Strategia ja johtajuus

Näin Dustin voi hyödyntää omaa innovointikykyään

Nyt kun Saldabista on tullut osa Dustinia, monenlaiset asiantuntijat ja toimijat työskentelevät yhdessä saman katon alla. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluita on konvergoitava ja että pragmaattisten prosessien tarve lisääntyy. Miten me voimme varmistaa sen, että me emme huku sisäisiin prosesseihin vaan voimme jatkossakin keskittyä asiakkaisiin ja innovointiin? Kysyimme Dustinin Service Product Management -vastaava Jenny Litbornilta, joka johtaa muun muassa yrityksen strukturoitua innovointityötä.

– Dustinin innovaatiovoima on uskomattoman vahva. Tarvitsemme sopivia työkaluja ja prosesseja ottaaksemme siitä kaiken irti, Jenny sanoo.

– Säilyttääksemme asemamme muuttuvassa ympäristössä meidän on uskallettava olla radikaaleja.

Innovaatiotutkimuksessa tehdään usein ero inkrementaalisen ja radikaalin innovaation välillä. Viimeksi mainittu tarkoittaa käyttäytymistapoja perusteellisesti muuttavaa kehitystä, joka tekee usein aiemmista tekniikoista ja taidoista arvottomia.

– Radikaali innovointi tarkoittaa ideoiden työstämistä tietämättä lopullista tavoitetta. Me klusteroimme, laadimme hypoteeseja, testaamme, analysoimme tuloksia ja testaamme uudestaan. Ja sitten jatkamme samalla tavalla. On itsestään selvää, että näissä prosesseissa ei voida hyödyntää perinteisiä projektitapoja.

Säilyttääksemme asemamme muuttuvassa ympäristössä meidän on uskallettava olla radikaaleja.

Dustinin innovaatiomalli on kehitetty yhteistyössä Ideation360:n kanssa. Ideation360:a johtaa Sofie Lindblom, joka on aiemmin toiminut Spotifyn globaalina innovaatiojohtajana. Malliin sisältyy myös digitaalinen alusta, johon työntekijät voivat lisätä ja jossa he voivat työstää ideoida.

– Sovelluksemme paras puoli on se, että se sisältää kaiken. Kaikki hypoteesit, testit ja tulokset kirjataan sinne, eikä mitään muuta. Käytämme sen tietoja päätösten pohjana. Ei ole niin, että kauneimman PowerPoint-esityksen luoja saa vietyä omana ideaansa eteenpäin, Jenny sanoo.

Näiden prosessien tueksi Dustin on perustanut erityisen innovaatioryhmän, joka yksinkertaisesti sanoen pyrkii saamaan asiat rullaamaan. Kyse voi olla fokusalueiden määrittämisestä, hypoteesien laatimisesta, ideoiden keräämisestä yhteen, testien suorittamisesta tai vaikka tulosten arvioimisesta.

– Ryhmän jäsenet ovat peräisin organisaation eri osista. Näillä henkilöillä on sopivat edellytykset edistää näitä prosesseja.

Jenny Litborn

Jenny painottaa, että kukaan ei työskentele täysipäiväisesti mainitussa ryhmässä. Dustinilla ei ole erityisiä innovaationimikkeitä tai innovaatio-osastoja.

– Liiketoiminnan innovointi edellyttää sitä, että kaikki työntekijät ovat mukana – ja pitkällä aikavälillä myös asiakkaat. Meillä on erittäin hyviä prosesseja, joiden avulla me voimme hyödyntää kaikki ne taidot ja mahdollisuudet, joita yrityksessämme on ja joita tulevat hankinnat tuovat mukanaan, Jenny päättää.

Lue lisää: Kehity tai kuole – näin luodaan innovaatioita

7 lokakuuta 2019

Aihealue