IT-turvallisuus

Tietoturvasta digitaaliseksi liiketoimintariskiksi

Mitä mieltä ruotsalaiset IT-päättäjät ovat kyberturvallisuusinvestoinneista vuonna 2021? Miten puutteelliset digitaalisten riskien selitysmallit voidaan korvata päivitetyllä liiketoimintariskimallilla?

Tässä tallennetussa seminaarissa Radarin Senior Advisor Freddie Rinderud käy läpi ruotsalaisten yritysten kyberturvallisuutta kartoittaneen raportin tärkeimmät huomiot.

Pituus: 24:17

Digitalisointi on nykyään tärkein IT-strateginen prioriteetti ruotsalaisissa yrityksissä. Samalla nopea digitalisointi haastaa turvallisuuden. Lyhytaikaiset tuotot ja liiketoiminnalliset hyödyt ovat etusijalla turvallisuuteen ja riskienhallintaan nähden.

9 % kaikista IT-päätöksentekijöistä sanoo tarvitsevansa järjestelmätukea IT-riskien hallitsemiseksi.

Raportissa kartoitetaan ruotsalaisten yritysten kyberturvallisuutta, ja se kattaa kaiken johtamisesta IT-asioihin suhtautumiseen. IT-päätöksentekijät saavat tärkeää tietoa digitaalisista liiketoimintariskeistä. Saat myös uusia työkaluja digitaalisten riskien mittaamiseen sekä suosituksia integroidun riskienhallintamallin luomiseen.

44 % IT-päätöksentekijöistä on sitä mieltä, että kyberturvallisuuteen on ali-investoitu.

Lataa raportti: Tietoturvasta digitaalisiin liiketoimintariskeihin

whitepaper thumbnail

29 marraskuuta 2021

Aihealue