Women in Business

Women in Business on aloitteemme tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Lisäksi se kannustaa naisia hakeutumaan IT- ja teknologia-aloille. Keskitymme innovaatioihin, johtajuuteen, kestävään kehitykseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen työelämässä. Olemme inspiroineet naisia heidän urallaan vuodesta 2012 lähtien. Tapahtumissamme yhdistyvät luennot ja keskustelut, mahdollisuus luoda arvokkaita suhteita sekä mahdollisuus laajentaa ammatillista verkostoa. Tällä hetkellä tapahtuma järjestetään Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa.

Tuemme YK:n globaaleja tavoitteita

Vuonna 2015 YK:n jäsenmaat sopivat 17 maailmanlaajuisesta tavoitteesta, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on muun muassa poistaa köyhyys ja nälänhätä, varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen käytännössä, saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo ja vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia sekä huolehtia maapallosta ja luonnonvaroista. Pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan globaaleihin tavoitteisiin keskittymällä niihin tavoitteisiin, joilla on suurin merkitys toimintamme ja strategiamme kannalta ja joihin voimme yrityksenä vaikuttaa eniten. Yksi näistä on tavoite 5 – tasa-arvo.

Sekä omissa toimintaohjeissamme että toimittajien toimintaohjeissa kielletään nimenomaisesti naisten syrjintä ja kaikenlainen muu syrjintä. Olemme ottaneet käyttöön käytäntöjä ja rutiineja, joilla vahvistetaan naisten vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteenamme on, että kumpaakin sukupuolta on viimeistään vuonna 2020 vähintään 40 prosenttia koko organisaatiossa. Vuoden 2018/2019 loppuun mennessä osatavoitteena oli saada johtotason sukupuolijakaumaksi (naiset/miehet) 36/64 ja koko organisaation 37/63.

Vuoden 2018/2019 lopussa johtotason sukupuolijakauma (naiset/miehet) oli 38/62 (36/64) ja koko organisaation 31/69 (30/70).

Voit lukea lisää työstämme täältä

Näin työskentelemme monimuotoisuuden ja tasa-arvon parissa

Monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat meille tärkeitä aihealueita. Uskomme yrityskulttuuriin, joka perustuu kunnioitukseen ja arvoihin, tasa-arvon edistämiseen kaikilla organisaation tasoilla sekä innovaatioiden edistämiseen erilaisten perspektiivien, kokemusten, kulttuurien, sukupuolten ja mielipiteiden avulla.

Voit lukea lisää kestävän kehityksen painopistealueista täältä

AllBright

AllBright huomioi Dustin Groupin vuonna 2020 yhtenä Ruotsin tasa-arvoisimmista pörssiyhtiöistä.

30%/70%

Dustin Total

38%/62%

Senior level

50%/50%

Group management

43%/57%

Board of Directors

Ota seuraava askel urallasi

Dustin rakastaa ja uskoo tekniikkaan ja sen mahdollisuuksiin. Tiedämme kuitenkin, että tekniikasta ei ole hyötyä yksin. Tarvitaan aina ihmisiä, joilla on osaamista, jotka ymmärtävät tarpeita ja tarjoavat ratkaisuja, joista on todellista hyötyä. Dustinilla olet osa tiimiä, joka kattaa viisi maata ja lukemattomia osaamisalueita. Uskomme erilaisten kokemusten, taustojen ja osaamisalueiden kirjoon. Saat olla mukana kehittämässä liiketoimintaamme, kulttuuriamme ja tavoitteitamme. Haluamme, että sinulla on mahdollisuus kehittyä yhtä paljon kuin meilläkin yhteisellä matkallamme.

Haluatko osaksi tiimiämme?

Katso avoimet työpaikat

Enemmän inspiraatiota

Strategia ja johtajuus

Mitä etätyön onnistuminen edellyttää?

Vuoden aikana on puhuttu paljon etätyön hyvistä ja huonoista puolista. Ihmiset eivät kuitenkaan tiedä, miten pitkään nykyinen pandemia vielä jatkuu tai milloin seuraava terveyskriisi saapuu. Sen vuoksi moni yritys ei enää mieti, kannattaako etätyön tekeminen vai ei, vaan miten se onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

12 huhtikuuta 2021
Työpiste

Digitaalinen kulttuuri on yrityksen salainen ase

Unelmien työpaikalla on vahva digitaalinen kulttuuri, joka sitouttaa työntekijöitä ja tuottaa arvoa asiakkaille. Näin kulttuurin luominen onnistuu.

6 huhtikuuta 2021
Kestävyys

Pian kaikki IT on voitava kierrättää

Jos työskentelet IT:n parissa, kestävyysasiat ovat todennäköisesti korkealla asialistallasi. Jos näin ei ole, on korkea aika muuttaa painotusta.

17 helmikuuta 2021