Fokus

Infrastruktuuri on enemmän kuin rautaa.

Automaatio ja älykkäät oivallukset muuttavat infrastruktuuria.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Infrastruktuuri on enemmän kuin rautaa

Maailma on muuttumassa todella paljon. Ciscon mukaan on kaksi kriittistä muutosta, jotka vaikuttavat asiakkaiden infrastruktuuriin ja sen päällä toimiviin järjestelmiin nyt ja tulevaisuudessa.

Ensimmäinen on automaation entistä suurempi hyödyntäminen. Tämä takaa sen, että toimintaa voidaan muuttaa nopeammin, edullisemmin sekä vähentää virheitä järjestelmien sisällä. Toinen muutos on infrastruktuurin hyödyntäminen älykkäiden oivallusten aikaansaamiseksi. Esimerkiksi verkkoinfra tuottaa paljon dataa, jonka perusteella voidaan tehdä pitkälle meneviä analyysejä ympäristöstä ja käyttäjistä. Kun tätä dataa yhdistetään muista järjestelmistä saatavaan tietoon, on maaperä valmis kokonaan uusille oivalluksille ja palveluille - se kuuluisa digiloikka.

- Esimerkiksi kahvilassa verkko tietää, paljonko ihmisiä on sisällä ja moniko kävelee ohi. Se voi haistella kuinka kauan keskimääräinen visiitti kestää ja yhdistää tätä muuhun taustatietoon. Näin saadaan ideoita markkinointiin ja saadaan kasvatettua tai luotua kokonaan uutta liiketoimintaa. Pitää muistaa, että liiketoiminnassa murros tulee usein yllättävästä suunnasta. Nykyään siinä on useimmiten digitalisaatio mukana, sanoo Ciscon teknologiaratkaisuiden johtaja Ilpo Mäkinen.

Tietoturva on entistä tärkeämpi asia infrastruktuurissa toimialasta riippumatta. Tietomurtojen ja muiden väärinkäytösten uhka yritysten maineella sekä tästä aiheutuvat rahalliset menetykset voivat olla todella merkittäviä. Tässäkin älykäs infrastruktuuri voi myös auttaa havaitsemaan vaikkapa tavallisuudesta poikkeavaa toimintaa ja näin parantaa järjestelmän turvallisuutta, kertoo Mäkinen.

Infrastruktuurin pitää tukea liiketoiminnan muutosta. Digital Ready -infrastruktuuri vaatii uudenlaisen kontrollikerroksen, kuten Ciscon APIC-EM:n, jonka tehtävä on muuttaa liiketoiminnan sääntöinä ilmaistut vaatimukset koneiden ymmärtämiksi ohjeiksi ja ohjata koneiden ja infrastruktuurin toimintaa aina palvelimista yksittäisiin WLAN-tukiasemiin asti. Tätä varten Cisco on kehittänyt CDNA-arkkitehtuurin (Cisco Digital Network Architecture).

Ollakseen Digital Ready, pitää järjestelmien infrastruktuurin olla tarpeeksi älykäs tuottaakseen analytiikkakerrokselle relevanttia tietoa oikeiden päätösten tueksi.

- Jos tätä informaatiota ei ole saatavilla tai sitä ei voida käsitellä, digitalisaation mahdollistamat hyödyt jäävät usein saavuttamatta ja tavoiteltu digiloikka muuttuu vain yhdeksi askeleeksi, Ilpo maalaa.

Asiakkaan tarpeet edellä

- Kun lähdemme selvittämään sitä, millainen infrastruktuuri parhaiten palvelee asiakasta, pitää ensin kartoittaa, millainen tämän toimintaympäristö kokonaisuudessaan on. Tämä tarkoittaa kaikkea käyttäjämääristä, liikenteen tyypistä, kapasiteettivaatimuksista verkon topologiaan. Infrastruktuurissa ei myöskään kannata sulkea ovia lukkiutumalla johonkin jäykkään järjestelmään, Ilpo linjaa.

- Me haastatteelemme asiakkaan ja kartoitamme, mitkä tämän tarpeet ovat nyt ja tulevaisuudessa. Tämän pohjalta suunnittelemme asiakkaalle sellaisen infrastruktuuriratkaisun, joka on taatusti digital ready. Jos infra ei ole kunnossa, ei muistakaan uusista laitteista ja sovelluksista ole hyötyä.

Infrastruktuurissa avoimet rajapinnat ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä. Infran pitää mahdollistaa omien ja kolmansien osapuolten sovellusten kehitys ja käyttö avoimien rajapintojen kautta. Sama pätee analytiikkapuoleen. Myös älykkäät verkot, pääsynhallinta ja liikenteen priorisointi ovat tärkeitä kyvykkyyksiä tulevaisuuden hybridiympäristöissä.

- Laajemmassa kontekstissa infran toimittajalla on vastuu siitä, että infrastruktuuri on turvallinen ja tukee liiketoimintaa. Sen yksi tehtävä on tehdä yhteiskunnasta ja sen toimintaympäristöstä turvallisempi ja kilpailukykyisempi tässä digitalisoituvassa maailmassa, Ilpo toteaa.

Ciscolle infrastruktuuri tarkoittaa paljon muutakin kuin vain rautaa. Se on myös ymmärrystä siitä, miten asiat tehdään parhaalla tavalla asiakkaan nykyiset ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Tässä tehtävässä apuna ovat kumppanit kuten Dustin.

Meille Dustin on ollut erinomainen kumppani, sillä he tuntevat asiakkaansa ja näiden liiketoiminnan. Meidän tehtävämme on tukea heitä, kun etsitään teknisiä ratkaisuja, Ilpo sanoo.