Työpiste

Jäykistä lisensseistä joustaviin

Natur & Kulturin tavoin monet yritykset hyötyvät alhaisemmista kustannuksista ja suuremmasta joustavuudesta, kun ne siirtävät käyttölisenssinsä pilveen. Dustin Appmarket tarjoaa lisäksi muitakin etuja.

Kustannusyhtiö Natur & Kultur päätyi uudistamaan lisenssinhallintaansa, sillä se oli siirtynyt yhä suuremmassa määrin pilvipohjaiseen työskentelytapaan. Dustinin Service Production Manager Vegard Aspnes kertoo, että kehitys siirtyy yhä nopeammassa tahdissa pois perinteisistä käyttölisensseistä, jotka voivat olla asiakkaan kannalta hyvinkin jäykkiä, kohti pilvilisenssien tarjoamia mahdollisuuksia.

– Aikaisemmin yritykset ostivat käyttölisenssejä arvioitujen tulevaisuuden tarpeiden pohjalta. Se tarkoitti, että yritykset joutuivat sijoittamaan rahaa, jolle ne eivät välttämättä tulisi saamaan vastinetta. Pilvilisensseissä yritykset maksavat vain niistä ohjelmista ja lisensseistä, joita työntekijät kulloinkin käyttävät, hän sanoo.

Kaikki palvelut samasta paikasta

Pilvilisenssit ovat helposti skaalattavissa yrityksen kulloistenkin tarpeiden mukaan. Vegard Aspnes kertoo Dustinin kehittäneen Dustin Appmarket -portaalin yksinkertaistaakseen pilvilisenssien hallintaa entisestään.

– Dustin Appmarketissa asiakkaamme voivat hallita kaikkia pilvipalveluitaan, lisenssejään ja ohjelmiaan.

Vegard Aspnesin mukaan yritykset eivät osaa vielä hyödyntää pilven tarjoamia mahdollisuuksia yhtä tehokkaasti kuin kuluttajat, vaikka tilanne onkin muuttumassa.

– Spotifyn kaltaiset pilvipalvelut mahdollistavat maksamisen toteutuneen kulutuksen mukaan, mitä monet arvostavat. Pilvipalveluihin siirtyneiden yritysten määrä on kasvanut Pohjoismaissa 20 prosenttia vuodessa, ja kehitys jatkuu samansuuntaisena.

Vegard Aspnes ei epäröi väittäessään, että perinteinen lisenssinhallinta on tulossa tiensä päähän. Kehityssuuntana on, että yhä useammat yritykset valitsevat pilven, usein Office 365 -palvelun joka yhdistää pilvipalvelut paikallisesti käytettäviin sovelluksiin.

Appmarket tulee saataville Suomeen vuoden 2017 aikana.

Lisenssien läpikäyminen toi odottamatonta lisäarvoa »

Teksti: Anne Hammarskjöld
Kuva: Peter Jönsson

3 vinkkiä lisenssinhallintaan pilvessä

  • 1. Yrityksille, jotka eivät ole vielä siirtyneet pilveen: Keskustelkaa Dustinin asiantuntijan kanssa siitä, mitä liiketoimintastrategisia mahdollisuuksia pilvipalvelut voivat tarjota yrityksellenne.
  • 2. Ennen pilveen siirtymistä: Käykää läpi yrityksenne käytössä olevat perinteiset lisenssit, jotta siirtymisen yhteydessä vältytään kaksinkertaisilta lisenssimaksuilta. Suurten yritysten tulisi tehdä tämä 3–4 kuukautta etukäteen, pienemmille yrityksille riittää noin viikko.
  • 3. Älkää unohtako Dustin Appmarketin tarjoamaa lisäarvoa, kun lisenssinhallinta siirretään pilveen.

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue