Asiakasreferenssi

”Haluamme olla eturintamassa”

Veden alla on vaikea ottaa ilmakuvaa. Mutta sekin onnistuu. Mittausdatasta voidaan luoda kuva vedenalaisesta maailmasta – ja samalla suojella herkkää luontoa. Kuinka suurten ja arvokkaiden datamassojen käsittely onnistuu? Sukelsimme ongelman ytimeen.

Kuvittele metsä. Kuvittele kuuset ja koivut. Mustikanvarvut ja sammalet. Oravat ja jänikset. Ja hirvet. Kuvittele lähes käsittämättömän monipuolinen luonto, jota ”Pohjolan metsä” kuvastaa.

Sama koskee vedenalaista maailmaa. Se on vähintäänkin yhtä monipuolinen, mutta emme pääse näkemään sitä. Silti monet tahot viranomaisista sillanrakentajiin tarvitsevat tietoa siitä, miltä pinnan alla näyttää, jotta voivat tehdä oikeita päätöksiä. Tässä Medins Havs och Vattenkosulter -yritys astuu kuvaan.

– Olemme erikoistuneet meribiologiaan. Tuomme tietoa vedenalaisesta ympäristöstä asiakkaidemme päätöksenteon tueksi ja autamme ottamaan veden ja sen sisältämän elämän huomioon liiketoiminnassa, kertoo Medinsin toimitusjohtaja Olof Nilsson.

Medins havs och vattenkonsulter

Medins hankkii tietoa erilaisilla mittauksilla ja kuvauksilla. Data puolestaan muutetaan visualisoinneiksi ja raporteiksi. Tietoa pitää myös säilyttää, ja se vaatii tilaa. Paljon tilaa.

– Data voi olla esimerkiksi korkealaatuista videokuvaa veden alta tai luotainmittauksia. Yhdessä ne muodostavat valtavan suuren datamassan. Meidän täytyy tietää, että tieto on turvassa, koska sen hankkiminen erittäin kallista.

Aiemmin Medinsillä oli oma paikallinen serveriratkaisu. Sen turvaaminen oli haastavaa, sillä serveri saattoi sijata esimerkiksi laivassa Pohjois-Norjan edustalla. Tämä oli riski myös koko liiketoiminnalle.

Tarvitsemme keskeytyksettömän pääsyn dataan. Aikaisemmin meillä oli tiettyjä työvaiheita, joissa se ei onnistunut. Emme onneksi hukanneet dataa, mutta emme halua, että niin käy koskaan.

Kesällä 2019 Medins käynnisti keskustelut Dustinin kanssa. Miten haaste voitaisiin selättää? Ratkaisu oli kaksivaiheinen. Ensimmäisenä infrastruktuuri hankittiin palveluna Dustinilta paikallisen serverin sijaan. Nyt Medisin data sijaitsee yksityisessä pilvessä Dustinin palvelinkeskuksessa.

– Turvallisuus on yhtä korkealla tasolla kuin silloin, kun palvelimet olivat yrityksen toimipisteissä, kertoo Dustinin myyntiasiantuntija Jochim Hallin.

– Tämän ratkaisun ansiosta Medinsin ei kuitenkaan tarvitse itse ostaa laitteistoa, vaan he maksavat käytetyn kapasiteetin mukaan. Jos tilaa tarvitaan lisää, se järjestyy. Jos taas tilaa halutaan vähemmän, sekin onnistuu, ja samalla laskevat kustannukset.

Toinen muutos oli siirtyä Dustinin Modern Workplace -ratkaisuun. Siinä Dustin ottaa vastuulleen mobiililaitteiden ja tietokoneiden ylläpidon ja tuen.

Puhelintuessa pystytään ratkomaan 75 prosenttia ongelmista alle kymmenessä minuutissa. Aikaisemmin teknikon piti hypätä autoon ja ajaa Medinsin konttorille tutkimaan asiaa paikan päällä.

– Tämä tuo meille kaipaamaamme toimintavarmuutta. Hankinnan myötä pystymme nyt tekemään töitä mistä haluamme, mutta turvallisemmin. Lisäksi voimme työskennellä entistä digitaalisemmin. Haluamme olla etujoukoissa. Halusimme parhaat ratkaisut, mallintaa koko virran ja osoittaa vedenalaiset syy-yhteydet. Nyt kun Dustin vastaa tekniikasta, voimme keskittyä omaan erityisalaamme.

Tutustu IT-palveluihimme ja ratkaisuihimme
Olof Nilsson

Haluamme mallintaa koko virran ja osoittaa syy-yhteydet pinnan alla.

Olof Nilsson.

Medins havs- och vattenkonsulter

Medins on yksi Ruotsin johtavia vedenalaisen ympäristön asiantuntijoita. Ympäri Pohjoismaita toimiva yritys on perustettu vuonna 1988, ja sillä on 30 työntekijää. Sen erityisalaa ovat biologia, sedimentit, meriarkeologia, vedenalaiset äänet, meren mittaus, vedenalaiset kuvaukset, luotainkartoitukset, laboratorioanalyysit ja muut vesistöihin liittyvät tutkimukset.

Näin se tapahtui

Haaste

Medins tuottaa paljon dataa ja tarvitsi turvallisemman tavan tallentaa sitä. Dataan piti myös päästä aina käsiksi riippumatta työntekijöiden sijainnista.

Ratkaisu

Ratkaisu oli Dustinin yksityinen pilvi ja Modern Workplace -palvelu. Vakaus ja käytettävyys ovat parantuneet ja turvallisuus on kasvanut paremman käyttäjänhallinnan myötä.

Vaikutus

Medinsin työntekijät voivat keskittyä työhön IT-ongelmien sijaan ja koko arvoketju on digitalisoitu. Yrityksen konsulteilla on pääsy dataan aina kun he tarvitsevat sitä.

Medins havs och vattenkonsulter

Teksti: Karin Aase
Kuva: Sanna Tedenborg

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue