Inspiraatiota

IT-johdon uudet haasteet – ja kuinka vastata niihin

Digitalisaation myötä yritysten on tiedettävä yhä enemmän tietojärjestelmistä, joten IT-johdolla ei ole varaa lepsuilla. Pyysimme CIO Sweden -julkaisun päätoimittaja Alexandra Heymowskaa kertomaan, mitkä ovat IT-alan johtamisen suurimpia haasteita vuonna 2018, ja miten näihin haasteisiin voi vastata.

1. Keskity olennaiseen – keskity tulevaisuuteen

“IT voi antaa sekä uutta virtaa että uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta se voi myös jarruttaa firman menestystä. On tärkeää olla kartalla siitä, mihin asti on tultu, ja minne ollaan menossa.

Nopeasti kehittyvässä maailmassa on helppo lähteä uusimpien trendien perään, mutta onko fokus siellä, missä sen pitäisi olla? Tekoäly voi tuntua vielä kaukaiselta asialta, mutta kenties on jo aika kääntää katse tulevaan ja alkaa hyödyntää pilvipalveluja?

Eri yritykset haluavat keskittyä eri asioihin, mutta yhteistä yrityksille on se, että sekä nykyhetkeen että tulevaisuuteen on sopeuduttava. Tätä vauhtia kehittyvässä maailmassa tulevaisuus on jo lähes nykyhetkeä.”

2. Etsi oikea rooli

“Millainen IT-johtaja haluat olla, ja minkälaisen IT-johtajan yritys tarvitsee? Oletko teknikko vai visionääri? On tärkeää, että sinä ja muut näette tehtäväsi yrityksessä samalla tavoin. Erityisen tärkeää on, että sinulla on organisaation tuki takanasi ja valtuudet toteuttaa tehdyt suunnitelmat.”

3. Kuka on vastuussa?

“Nykypäivän yritysmaailmassa tehtävät ovat usein sekä päällekkäisiä että ristikkäisiä eri osastojen välillä. Jotta kaikki sujuu jouhevasti, on syytä olla tietoinen siitä, kuka on vastuussa mistäkin. Mitkä tarkalleen ottaen ovat IT-osaston tehtäviä, ja mitkä ovat sellaisia, jotka on syytä delegoida muille? Selkeä rajanveto pitäisi tehdä heti alkuun.”

4. Hankinnat ja ylläpito

“Uusien IT-investointien tekemiseen voi olla melko helppo löytää varoja budjetista, mutta riittääkö rahaa myös hankintojen ylläpitoon? Mikä on tilanne nyt, entä tulevina vuosina? IT-puoli on jatkuvassa muutoksessa, joten budjetoinnissa on ajateltava asioita myös eteenpäin.”

5. Tietosuoja ja datan käyttö

“Tietojen keruu ja tietosuoja ovat asioita, joita ei voi jättää sattuman varaan. Harkitut ja säännösten mukaiset menettelytavat ovat ehdoton edellytys. Media kertoo jatkuvasti tapauksista, joissa nämä asiat eivät ole olleet kunnossa. Ota oppia muiden virheistä, ja rakenna oikeanlaiset menettelytavat heti alusta alkaen.”

6. Rekrytointi

“Rekrytoinnissa tärkeintä on löytää tehtäviin sopivat työntekijät. IT:n ja analysoinnin parissa on nykyisin täysin uusia työtehtäviä. Onko kaikkien tehtävät osastolla optimoitu nykyisten vaatimusten mukaisesti niin, että projektien läpiviemiseen ei kulu turhaa aikaa? Skaalautuvuus ja nopeus ovat tärkeitä asioita nykymaailmassa, kun kehitys on vauhdikasta. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä myös henkilöstössä. Hyvällä tiimillä kaikki sujuu helpommin.”

Lue myös:Vihreämpää teknologiaa ja ratkaisuja