Inspiraatiota

Ota hyöty irti tekoälystä jo nyt

Kaikenkokoiset yritykset voivat hyötyä modernista tekoälyteknologiasta jo nyt. Se auttaa esimerkiksi resurssien paremmassa hyödyntämisessä ja palvelutarjonnan laajentamisessa. Tekoäly on kilpailuvaltti.

1. Parempi asiakastuki

Tekoälyä hyödyntävä chattibotti on hyödyllinen sekä pienyritykselle, jolla ei ole käytettävissä paljoa resursseja asiakaspalveluun, että suuremmalle yritykselle, jos pyrkimyksenä on laajentaa ja tehostaa asiakaspalvelua. Kun botin yhdistää esimerkiksi yrityksen tilausjärjestelmään ja tuotetietokantaan, se voi vastata asiakkaiden kysymyksiin muun muassa hinnoista, teknisistä tiedoista ja toimitusajasta. Näin varsinaiselle asiakaspalveluhenkilöstölle jää paremmin aikaa huolehtia vaativimmista asioista. Testaa esimerkiksi Microsoftin Azure-pilvipalvelun chattibottia.

2. Ennaltaehkäisevä tietoturva

Nykyisin iso osa tietoturvatyöstä perustuu siihen, että yrityksen verkossa tapahtuva epänormaali toiminta pyritään havaitsemaan. Epänormaalia toimintaa voi olla esimerkiksi se, että käyttäjä lataa tai muuttaa sellaisia tietoja, joita hän ei yleensä käytä, tai se, että käyttäjä kirjautuu sisään uudesta sijainnista. Jotta poikkeava toiminta voidaan havaita, täytyy ensin tietää, mikä on normaalia toimintaa yrityksen verkossa. Normaalitilan määrittäminen on lähes mahdotonta tehdä manuaalisesti, mutta tekoälylle tällainen tehtävä soveltuu hyvin. Lisäksi on hyvä määritellä toimenpiteet eri tilanteisiin. Näin ennaltaehkäisevä tietoturva on hyvällä pohjalla.

3. Sujuvampi ostotapahtuma

Suuri osa verkkosivuille tulevista asiakkaista poistuu tekemättä ostosta, jättämättä sähköpostiosoitettaan tai muutoin osoittamatta kiinnostustaan. Syynä voi olla se, että he jumittuvat jonnekin sivustolla tai eivät ole vielä valmiita tekemään päätöstä, vaan tarvitsevat lisätietoja. Tekoäly voi analysoida sivuston vierailijoiden osto- ja muuta käyttäytymistä ja ehdottaa optimaalista aikaa uudelle yhteenotolle. Tekoäly voi analysoida myös sitä, mitä lisätietoja asiakkaat kaipaavat, jotta ostotapahtuma syntyisi.

Toinen sovellusalue on Facebook-markkinointi. Facebookissa voi luoda tekoälyn avulla niin sanotun kaksoisolentokohderyhmän asiakkaista ja varmistaa siten, että markkinointi tavoittaa oikeat ihmiset.

4. Enemmän säästöä

Kaikki valmistuksen, logistiikan tai tilojen hallinnan parissa toimivat yritykset voivat hyötyä siitä, että resurssien käyttöä sekä lämmitystä ja reittisuunnittelua valvotaan. Tekoälyn avulla voi esimerkiksi laskea todellisen käytön pohjalta, kuinka tilat tulisi valaista, tuulettaa ja lämmittää. Google onnistui vähentämään energiankulutusta datakeskuksissaan 40 prosenttia hankittuaan omistukseensa tekoäly-yritys Deep Mindin. Energiankulutuksen vähentäminen onnistui Deep Mindin simulointiin perustuvan tekoälyratkaisun avulla.

Lue lisää:Näin tekoäly hyödyttää yritystäsi jo nyt

Data ennen kaikkea

Data on tekoälyn raaka-ainetta. Ilman dataa tekoälyllä ei tee mitään, sillä jos edeltäviä tietoja ei ole, johtopäätöksiäkään ei synny. Useimmiten ongelma on kuitenkin se, että dataa on liikaa, eikä tietoja ole tallennettu, luokiteltu ja annotoitu oikein.

– Annotoidusta datasta löytyy tiedot siitä, mihin se liittyy, sekä syy-seuraussuhteista. Tällä tavoin merkityt tiedot tarjoavat arvokasta tietoa liiketoimintaan liittyvistä ongelmakohdista. Yritykset, jotka tuottavat annotoitua dataa, voivat luoda sen avulla lisäarvoa ja saada siten etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden, kertoo insinööri ja tekoälykonsultti Daniel Langkilde.

12 helmikuuta 2020

Aihealue