Strategia ja johtajuus

Kolme CIO-tyyppiä: oletko sopiva yrityksellesi?

Deloitten suorittaman tutkimuksen mukaan CIO:ita on kolmea eri tyyppiä. Minkälainen sinä olet? Ja oletko oikeassa paikassa?

Amerikkalainen tarkastus- ja konsulttiyritys Deloitte on haastatellut 1200 tekniikan alan yritystä ympäri maailman ja havainnut, että IT-päälliköitä on kolmea eri tyyppiä.

Trusted operator

Tutkimuksessa perinteistä IT-päällikköä, joka varmistaa, että tekniikka toimii ja vastaa yrityksen tarpeita sopivaan hintaan, kutsutaan nimellä ”trusted operator”.

Trusted operator:

 • Perinteinen IT-päällikkö, 42 prosenttia kyselyyn vastanneista.
 • Huolehtii toiminnasta ja varmistaa, että yrityksellä on sopiva IT-tukitaso ilman kustannusten karkaamista pilviin.
 • Tärkeitä ominaisuuksia ovat huolellisuus ja tekninen osaaminen.
 • Raportoi talouspäällikölle mutta ei ole kovinkaan paljon yhteydessä yrityksen muihin johtajiin.
 • Harvoin roolia yrityksen innovaatiotyössä tai kehityksessä.

Change instigator

Tutkimuksessa perinteistä IT-päällikköä, joka varmistaa, että tekniikka toimii ja vastaa yrityksen tarpeita sopivaan hintaan, kutsutaan nimellä ”trusted operator”.

Change instigator:

 • Pienin ryhmä, 22 prosenttia kyselyyn vastanneista.
 • Edistää teknistä kehitystä, joka edistää liiketoiminnan kehittymistä.
 • Rekrytoidaan monesti ulkoa johtamaan suuria muutoksia.
 • Tärkeintä ominaisuuksia ovat viestintätaito, ymmärrys yrityksen tavoitteista ja kyky mukautua nopeisiin teknisiin ja organisatorisiin muutoksiin.

Business co-creator

Tavallista visionäärisempi CIO kulkee nimellä ”business co-creator”. Hän on mukana johtoryhmässä ja kehittää IT-tekniikan avulla yrityksen liiketoimintastrategiaa.

CIO-tehtävään sopiva rooli riippuu monista tekijöistä, kuten alasta ja yrityksen koosta. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin yhdestä peruskysymyksestä:

– Haluaako yritys henkilön, joka hallinnoi, vai henkilön, joka kehittää? Se riippuu täysin yrityksen tilanteesta. Tässä vaaditaan itsetutkiskelua ja kykyä ymmärtää oma taso. Jos IT-ympäristö on hutera eikä edes kaikkein alkeellisimpien SLA-sopimusten vaatimuksia vielä täytetä, digitaalista muutosta ei vielä kannata käynnistää, vaan ensin kannattaa keskittyä luottamuksen lisäämiseen, WiseIT-rekrytointiyrityksessä työskentelevä ja IT-päälliköihin ja liiketoimintaa lähellä oleviin IT-rooleihin keskittyvä rekrytointikonsultti Jonas Hogener sanoo.

Hänen mielestään tärkeintä CIO:ta rekrytoitaessa on se, että yritys uskaltaa olla itsekriittinen ja miettiä kunnolla yrityksen tarpeita ennen päätöksen tekemistä.

– CIO:n roolista on tullut yhä liiketoimintakriittisempi, minkä vuoksi olemme kulkemassa kohti roolia, joka toimii yhä suuremmassa määrin muutoksen mahdollistajana. Kymmenen vuotta sitten tekninen tausta oli usein tärkein osa-alue. Nykyään keskittyminen kohdistuu enemmän viestintään ja työntekijöiden innostamiseen, Jonas Hogener sanoo.

CIO-roolin kehittyessä ja muuttuessa on helppo saada sellainen käsitys, että kaikkien on oltava muuttajia tai visionäärejä. Mutta tulevaisuudessakin on tilaa kaikentyyppisille CIO:ille. Jonas Hogenerin mielestä IT-asioiden ylimpänä johtajana sinun kannattaa miettiä, mihin haluat satsata.

– Määritä vahvuutesi ja ole selkeä tavoitteidesi suhteen. Siten myös rekrytoijien on helpompi löytää oikeita henkilöitä oikeisiin tehtäviin, hän sanoo ja jatkaa:

– Tulevaisuudessa CIO:ihin kohdistuvat vaatimukset ovat yhä kovempia. Ratkaisevaa on, onko CIO:lla kykyä rakentaa ympärilleen vahva tiimi, joka täydentää CIO:ta pätevyyden, kokemuksen ja persoonallisuuden suhteen, Wise IT:n Jonas Hogener sanoo.

Business co-creator:

 • 32 prosenttia kyselyyn vastanneista.
 • Käyttää IT-tekniikkaa liiketoiminnan kehittämiseen, mutta takaa samalla perinteisen IT-päällikön tavoin sopiva IT-tukitason.
 • Tärkeitä ominaisuuksia ovat delegointikyky sekä kyky tehdä yhteistyötä oikeiden henkilöiden kanssa yrityksen sisällä ja siten toimia linkkinä tekniikan ja liiketoiminnan kehityksen välillä.

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue