• Kingston

Turvallisuustuotteet

Tavallinen USB-muisti ei aina riitä, kun tahdot tallentaa herkkäluontoisia tietoja. Silloin tarvitaan vankempaa turvallisuutta ja Kingston onkin siksi kehitellyt useita erityisen luotettavia USB-muisteja, joissa on esimerkiksi salaus ja fyysinen pikoodilukko.

DataTraveler Vault Privacy 3.0

Kingstonin DataTraveler® Vault Privacy 3.0 USB Flash-muisti tarjoaa edullisesti yritystason turvallisuutta 256-bittisellä AES laitteistopohjaisella salauksella XTS-tilassa. Se suojaa kaikkea siihen tallennettua dataa ja vahvistaa monimutkaista salasanasuojaa estääkseen luvattoman pääsyn sen tietoihin.

Katso kaikki DataTraveler Vault Privacy 3.0 muistit

DataTraveler 2000

Kingstonin DataTraveler® 2000 on suunniteltu luotettavaksi, aakkosnumeerisen näppäimistönsä ansiosta, joka lukitsee laitteen yhdellä sanalla tai helposti PIN- numeroyhdistelmällä. Automaattinen lukkotoiminto aktivoituu kun ajuri poistetaan jostakin laitteesta ja salausavain poistetaan 10 epäonnistuneen tunkeiluyrityksen jälkeen.

Katso kaikki DataTraveler 2000 muistit

IronKey D300

Kingstonin IronKey™ D300 USB Flash muisti käyttää kehittynyttä turvallisuustasoa, joka rakentuu ominaisuuksiin, jotka tekevät IronKeystä arvostetun herkkäluontoisten turvallisuustietoja suojaavan muistin. Siinä on FIPS 140-2 tason 3-sertifiointi ja 256-bittisellä salauksella varustettu AES-laitteisto XTS-tilassa.

Katso kaikki IronKey D300 tuotteet

Yksilöllisesti määritettäviä salattuja USB-muistitikkuja

Kingstonin salattuja USB-muistitikkuja voidaan määrittää monella eri tavalla, jotta ne vastaavat yritysten turvallisuustarpeita. Lisäämällä niihin haluttuja ominaisuuksia niistä voidaan luoda ainutlaatuisen arvokkaita muistiasemia. Kingston tarjoaa helpon ja kätevän tilauspalvelun, josta voidaan tilata salattuja USB-flash-muistitikkuja.*

Lisätietoja räätälöitävissä olevasta USB-muistitikkuvalikoimasta saat napsauttamalla tästä.Sarjanumerointi
Jokainen muistitikku voidaan merkitä yksittäin jaksoittaisella sarjanumerolla (sisäisellä ja ulkoisella). Hakuluettelo on saatavissa tilauksesta.Yksilöivä tuotetunnus (PID)
PID-tuotetunnukset ovat muokattavissa hyväksyttävien käyttäjien luetteloimiseksi yritysten hallintaohjelmistojen vaatimusten täyttämiseksi. Kingston voi määrittää kullekin yritykselle ainutkertaisen PID-tunnuksen.Kapasiteetit
Kingston voi asettaa salattujen USB-muistitikkujen kapasiteetin mahdollisten datamäärärajoitusten mukaiseksi, esim. 96:een tai 512:een megatavuun tai 1 gigatavuun jne.Kaksi salasanaa
Näin pääkäyttäjä pystyy pääsemään käsiksi salattuun muistiasemaan, vaikka sen käyttäjä olisikin unohtanut salasanansa. Siten tiedot eivät katoa.Käyttäjän määrittämien sisältöjen lataus
Tämän toiminnon avulla pystytään suojelemaan arvokkaita tiedostoja tahattomalta poistamiselta lataamalla ne muistiaseman CD-osioon (vain lukumuisti).Käyttäjän määrittämä logo tai laseretsaus
Laseretsauksella muistiaseman ulkonäköä voidaan muokata ainutkertaiseksi tai siihen voidaan lisätä tärkeitä tietoja.Valittavissa olevat värit
Salattujen muistitikkujen värit ovat valittavissa: tarjolla ovat esimerkiksi vihreä, punainen, sininen (DTVP30-version vakioväri) ja musta (DT4000G2-version vakioväri).Asiakasprofiili
Asiakas voi luoda oman profiilinsa valiten omat asetuksensa ja vaihtoehtonsa, jotka liittyvät pelkästään hänen yritykseensä täyttäen yrityksen erityiset turvallisuustarpeet (esim. salasanan väärin syöttämisen enimmäismäärä, yrityksen yhteystietojen integrointi).

