-Kuntahankintojen puitesopimuksen ansiosta. Linnakankaan koulu hankki marraskuussa 2016 50 ensimmäistä hybridikonettaan. Hankintakumppanina oli Dustin sekä Acer. Koulu ja Kempeleen kunnan tietohallinto ovat tehneet yhteistyötä Acerin tuen kanssa laitteiden käyttöönotossa ja imagen rakentamisessa.

”Laitteet saatiin oppilaiden käyttöön tammikuussa, ensin viides- ja ekaluokkalaisille. Toukokuussa 2017 niitä hankittiin 45 lisää. Acerin puolelta suurena apuna oli Alexandra Ahtiainen”, kertoo Dustinin Mika Korhonen.

”Isommat oppilaat oppivat helposti laitteen käytön ja ovat olleet tyytyväisiä. Laitteen 12-tuuman koko on ollut sopiva ja sormikosketusohjaus toiminut hyvin. Viides- ja kolmosluokkalaiset ovat hyödyntäneet laitteita opetuksen tukena päivittäin. He ovat tehneet Office365 palveluun erilaisia esityksiä Swaylla, Wordilla että Power Pointilla. Neljäsluokkalaiset kuvasivat laitteilla kevätjuhlavideon. Ekaluokkalaiset ovat pystyneet sormiohjauksella pelaamaan hyvin oppimispelejä ja he ovat käyttäneet mielellään hybridikonetta tablet-laitteena”, kertoo Linnakankaan koulun opettaja Jari Leinonen.

Elokuussa 2017 Kempeleen kunnassa aloittaa kaksi tutoropettajaa, jotka ovat koulujen käytössä tieto- ja viestintätekniikan tukena sekä toimivat yhteisopettajaresurssina toisille opettajille. Tutoropettajien kautta laitteita pyritään saamaan arkeen paremmin ja että laitteita käytetään oppimisen tukena mahdollisimman monipuolisesti. Linnakangastalon koulussa hybridilaitteita tulee noin 15 – 20 kappaletta luokka-astetta kohden.

5 joulukuuta 2018

Aihealue