Asiakasreferenssi

Veronmaksajan paras kaveri

Yhteishankinta on veronmaksajan etu. KL-Kuntahankintojen tehtävä on koota sopiviksi kokonaisuuksiksi asiakkaiden tietotekniikkahankintoja. Se on yhteishankintayhtiö, joka kilpailuttaa puitesopimuksia kuntaorganisaatioiden ja muiden asiakasryhmien puolesta sekä vasta niiden sopimushallinnasta.

Se keskittyy kilpailutuksissa suurivolyymisiin yhteishankintoihin, joilla saavutetaan huomattavia hintasäästöjä ja prosessihyötyjä asiakkaille Kuntahankintojen käytön vapaaehtoisuudesta huolimatta, yhteishankintayhtiö on hyvin tunnettu ja arvostettu toimija kunnissa.

”Kuntahankintojen tehtävä on koota asiakkaiden hankintatarpeet, jolloin suurempi volyymi auttaa saamaan tavarantoimittajilta edullisemman tarjouksen ja usein myös paremmat sopimusehdot. Teemme asiakkaidemme puolesta kilpailutuksen, joka alkaa markkinakartoituksesta ja valvomme puitesopimusta läpi sopimuskauden. Olemme kuntasektorilla ainoa valtakunnallinen toimija, jonka asiakkaina ovat kaikki manner-Suomen kunnat”, sanoo Kuntahankintojen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Liisa Paltta.

Käytössä laaja asiantuntijaverkosto

Kuntahankinnoilla on resursseja kartoittaa markkinoita ja kilpailuttaa sopivimpia laitemalleja. Valmiiksi valitut ratkaisut helpottavat asiakkaita, joilla ei välttämättä ole omia resursseja tehdä tällaista taustatyötä. Kuntahankinnoissa toimii 20 hankinta-alan ammattilaisesta muodostuva tehokas tiimi. Yrityksellä on lisäksi käytössään laaja asiantuntijaverkosto kilpailutuskohtaisen erityisosaamiseen varmistamiseksi. ICT-alueen kilpailutuksia ja sopimushallinnan parissa työskentelee täyspäiväisesti 5 henkilöä, joilla kaikilla on pitkä kokemus erityyppisissä tehtävissä it-alalla.

Tyypillinen kilpailutus tehdään useammaksi vuodeksi, jona aikana tavarantoimittaja sitoutuu toimittamaan tarjouksessa mainittua tai sitä parempaa kokoonpanoa samaan hintaan. Usein tämä toimii asiakkaan eduksi niin, että varsinkin sopimuskauden loppupuolella asiakas saa parempia laitteita samaan hintaan kuin alkuperäisiä, kilpailutuksen voittaneita laitteita.

”Vastataksemme oikeilla tuotteilla ja palveluilla asiakkaidemme heille ajankohtaisiin tarpeisiin, teemme tiivistä yhteistyötä jo kilpailutusvaiheessa. Puitesopimuksella pyritään varmistamaan kustannustehokkaat perusratkaisut koko sopimuskauden ajaksi, mutta sopimuksilla on myös jätetty mahdollisuus hankkia myös hyvin erityyppisiä ratkaisuja erikoisiinkin tarpeisiin. Opetuspuolen hankinnoissa korostuu myös laitetoimittajan osaaminen nimenomaan tähän tarkoitukseen tarkoitetuista ratkaisuista, laitetoimittajan tulee pystyä löytämään lukuisista vaihtoehdoista yksittäiseen asiakkaan tarpeeseen paras ratkaisu”, sanoo KL-Kuntahankintojen ICT-hankinnoista vastaava hankintajohtaja Tapio Koivisto.

Dustin sopimustoimittajana jo usean vuoden

Dustin on ollut sopimustoimittajana useissa Kuntahankintojen puitesopimuksissa, joista suurin on IT-laitesopimus. Dustin on toimittanut tietokoneita, tabletteja ja palveluita hyvin erilaisiin tarpeisiin Kuntahankintojen sopimuksen kautta. Dustinilla on tiiviit suhteet laitevalmistajiin ja usein nämä ovat mukana tuomassa asiantuntemustaan asiakkaiden ratkaisuihin. Laajasti kuntakentässä liikkuva toimittaja kuten Dustin pystyy myös kertomaan kokemuksia vastaavista hankkeista ja toteutuksista ja tuomaan uusia ideoita myös opetukseen.

”Tärkeimpänä asiana Dustinilta odotamme, että he pystyvät ehdottamaan ja toimittamaan asiakkaalle juuri asiakkaan tarkoitukseen parhaan ratkaisun”, Koivisto summaa.

12 joulukuuta 2018

Aihealue