Työpiste

Ääni ja kuva ovat verkon kanssa samassa veneessä

Audiovisuaaliset laitteet eivät enää ole erillinen järjestelmänsä, vaan niistä on tullut osa yritysten tietotekniikkaa. Dustinin asiantuntijat kertovat, mitä audiovisuaalisuudelle on vuosien saatossa tapahtunut – ja mitä on todennäköisesti tapahtumassa seuraavaksi.

Av-laitteisto ei enää tarkoita pelkkää rullattavaa valkokangasta tai videotykkiä ja kaiutinparia seinällä. Dustinin av-arkkitehti Juhani Liski on sitä mieltä, että audiovisuaaliset laitteet kulkevat jatkuvasti lähemmäs it:tä.

Av:lle on tapahtumassa sama kuin puhelinjärjestelmille parikymmentä vuotta sitten. Ennen ne olivat oma, erillinen järjestelmänsä, mutta nyt puhelimet ovat it-laitteita.

Sama näkemys on kesäkuussa uudessa liiketoiminnan kehitysjohtajan roolissa aloittavalla Esa Laaksosella.

”Standalone- eli erillisympäristöistä on siirrytty verkotettuihin ympäristöihin. Av-laitteet ovat siis verkottuneet siinä missä oikeastaan kaikki muukin.”

Verkon läsnäolo näkyy asiantuntijoiden mielestä myös siinä, kenen kontolla av-järjestelmät yrityksissä ovat. He huomauttavat, että pöydällä olevan videotykin toiminnasta huolehti yleensä kiinteistöpuolen edustaja tai toimistosihteeri. Uudenlainen av-maailma tarkoittaa sitä, että vastuu on it-osastolla.

”Ennen av on ollut osa kiinteistöä samalla tavalla kuin valaisinjärjestelmät ja sähkö. Nyt ne ovat it:tä yhdessä tulostinten ja tietokoneiden kanssa”, Liski selittää.

Verkko vaatii tietoturvaa

Yksi muutoksen ajureista on se, että av-laitteiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi.

”Ennen käyttö oli lähinnä sitä, että jotakin materiaalia näytettiin paikallisesti yhdessä huoneessa. Nykyään tietoa kulkee moneen paikkaan, on etäneuvotteluja ja etäseuraajia, ja vuorovaikutteisuus on lisääntynyt siten, että eri puolilta maailmaa voidaan yhdessä käsitellä samaa tiedostoa”, Liski kuvailee.

Kun käyttöä ja käyttäjiä on paljon ja laitteiden kirjo on kasvanut paljon, verkottuminen helpottaa valvontaa, ylläpitoa ja päivityksiä. Laaksonen toteaa, että nykyaikaiset ratkaisut mahdollistavat myös muun muassa proaktiiviset tukipalvelut ja reaaliaikaisen käyttäjätuen.

Samalla lisääntyy tietoturvasta huolehtimisen tarve. Sekä Laaksonen että Liski muistuttavat, että verkossa liikkuvissa laitteissa on aina huomioitava käytön turvallisuus. Tietoturva onkin yksi monista hyvistä syistä turvautua asiantuntijan apuun laitteiden ja järjestelmien valinnassa ja käyttöönotossa.

Videoneuvottelu tuo kaukaisen lähelle

Av-laitteiden lisääntynyt käyttö on osaltaan merkki muuttuvasta työelämästä. Ajalla ja erityisesti paikalla on entistä vähemmän merkitystä, kun teknologia mahdollistaa varsinkin asiantuntijatyön tekemisen melkein mistä tahansa – kunhan verkkoyhteys pelittää. Näin esimerkiksi saman yrityksen eri maanosissa työskentelevät tiimit voivat keskustella keskenään lähes kuin olisivat samassa huoneessa, ja yritykset voivat valita yhteistyökumppaneitaan milloin mistäkin päin maapalloa.

”Internetyhteyksien paraneminen on edesauttanut sitä, että av-laitteiden käyttö verkossa on paljon mielekkäämpää kuin ennen”, Liski sanoo. ”Enää ei kärsitä perinteisistä kuvanlaatuongelmista, ja laatu varmasti vain paranee tulevaisuuteen mentäessä.”

Etäneuvotteluissa hyvä kuva ja viiveetön ääni ovat käyttäjäkokemuksen kannalta olennaisia seikkoja. Lisäksi monet laitteet mahdollistavat vuorovaikutuksen erilaisia tasoja esimerkiksi kosketusnäyttöjen avulla.

”Tekemisen kulttuuri on muuttunut valtavasti”, Laaksonen toteaa. ”Voi melkein tien päältä olla yhteydessä neuvotteluhuoneeseen ja piirtää mobiililaitteella Powerpoint-esitystä, joka sitten näkyy neuvottelijoille. Ryhmätyöskentely muuttaa näin muotoaan.”