* Tilaukselle voi olla määritetty vähimmäismäärä.

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus

MIKÄ ON YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS?

Se on uusi asetus, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilöiden tietosuojaan liittyviä oikeuksia Euroopan unionissa.

Se korvaa vuoden 1995 direktiivin, ja sillä pyritään luomaan tulevaisuutta varten Euroopan unionia koskeva tietosuoja samalla kun sen avulla yhdenmukaistetaan eri kansalliset lait.

Yleinen tietosuoja-asetus koskee myös EU:n ulkopuolisia organisaatioita, jotka käsittelevät Euroopan unionin asukkaiden henkilötietoja.

Milloin nämä muutokset tulevat voimaan?

2016

Uuden asetuksen voimaantulo. Yrityksillä on 2 vuotta mukautua uuteen asetukseen.

2018

EU:n yleisen tietosuojaasetuksen täysmittainen toimeenpano ja tarkka noudattaminen.

Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta yrityksille voidaan langettaa sakko, joka on jopa 4 prosenttia niiden vuotuisista maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa (kumpi vain on suurempi), ja niiden tulee ilmoittaa tietosuojapuutteista kansalliselle valvontaviranomaiselle.

23%

Tietosuojarikkomuksista aiheutuvat keskimääräiset kustannukset ovat lisääntyneet 23 % vuodesta 2013.

3,7 mn €

Keskimääräiset tietosuojarikkomuksista aiheutuvat kustannukset EU:n suurimmissa organisaatioissa.

Suurimmat kustannukset syntyvät terveys-, koulutus- ja talousaloilla.

5 vaiheet yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen

1

Tietoisuus
Uuden asetuksen ja sen merkityksen ymmärtäminen

2

Arviointi
Tieto siitä, kuka käsittelee ja tarkastelee tietoja

3

Periaatteet
Siirrettäviä tietoja koskevan strategian määrittäminen

4

Tekniikka
Laitteiden salauksen ja päätepisteiden hallinnan vaihtoehtojen kartoittaminen

5

Koulutus
Työntekijöiden tekeminen tietoisiksi yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja parhaiden tietosuojakäytäntöjen käyttöönottaminen

PIENI USB SAATTAA AIHEUTTAA SUURIA ONGELMIA

Työntekijät, jotka vievät tietoa mukanaan toimistosta, lisäävät tietosuojarikkomusten riskiä.

Tämä altistaa yrityksen huomattavan suurille sakkorangaistuksille, tietojenpalautuksesta aiheutuville kuluille sekä mahdolliselle maineen menetykselle.

On muistettava, että tämä voi koskea sekä niitä tietoja, joita on velvollisuus suojata, että niitä tietoja, joita halutaan suojata.

Salaus on paras tapa taata turvallisuus. Kingstonin salausta käyttävät tuotteet minimoivat vaarat, jotka liittyvät tietojen siirtämiseen USB-tallennusvälineille, ja takaavat tärkeiden ja arkaluontoisten tietojen turvallisuuden.

Tiesitkö

Tiesitkö, että jos USB-tallennusväline katoaa tai se varastetaan ja sillä olevat tiedot ovat salattuja niin kyseessä on turvallisuuteen liittyvä rikkomus ei ole turvallisuuteen liittyvä rikkomus, eikä siitä tarvitse ilmoittaa.

Varmista pienen mutta tärkeän yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvän vaatimuksen täyttyminen investoimalla 256-bittiseen laitepohjaiseen AES-salaukseen.