Asiakasreferenssi

Logistiikalle täysi kymppi

Hyvä suunnittelu ja logistiikka takaavat sen, että isotkin toimitukset onnistuvat. Dustinilla oli näytön paikka, kun Oslon kouluihin tarvittiin tuhansia uusia tietokoneita juuri ennen kouluvuoden alkua.

Toimitus onnistui ilman ongelmia, ja kaikki koulut saivat koneensa ajoissa.

Oslon kunta on yksi Dustinin suurimmista asiakkaista Norjassa. Kunnassa on 15 hallintoaluetta, 47 osastoa ja 180 koulua, joten Dustin toimittaa tietokoneita ja IT-laitteita yhteensä noin 100 000 käyttäjälle. Kun toimitukset ovat näin suuria, logistiikan on oltava kunnossa.

– Tällaiset toimitukset vaativat paljon suunnittelua ja hyvää logistiikan hallintaa, vahvistaa Dustinin avainasiakaspäällikkö Lasse Pettersen.

Suuri toimitus lyhyellä varoitusajalla

Viime keväänä Dustin sai suuren tilauksen. Yli 5 000 tietokonetta tulisi toimittaa kouluihin eri puolilla Osloa, ja niiden pitäisi olla perillä hyvissä ajoin ennen koulujen alkua. Haaste oli suuri niin lyhyellä varoitusajalla.

Kun tietokoneet saapuivat Dustinille, ne piti valmistella käyttöönottoa varten ja pakata uudelleen. Osa myös merkittiin varkauksien varalta. Tietokoneet pakattiin tiiviisti ja tarpeetonta pakkausmateriaalia välttäen. Toimitus myös synkronoitiin siten, että kaikki koulut saivat tietokoneensa ajoissa.

– Toimitus onnistui ilman ongelmia, ja kaikki koulut saivat koneensa ajoissa, Pettersen kertoo.

Logistiikalle arvosanaksi kymppi

Toimivien rutiinien ja suurasiakaskokemuksen ansiosta Dustinilla on hyvä valmius suurten tilausten käsittelyyn. Oslon kunta teki tilauksensa toukokuussa, ja toimitus tapahtui elokuussa. Toimituksen sujuvuuteen oltiin tyytyväisiä: kunnan toteuttamassa käyttäjätutkimuksessa Dustin sai hyvät arviot. Asteikolla yhdestä kuuteen arvosanaksi annettiin yleisimmin neljä tai viisi.

Jotta tämän kokoluokan logistinen haaste saadaan onnistumaan, tarvitaan sekä suunnittelua että logistiikan hallintaa.

– Dustinilla on myös puskurivarasto, josta voimme toimittaa tuotteet asiakkaalle nopeasti, mikäli kiireellisiä tilauksia tulee.

Suurtilauksen lisäksi Dustin toimittaa IT-laitteita Oslon kunnan lukuisiin esikouluihin, kouluihin, osastoille ja hallintoalueisiin jatkuvasti. Tämä kertoo siitä, että Dustin pystyy toimittamaan tuotteita nopeasti ja varmasti ajankohdasta riippumatta lyhyelläkin varoitusajalla.

Lue lisää siitä, mitä Dustin voi tehdä julkisella sektorilla.

Näin se toteutettiin

HAASTE

Toimittaa suuri määrä tietokoneita ja laitteita Oslon kouluihin hyvissä ajoin ennen koulujen alkua.

RATKAISU

Oslon kaupunki on tehnyt puitesopimuksen Dustinin kanssa koulujen, hallintoalueiden ja osastojen laitehankintoja varten.

TULOS

Hyvä suunnittelu ja hyvä logistiikka takasivat sen, että kaikki laitteet saatiin toimintavalmiuteen jo ennen koulujen alkua.

Oslon kunta

Yksi Norjan suurimmista työnantajista. Oslon kunnassa on noin 180 koulua, 15 hallintoaluetta ja 47 osastoa.

Henkilöstön määrä: 50 881 (vuonna 2017)