Laaksosen mielestä teknologian hyödyntämisessä ollaan kuitenkin monissa paikoissa vielä lapsen kengissä. Hän toivoo, että perehdyttämisen ja kouluttamisen myötä uudet käytännöt tulisivat sujuvaksi osaksi arkea.

”Valitettavasti kouluttaminen on usein se, mistä ensimmäisenä tingitään, vaikka sillä voitaisiin saada aikaan merkittäviä tuloksia.”

Tulevaisuudelle luvassa vau-efektejä

Perinteissä neuvottelu- ja kokoustiloissa av-järjestelmät alkavat olla jo hyvinkin tuttuja laitteita. Laaksonen arvioi, että lähitulevaisuudessa näyttävimmät innovaatiot tehdään kaupan ja viihteen alalla.

Osa uusista ideoista liittyy käytännön työhön ja tuo jo tuttuihin tavaroihin lisäominaisuuksia: esimerkiksi digitaalisia hintalappuja voi päivittää keskitetysti, ja ostoskärryissä olevat näyttölaitteet vinkkaavat tarjouksista ja ohjaavat tuotteiden luokse. Luvassa on todennäköisesti myös vau-efektejä, joita voidaan hyödyntää erityisesti markkinoinnissa ja yritysten brändäämisessä.

”On läpinäkyviä televisioita ja peilinäyttöjä, jotka soveltuvat yritysmielikuvan tuottamiseen”, Laaksonen sanoo. ”Erityisesti kaupan alalle on kehitteillä äärimmäisen mielenkiintoisia tuotteita.”

Liski muistuttaa, että video kasvattaa jatkuvasti suosiotaan markkinoinnissa, mikä on osin juuri parantuneiden verkkoyhteyksin ansiota. Toinen nouseva trendi on hänen mielestään digital signage eli etäohjatut näytöt, joilla voidaan opastaa ihmisiä esimerkiksi kulkemaan rakennuksessa tai välittää ajankohtaista tietoa jonkin tilan käyttäjille.

”Av tulee nykyään vastaan joka paikassa aina neuvotteluhuoneista ostoskeskuksiin ja tienvarsiin sekä autoihin ja busseihin”, Laaksonen täydentää. ”Jopa vessoissa on näyttöjä, joissa näytetään vaikkapa mainoksia.

Avaimet käteen vai as a service?

Dustinilla on tarjolla kokonaisratkaisuja monenlaiseen av-järjestelmien tarpeeseen. Liskin mukaan kysyntä on voimakkaassa kasvussa.

Valikoima ei palvele ainoastaan neuvotteluhuoneita, vaan Dustinilta saa myös infonäyttöjen ja vilkaisumedioiden kokonaispaketteja. Laaksonen huomauttaakin, että av-maailmojen rakentamisessa rajana on oikeastaan vain mielikuvitus.

Eniten Dustin tarjoaa konsepteja yrityksille ja julkiselle sektorille. Tarjolla on muun muassa neuvotteluhuoneratkaisuja, esitystekniikkaa kouluihin, koulutusteknologiaa ja ratkaisuja auditorioihin. Lisäksi Laaksonen kuvailee osaa vaihtoehdoista ”naminamiratkaisuiksi”, eli edustustiloihin sijoitettava peili voidaan kosketuksella muuttaa televisioiksi ja toisin päin.

Laitteiden ja avaimet käteen -ratkaisujen lisäksi asiakas voi valita as a service -mallin, jolloin Dustin huolehtii kuukausimaksulla laitteistosta ja sen ylläpidosta.

”Kuukausihinnalla asiakas maksaa vain käytöstä eikä rautaan tarvitse erikseen investoida”, Laaksonen sanoo.

Laitteiden ja järjestelmien valinnassa on joka tapauksessa usein hyvä turvautua asiantuntijan apuun. Liskin mielestä Dustinille on valtavaa etua siitä, että it-talona se osaa ottaa huomioon myös esimerkiksi tietoturvan.

”Verkon yleinen turvallisuus on av-laitteista riippumatonta,” hän muistuttaa. ”Koska av-laitteiden kirjo on suuri ja valmistajat tukevat tiettyjä tietoturvanäkökulmia, kuten autentikaatioita, on tärkeää löytää juuri omia tarpeita palvelevat vaihtoehdot.”

Laaksosen mielestä erityisesti as a service on mainio tapa huolehtia siitä, että mahdolliset ongelmat laitteiden kanssa hoidetaan aina ripeästi ja ammattitaitoisesti.

”Osalla asiakkaista ei ole dedikoituja ihmisiä hoitamaan av-järjestelmiä. Varsinkin silloin asiantuntijoiden apu on arvokasta.”

2 heinäkuuta 2019

Aihealue