Inspiraatiota

Dysleksiadiagnoosi kahdessa minuutissa

Yksinkertainen testimenetelmä, jonka avulla oppilaan dysleksiariski voidaan havaita poikkeavien silmänliikkeiden kautta, voi korvata aikaavievät ja epävarmoja tuloksia antavat perinteiset testit. Ruotsalaisen Optolexian luomaa menetelmää aiotaan tulevaisuudessa tarjota ympäri maailman.

Ruotsalainen Optolexia on luonut menetelmän, jonka avulla kahdessa minuutissa voidaan testata kuuluuko alakouluoppilas dysleksian riskiryhmään. Testiä pidetään usein hauskana ja helppona, sen voi suorittaa kouluympäristössä ja sen tarkkuus on 95 prosenttia.

– On tietenkin tärkeää, että oppilasta seurataan ja että hän saa oikeanlaista apua, jos luku- tai kirjoitusvaikeuksia havaitaan, sanoo Optolexian toimitusjohtaja Fredrik Wetterhall.

Tutkijat ovat havainneet, että jos henkilöllä ei ole luku- tai kirjoitusvaikeuksia, hänen silmänliikkeensä ovat koordinoidumpia ja suorempia lukemisen aikana, kun taas dyslektikon silmät liikkuvat epäsäännöllisemmin ja jäävät pidemmäksi aikaa tiettyyn sanaan. Tietokonenäyttöjen kautta käytettävän digitaalisen tekniikan eli niin sanotun eyetrackingin avulla on mahdollista seurata oppilaiden lukutapoja. ­Heidän silmänliikkeitä tutkitaan tekoälyn avulla, ja vertailumallina käytetään dysleksiasta kärsivien ja normaalisti lukevien lasten tallennettuja silmänliikkeitä.

Vahva tahto lääketeknisten hankkeiden tukemiseen

Fredrik Wetterhall haluaa vähentää dysleksian negatiivisia vaikutuksia. Hänen mukaansa uusi tekniikka tekee yhdessä lääketieteellisen tutkimuksen kanssa tulevaisuudesta valoisamman. Uusia, lääketeknisiä hankkeita halutaan vahvasti tukea riskipääomalla.

– Nyt olemme saaneet pääomaa muun muassa investointiyritys Segulahlta Optolexian kehittämiseksi. Valitsimme heidät, sillä he haluavat työskennellä kuten me – pitkäjänteisesti.

Kun Optolexia on vakiinnuttanut asemansa Ruotsissa, se aloittaa menetelmän tarjonnan myös muun muassa Englannissa ja Yhdysvalloissa.

– Mutta silloin vaaditaan enemmän dataa vertailumallin ­mukauttamiseksi uusille kielille. Meidän on ­esimerkiksi kehitettävä malli arabiankielisten henkilöiden silmänliikkeiden analysoimiseksi, sillä arabiaa luetaan oikealta vasemmalle.

Näin menetelmä toimii

Optolexia-testi antaa yhdistettyä tietoa lukemisen eri osa-alueiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja testattavan lukutaidosta. Tietokonenäyttö varustetaan Tobiin eyetracking-tekniikalla, joka mittaa silmänliikkeitä ja analysoi ne tekoälyn avulla.

Oppilaat lukevat ­lyhyitä tekstejä, ja samalla heidän silmänliikkeensä tallennetaan. Tallenteet lähetetään ­verkon kautta pilvipalveluun, ­jossa lasten tuloksia verrataan Optolexian datamalleihin. Valtuutetut henkilöt koulussa pääsevät tarkastelemaan tuloksia kirjautumalla sisään verkkoportaaliin.

Teksti: Elisabeth Krogh
Kuva: Optolexia

30 marraskuuta 2016

Aihealue