Inspiraatiota

Digikoulu tulee

Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa, ja koulun on muututtava mukana. Laitteet ovat tutkijan mukaan hyvä lisä opetukseen, mutta oikoteitä ja pakettiratkaisuja ei ole.

Tietokoneet, kännykät ja tabletit ovat erottamaton osa arkeamme. Luemme uutiset, viestittelemme ystävien ja perheen kesken sekä hoidamme asiat digitaalisesti. Miten kouluissa hyödynnetään teknologiaa ja huolehditaan siitä, että oppilaat pärjäävät digitalisoituvassa yhteiskunnassa?

Ruotsissa koulutusviranomaisten tehtävänä on ollut edistää IT-taitoja jo vuodesta 1992. Silloin olosuhteet olivat täysin erilaiset. Harvalla oli tietokoneisiin liittyviä tietoja ja taitoja, ja koneita löytyi vain tietokoneluokista, joihin piti varata aika.

– Viime vuosina on tullut paljon parannuksia, jotka liittyvät osittain teknologian kehittymiseen. Kun tuotteet muuttuvat kevyemmiksi ja halvemmiksi, koulujen on aiempaa helpompi sisällyttää teknologia opetukseen, Peter Karlberg Ruotsin opetushallituksesta valottaa.

Hän on työskennellyt vuodesta 2001 projektissa, jonka tarkoitus on tukea IT:n hyödyntämistä kouluissa. Karlberg uskoo, että olennaista on tietää, milloin ja mitä tulee tehdä digitaalisesti. Teknologiaa on hyödynnettävä opetuksessa niin, että sillä on merkitystä.

– Digitalisaatio on avannut paljon mahdollisuuksia motivoida ja osallistaa oppilaita. Hyvä esimerkki on aito tekstintuottaminen. Opiskelija voi esimerkiksi julkaista tekstinsä blogissa, tai kirjoittaa ja muokata Wikipedian artikkelia, jota muut voivat lukea ja kommentoida. Koulutehtävästä on näin aitoa hyötyä, Karlberg kertoo.

Digikokeet

Ruotsin koulujen uudessa opetussuunnitelmassa on painotettu digiosaamista. Myös ohjelmointi kuuluu nyt opetussuunnitelmaan.

– Oppilaiden on tärkeää oppia, kuinka digiteknologia toimii, Karlberg sanoo.

Ruotsin hallitus on myös määrännyt, että valtakunnalliset kokeet tehdään digitaalisesti. Jo tulevana lukuvuotena ruotsin, ruotsin toisena kielenä ja englannin kirjalliset kokeet tehdään digitaalisesti.

– Valtakunnalliset kokeet ovat hyvä motivaattori kouluille panostaa digipuoleen. Kaikki haluavat, että omat oppilaat suoriutuvat kokeista hyvin.

Teresa Cerratto-Pargman opettaa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta Tukholman yliopistossa. Hän on tutkinut tablettitietokoneiden käyttöä peruskouluissa jo useamman vuoden ajan.

– Niissä kouluissa, joita olen tutkinut, tehdään hyvää työtä tablettien integroimiseksi opetukseen. Opettajat kannustavat oppilaita tuottamaan paljon materiaalia itse, ja oppilaat tekevät interaktiivisia esityksiä, hän kuvailee.

Cerratta-Pargman on tutkimuksissaan havainnut, että teknologia toimii opetusta tehostavana ja vaihtelua tuovana apuvälineenä. Teknologian käyttö mahdollistaa sen, että opettaja voi auttaa useampaa oppilasta kerralla. Vaatimuksena tietenkin on, että myös opettajat opettelevat käyttämään laitteita.

Hallinnolliset muutokset

Uuden teknologian suurimmat haasteet eivät koske itse opetusta, vaan organisaatiota ja osaamista. Opettajien tulee organisoida opetuksensa uudella tavalla, ja koulun hallinnon on varmistettava, että opettajilla on riittävästi osaamista.

– Tämä ei toimi niin, että oppilaalle lyödään tabletti käteen, vaan sekä toimintatapojen että toimintaympäristön on muututtava. Tämän poliitikot usein unohtavat, Cerratta-Pargman toteaa. Hän muistuttaa myös, että tekniikan käyttö opetuksessa ei ole itseisarvo, vaan sen tarkoitus on tehostaa opetusta.

– Teknologia ei ole mikään pakettiratkaisu ja oikotie parempiin Pisa-tuloksiin, vaikka monet niin luulevat. Pitää miettiä, kuinka teknologiaa voidaan käyttää opetuksen tukena.

Näin tekniikka muuttaa koulua

1. Sosiaalinen vastuu

– Koulun on otettava sosiaalista vastuuta digiasioissa. Lapsille tulee opettaa, kuinka netissä toimitaan. Heille pitää kertoa, mitä sopii jakaa ja mitä ei ja opettaa lähdekriittisyyttä. Nämä asiat ovat olennainen osa nykyaikaista opetusta, kertoo tutkija Teresa Cerratto-Pargman Tukholman yliopistosta.

2. Työskentelytavat

– Koska koko työskentelykulttuuri muuttuu digitalisaation myötä, digitalisaatio on kouluille hyvä tilaisuus miettiä opetus- ja työtapoja.

3. Tehoa hallinnollisiin asioihin

– Learning Management Systems (LMS) -menetelmien avulla kouluissa voidaan yksinkertaistaa hallinnollisia tehtäviä, kuten asioiden kirjaamista, henkilökohtaisia arviointeja, arvosanoja sekä viestintää opiskelijoiden ja vanhempien kanssa.

26 kesäkuuta 2018

Aihealue