Asiakasreferenssi

Dustin on Climat80-ryhmän IT-kumppani

Kahdeksasta yrityksestä ja 400 työntekijästä koostuvan Climat80-ryhmän liikevaihto on yli puoli miljardia Ruotsin kruunua. Climat80 on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Juutinrauman alueen suurimmista yksityisistä ympäristöorganisaatioista. Organisaation kasvu ja kehitys on perustunut jo 30 vuoden ajan samaan perusajatukseen: asiantuntijoiden keräämiseen yhteen ja asioiden yksinkertaistamiseen asiakkaan kannalta.

Nykyään Climat80-ryhmä tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja monilla eri aloilla, aina jäähdytys-, lämmitys ja ilmanvaihtolaitteista kiinteistöhuoltoon niin asuin-, toimisto- kuin teollisuuskiinteistöjä varten.

Ulf Andersson on Climat80-ryhmän IT-vastaava. Hänen on varmistettava, että kaikki organisaation jäsenet kaikissa tytäryhtiöissä ja liiketoimintayksiköissä saavat riittävästi IT-tukea ja muita tukipalveluita.

– Kasvamisen ja muuttumisen välillä on eroja. Yrityksessämme on tapahtunut kumpaakin, mikä on leimannut toimintaamme alusta asti, Ulf kertoo.

– Se lisää vääjäämättä IT-työtä, mutta meillä on hyvät edellytykset toimia proaktiivisesti ja työntää siten yritystä eteenpäin. Siinä läheinen yhteistyömme Dustinin kanssa on tärkeässä asemassa.

Tutustu IT-palveluihimme ja ratkaisuihimme

Mobiiliratkaisut lisäävät työntekijöiden vapautta

Ulfin mukaan yksi hänen haasteistaan on erilaisten roolien ja työrutiinien suuri määrä yrityksen sisällä. Asennus- ja urakointialalla toimivassa yrityksessä on aina paljon työntekijä ulkona kentällä. Jotkut työskentelevät kotoa käsin ja käyvät toimistolla ainoastaan tarpeen vaatiessa.

– Meidän on toimitettava tarvittavat tiedot kaikille työntekijöillemme, ja työntekijöiden on voitava kommunikoida keskenään koko yrityksemme laajuudelta. Se ei onnistuisi ollenkaan ilman Citrixin kaltaisia erinomaisia mobiiliratkaisuja, Ulf sanoo.

Valitessaan organisaation mobiilityökaluja Ulf pyrkii aina täyttämään käyttäjien valmistajaa ja mallia koskevat toiveet.

– Työntekijöiden kannalta mahdollisuus päättää itse on äärimmäisen tärkeä. Yritämme kuunnella ja mukautua. Voisin sanoa sen kuvailevan koko organisaatiota, Ulf sanoo.

Oikeat toimittajat tekevät tästä kaikesta mahdollista

Ulf kuvailee itseään henkilöksi, joka ”yrittää osata vähän kaikkea”. Se on myös edellytys, jos tukena ei ole omaa IT-organisaatiota. Ulfin on työssään löydettävä sopivat toimittajat ja yhteistyökumppanit. Dustinin kanssa hän on tehnyt yhteistyötä jo pitkään. Hänellä on vain hyvää sanottavaa yrityksestä.

– Olemme tehneet Dustinin kanssa paljon ja monenlaista yhteistyötä, Ulf sanoo.

– Meille Dustin on sekä keskustelukumppani, ylimääräinen resurssi että asiantuntija. Pääsy tämän suuren tietotaidon pariin on meille erittäin tärkeää.

Climat80-ryhmä jatkaa kasvuaan. Ulfin kannalta on itsestään selvää, että IT:n merkitys tässä kehityksessä kasvaa myös.

– IT ei ole pelkkää sisäistä liiketoiminnan tukea. Sen avulla me voimme myös parantaa kilpailukykyämme. Moderni ja tarkoituksenmukainen IT-ympäristö tarjoaa etuja asiakkaille. Nämä asiat nousevat esiin yhä useammin neuvotteluissa, Ulf päättää.

Teksti ja kuvat: Viktor Silfverhjelm Hultqvist

Meille Dustin on sekä keskustelukumppani, ylimääräinen resurssi että asiantuntija. Pääsy tämän suuren tietotaidon pariin on meille erittäin tärkeää.

– Ulf Andersson, IT-vastaava, Climat80-ryhmä.

Ulf Andersson Climate08

6 syyskuuta 2019

Aihealue