Työpiste

Microsoft Teams – yhteistyötä tehostava uusi työkalu

Viime vuosina markkinoille on tullut monia uusia työkaluja, jotka helpottavat yhteistyön tekemistä ja tietojen jakamista. Keväällä 2017 lanseerattiin myös Microsoft Teams. Se on kehittynyt nopeasti markkinoille tulonsa jälkeen. Yksi suuri etu Teamsissa verrattuna kilpaileviin ratkaisuihin on se, että se on osa Office 365 -ympäristöä. Teamsissa on kuitenkin myös muita asioita, jotka kannattaa nostaa esiin. Seuraavana on muutamia esimerkkejä.

Osa Office 365 -ympäristöä

Se, että Teams on osa Office 365 -ympäristöä, tarkoittaa muutakin kuin vain sitä, että voit käyttää Wordia, Exceliä ja OneNotea Teamsissa. Voit myös luoda yhteyden esimerkiksi Planneriin ja Power BI:hin. Projektityössä Planner-yhteydestä on paljon hyötyä. Power BI mahdollistaa raporttien luomisen ja työn analysoinnin.

Yhteys ulkoisiin sovelluksiin

Office 365 -ympäristöön kuuluvien työkalujen lisäksi Teamsin voi yhdistää myös ulkoisiin sovelluksiin. Jos esimerkiksi käytät Dynamics 365:n kaltaista liiketoimintajärjestelmää, voit julkaista siellä laadittuja raportteja suoraan Teamsissa.

Voit myös luoda yhteyden moniin kolmannen osapuolen sovelluksiin. Joitakin esimerkkejä ovat GitHub, Adobe Creative Cloud, Dropbox ja Trello. Sinun ei siis välttämättä tarvitse jättää tällä hetkellä käyttämiäsi työkaluja, vaan voit jatkaa niiden käyttöä Teamsissa.

Skype for Businessin toiminnot ovat osa Teamsia

Monet Skype for Businessin toiminnoista löytyvät myös Teamsista, ja jäljellä olevien toimintojen on määrä olla mukana Temsissa vuoden 2018 viimeisen neljänneksen aikana. Teams korvaa myöhemmin Skype for Businessin.

Teamsin puhelutoiminto tarjoaa suuria etuja. Sinä ja muut ryhmän jäsenet voitte soittaa toisillenne ja järjestää tapaamisia paikassa, jossa yhteiset asiakirjat ja projektitkin ovat.

Parempi turvallisuus

Tietojen turvallisen käsittelyn voi ehkä kokea olevan ennen kaikkea IT-osaston vastuulla. Usein työntekijät itse voivat kuitenkin olla suuri tietoturvariski, kun he esimerkiksi tallentavat yrityksen tietoja ulkoisiin pilviympäristöihin, kuten Boxiin tai Dropboxiin, tai käyttävät ulkoisia työkaluja, kuten projektityöhön tarkoitettua Slackia.

Microsoft Teams hyödyntää Office 365:n turvatoimintoja. Se on tehokas työkalu, jonka avulla projektityö kollegoiden tai yrityksen ulkopuolisten työntekijöiden kanssa käy helposti ilman pelkoa siitä, että tiedot joutuisivat vääriin käsiin.

Tulevaisuutta – tekoäly ja botit

Tekoäly ja botit tarjoavat tulevaisuudessa työkaluja, jotka huolehtivat asioista automaattisesti tai tietävät, mitä me tarvitsemme. Teamsilla on jo oma botti. Jos kysyt "miten teen tämän Teamsissa?", se vastaa. Voit myös yhdistää kolmannen osapuolen botteja, jotka esimerkiksi voivat sopia tapaamisista tai tarkastaa pyydettäessä kalenterin. Jos olet innovatiivinen ja ymmärrät paljon IT-asioista, voit kehittää yritykselle räätälöityjä botteja ja yhdistää ne Teamsiin, esimerkiksi asiakaspalvelua varten.

Emme voi olla varmoja siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, mutta tekoäly on jo nyt erottamaton osa Teamsia, ja tulevaisuudessa se tehostaa yhteistyötä entisestään.

Tutustu Teamsin tarjoamiin mahdollisuuksiin

Ota selvää, miten Teams yksinkertaistaa ja tehostaa työtä. Dustin järjestää työpajan tiimillesi.

Lue lisää:
Rohkaise työntekijöitä ottamaan Microsoft Teams käyttöön
Microsoft Teams tehostaa yhteistyötä
Microsoft Teams yksinkertaistaa tietojen tallentamista ja käsittelyä
Microsoft Teams takaa turvallisuuden
Teams yksinkertaistaa yhteistyötä

26 lokakuuta 2018

Aihealue