Strategia ja johtajuus

Näin avaat IT-strategian neljä yleisintä solmua

Näihin asioihin IT-strategia useimmiten tyssää – ja näin kompastuskivet voi välttää.

Kompastuskivi:

Tietohallintojohtaja ja johtoryhmä eivät ymmärrä toisiaan

Jos tietohallintojohtajan ja johtoryhmän välillä ei ole yhteisymmärrystä, johtoryhmä voi nähdä IT-osaston kustannuksena eikä liiketoiminnan mahdollistajana. IT-osasto voi puolestaan olla viestinnässään liian tekninen tai se ei osaa ajatella liiketoiminnan kehittämistä.

Tämä on yleistä yrityksissä, joiden johtoryhmällä on ”näin meillä on aina tehty” -mentaliteetti.

Ratkaisu:

Ota tietohallintojohtaja mukaan johtoryhmään

Moderneissa yrityksissä tämä on itsestään selvää, mutta on edelleen yrityksiä, joiden johtoryhmään tietohallintojohtaja ei kuulu. Jos ylimmällä tasolla ei ole IT-osaston edustusta, syntyy kuilu.

Myös tietohallintojohtajan kouluttautuminen on tärkeää, koska johto haluaa usein digitalisoida koko liiketoiminnan.

Kompastuskivi:

Infrastruktuuri on vanhentunut

Vanha, periytynyt IT-infrastruktuuri voi tehdä liiketoiminnan kehittämisestä vaikeaa. Vanhojen järjestelmien päivittäminen on yleensä vaikeampaa ja kalliimpaa kuin uuteen järjestelmään siirtyminen. Mitä enemmän kerroksia vanhan järjestelmän päälle on rakennettu, sitä enemmän alusta aloittaminen vaatii. Odottaminen käy kuitenkin vielä kalliimmaksi. Vanhan järjestelmän ylläpito on kallista, ja odotellessa menetetään innovointimahdollisuuksia.

Ratkaisu:

Revi laastari irti

Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta ratkaisuja on vain yksi: vaihda vanhat järjestelmät ja laitteet uusiin mahdollisimman pian. Ota avuksi osaava ja luotettava kumppani ja selvitä, mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä. Mitä pidempään odotat, sitä vaikeammaksi ja kalliimmaksi infrastruktuurin päivittäminen käy.

Kompastuskivi:

Yrityksessä ei innovoida

Innovaatioita tarvitaan yrityksen kehittämiseen, mutta monilla yrityksillä ei ole siihen tarvittavia järjestelmiä. Uskallus kokeilla – ja ennen kaikkea epäonnistua – on tekijä, joka yritysten pitää sulauttaa luonnolliseksi osaksi toimintaa.

Ratkaisu:

Luo innovointiprosessi

Uusille urille lähteminen on pelottavaa, mutta innovointi helpottuu, kun menetelmät ovat kunnossa. Luo yrityskulttuuri, joka ruokkii kokeilunhalua. Innovointi on oppimisprosessi, jossa kokeillaan ja epäonnistutaan yhä uudestaan ja uudestaan. Luo järjestelmä, johon kerätään työntekijöiden ideoita.

Näitä ideoita voidaan kehittää workshopeissa, jotta ne saadaan siirrettyä käytäntöön.

Kompastuskivi:

Lainsäädäntö ei pysy kehityksen perässä

Yksi iso digitaalisen kehityksen kompastuskivi on etenkin viranomaisten ja julkishallinnon toimintaa koskeva lainsäädäntö. Esimerkiksi henkilötietojen tallentaminen pilvipalveluihin voi olla tarkkaan säädeltyä.

Ratkaisu:

Tarjoa näkemyksiä ja keksi uusia toimintatapoja

Lainsäädäntö on hidas prosessi, joka on usein jäljessä tekniikan kehityksestä ja johon vaikuttaminen on vaikeaa. Yritykset voivat osallistua uutta tekniikka koskevien neuvoa-antavien elimien toimintaan ja auttaa oikomaan mahdollisia väärinkäsityksiä. Lakia on noudatettava, mutta digitaalista innovointia voi helpottaa kehittämällä uusia toimintatapoja.

Monissa IT-järjestelmissä on jo toimintoja, jotka helpottavat lainsäädännön noudattamista.

Tarvitsetko IT-suunnitelman?

Ota selvää miten voimme auttaa sinua

Lue lisää:

Houkutteleeko tietohallintojohtaja uusia osaajia yritykseen?

Teksti: Johan Wallén

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue