Työpiste

Palveluistumisen monta etua

Palveluistuminen eli siirtyminen tuotteiden hankkimisesta palveluiden hankkimiseen on yhä yleisempää. Sinulle yrittäjänä palveluistuminen tarjoaa mahdollisuuden vapauttaa resursseja, jotka voit sitten käyttää ydinliiketoimintaan. Samalla voit hallita kustannuksia paljon aiempaa paremmin ja nauttia täysin uudenlaisesta joustavuudesta. Voit skaalata ylös- tai alaspäin, päästä tarpeettomista resursseista eroon ja edistää kestävämmän kehityksen mukaisen yhteiskunnan syntyä.

Nyt käynnissä oleva digitalisaatio tarkoittaa paljon muutakin kuin teknistä kehitystä. Digitalisaatio muuttaa monia yhteiskunnan osa-alueita, jollei jopa koko yhteiskuntaa. Muutoksia on havaittavissa mahdollisesti jopa kaikilla yhteiskunnan alueilla. Nykyistä elinkeinoelämää leimaa se, että jokaisen toimialan on sopeuduttava muutokseen, ja innovatiiviset toimijat kehittävät uusia liiketoimintamalleja.

Siirtyminen palveluiden ostamiseen tuotteiden ostamisen sijaan on osa tätä kehitystä. Palveluiden ostamiseen viitataan termillä Xaas eli Everything as a Service. Se tarkoittaa sitä, että ihan kaikki voi olla palvelua.

Taustalla on IT-termi SaaS (Software as a Service), ohjelmisto palveluna, joka on sekin esimerkki siitä, että ennen tuotteena myytyä asiaa tarjotaan nyt palveluna. Termissä XaaS X-kirjain voi tarkoittaa mitä tahansa. XaaS on levinnyt suorastaan räjähdysmäisesti. Se vaikuttaa lukuisiin asioihin arjessamme ja koskee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä.

As a service -palvelut myös lisäävät esimerkiksi 5G-verkon ja IoT-teknologian käyttömahdollisuuksia, jotka voivat osaltaan johtaa kestävämpään yhteiskuntaan.

Niklas Carlheim-Müller, General Manager & Head of XAAS, Ericsson Digital Services Business Area.

Palveluiden lisääntyminen ei ole uusi ilmiö. Viime vuosikymmenien aikana yritykset ovat enenevissä määrin keskittyneet ydinliiketoimintaansa ja siirtäneet muita tehtäviä ulkopuolisten toimijoiden hoidettaviksi. Varsinainen harppaus on käynnissä nyt: internetin käyttömäärät ovat aivan uudella tasolla, ja nopeutuneet yhteydet ovat mahdollistaneet uusia, kehittyneitä IT-ratkaisuja, jotka hyödyntävät esimerkiksi virtuaalipalvelimia ja pilviratkaisuja.

– Esimerkiksi Software as a Service -ratkaisun edut asiakkaalle ovat selkeät. Se takaa, ettei IT-asioista tarvitse huolehtia, jolloin resursseja vapautuu ydinliiketoimintaan, Dustinin myyntipäällikkö Carl-Henrik Göth valottaa.

Parempi kustannusten hallinta

Siirtyminen tuotteesta palveluun muuttaa myös yrityksen taloutta: raskaista kertaluonteisista investoinneista siirrytään käytön mukaiseen veloitukseen.

– Tämä antaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet hallita kustannuksia, ja lisäksi joustavuus paranee. Palvelua on helppo kasvattaa tai pienentää tarpeen mukaan, joten riskiä, että tulisi hankittua esimerkiksi ohjelmistopaketteja täysillä lisensseillä tarpeettomasti, ei synny.

Siirtyminen tuotteiden myynnistä palvelujen myymiseen tietää niitä tarjoavalle yritykselle sekä haasteita että mahdollisuuksia. Kun asiakkaat voivat välttää raskaita investointeja ja tehdä niiden sijaan tilauksia tai palvelusopimuksia, kynnys hankinnoille on tietenkin pienempi. Yrityksen liiketoimintamalli taas saattaa vaatia muutosta, kun tulot eivät enää koostu suurista könttäsummista, vaan vähitellen jatkuvista maksuista. Joillekin yrityksille tämä on haaste, toisille etu.

Ericsson Digital Services Business Arean General Manager & Head of XaaS Niklas Carlheim-Müller kertoo, että markkinoiden muuttuminen vaikuttaa Ericssoniin ja alan yrityksiin.

– Tietoliikenneoperaattoreiden osalta kyse on siitä, että teknologiavetoisuudesta siirrytään asiakaskokemusten hallintaan. Me Ericssonilla mahdollistamme tämän rakentamalla ja tuottamalla as a service -palveluja, Carlheim-Müller kertoo.

Enemmän joustavuutta

Carlheim-Müller korostaa samoja hyötyjä asiakkaalle kuin Göth: kun vain käytöstä maksetaan, kustannuksia on helpompi valvoa ja kapasiteettia saa muutettua joustavasti tarpeen mukaan.

– Lisäksi asiakkailla on aina mahdollisuus käyttää uusimpia kehittämiämme ohjelmistoja. Kehitämme ohjelmistoja ketterästi, joten niihin tehdään jatkuvasti parannuksia ja lisäyksiä. Korkean automatisointiasteen ansiosta Ericssonin uudet asiakkaat pääsevät nopeasti aloittamaan asiakkuuden ja hyödyntämään palveluita.

Siirtyminen tietojen ja tuotteiden hallinnasta siihen, että niihin päästään käsiksi muodostamalla yhteys, tarkoittaa, että dataa syntyy paljon. Tietosuoja ja se, kuka tiedot omistaa, on ollut kuuma peruna. Carlheim-Müller kertoo, että asioista sovitaan sopimuksella.

– Yleisesti ottaen voi sanoa, että asiakas omistaa kaiken input- ja output-datan, joita palveluita käyttäessä syntyy. Meillä on pääsy järjestelmään liittyviin tietoihin, ja ne määritellään selvästi sopimuksissa. Mutta koska työskentelemme B2B-asiakkaiden kanssa, asiakkaat ovat yleensä erittäin tietoisia siitä, että käytämme käytettävissä olevia tietoja palveluidemme kehittämiseen heitä hyödyttävällä tavalla.

Carlheim-Müllerin mielestä palvelujen tarjonnan lisääntymisessä on paljon etuja yhteiskunnallisellakin tasolla. Hänestä palveluihin siirtyminen on hyvä asia esimerkiksi kestävän kehityksen kannalta.

– Tällaiset uudet liiketoimintamallit mahdollistavat prosessien yksinkertaistamisen, mikä taas mahdollistaa sen, että resursseja hyödynnetään tehokkaammin.

Kestävä yhteiskunta

As a service -palvelut myös lisäävät esimerkiksi 5G-verkon ja IoT-teknologian käyttömahdollisuuksia, jotka voivat osaltaan johtaa kestävämpään yhteiskuntaan.

Kyse ei ole pelkästä IT-maailmasta. Alan ulkopuolella on jo nähtävissä useita esimerkkejä innovatiivisista ratkaisuista, joissa on siirrytty tuotteista palvelujen tarjoamiseen. Esimerkiksi tulostinta ei tarvitse enää ostaa toimistolle, vaan se voidaan sen sijaan hankkia palveluna. Toimittaja tuo printterin toimitiloihin ja laskuttaa tulosteiden määrän mukaan. Amsterdamin Schipholin lentokentälle taas ei enää osteta valaisimia ja lamppuja, vaan Philips tuottaa tiloihin valon palveluna.

– Painopiste on yleisesti siirtynyt omistajuudesta käyttäjyyteen, trendianalyytikko ja Head of Trends Jörgen Ramnelöv Buzzterilta kuvailee muutosta.

Kuluttajanäkökulmasta taustalla vaikuttaa asennemuutos, Ramnelöv kertoo.

– Ennen omistaminen oli statusasia. Nykyisin useat tutkimukset osoittavat, että tämä asenne on muuttunut erityisesti nuorten keskuudessa.

Asennemuutos on linjassa muiden yhteiskunnallisten muutosten kanssa. Myös kiinnostus jakamis- talouteen vaihtoehtona omistamiselle on kasvanut. Jakamistalous on monella tavalla kestävää kehitystä. Kun tuotteita tarvitaan vähemmän, ilmastovaikutukset ovat pienemmät. Luonnonvaroja käytetään vähemmän, ja sekä energiankulutus tuotannon aikana että kuljetuksesta syntyvät päästöt pienenevät.

– Mobility as a Service eli liikkuminen tai matkustaminen palveluna on mielenkiintoinen rinnakkaisilmiö tälle. Ruotsissa on käynnissä hankkeita, joissa on yhdistetty eri liikkumismuotoja: julkinen liikenne, taksit, autojen yhteiskäyttö ja vuokra-polkupyörät löytyvät kaikki samasta palvelusta niin, että asiakas voi nähdä, mikä on halvin, nopein tai ympäristöystävällisin tapa taittaa matka pisteestä A pisteeseen B.

Ennen omistaminen oli statusasia. Tämä asenne on muuttunut erityisesti nuorten keskuudessa.

Jörgen Ramnelöv, Trendianalyytikko ja Head of Trends, Buzzter.

Lisääntynyt palveluntarjoaminen on etu myös taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Business Swedenin mukaan Ruotsissa teollisuuden palveluiden myynti kasvaa kiivaasti, ja trendi tulee jatkumaan. Business Swedenin mukaan tahtia pitäisi kiihdyttää entisestään ja palveluja pitäisi tarjota kattavasti koko liike-elämän alalle automatisointia hyödyntäen. Näin Ruotsin BKT voisi nousta kuuteen prosenttiin ja palvelujen vienti 11 prosenttiin, Business Sweden ennustaa tulevaisuusraportissaan*.

Alhaisempi kustannuskynnys

Aivan kuten IT-alalla, myös muilla aloilla toimittajat hyötyvät siitä, että kynnys hankintoihin pienenee, kun suurten investointien sijaan siirrytään kuukausiveloitukseen. Ramnelövin mukaan toimittajat hyötyvät palveluiden tarjoamisesta erityisesti siksi, että he voivat hyödyntää asiakkaiden palveluiden käytöstä syntyvää dataa.

– Analysoimalla dataa saadaan mittaamattoman arvokasta tietoa siitä, miten tuotteita tai palveluita käytetään. Halutessaan sitä voi seurata jopa reaaliajassa. Tämä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet räätälöidä ja kehittää tarjouksia ja tehdä niistä entistä houkuttelevampia. Datasta voi nähdä myös sen, mitä oheis- palveluja asiakas voisi tarvita.

Kun kehitys jatkuu, palvelujen taso nousee kilpailu- valtiksi. Mutta kaikkein tärkein tekijä on kuitenkin luottamus, Ramnelöv muistuttaa.

– Digitaalisessa yhteiskunnassa piilee suuria haavoittuvuuksia. Kun yritykset luopuvat omasta valvonnastaan, heidän täytyy voida luottaa siihen, että palveluntarjoajat tekevät mitä lupaavat, eivätkä häviä markkinoilta. Asiakkaan ja toimittajan välille syntyy helposti riippuvuussuhde, varsinkin jos asiakas jakaa dataansa niin, että toimittaja voi mukauttaa palvelua yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Tämä riippuvuussuhde tarkoittaa sitä, että suhde muuttuu haavoittuvaksi, ja siksi brändäyksestä tulee jatkossa yrityksille entistä tärkeämpi kilpailuvaltti.

* Palvelun vallankumous - maailmanlaajuinen tilaisuus Ruotsille ja ruotsalaisille yrityksille, Business Sweden.

Haluatko lisätietoja? 

Me tarjoamme IT-palveluja ja ratkaisuja, jotka auttavat sinua keskittymään liiketoimintaasi. Asiantuntijamme auttavat mielellään löytämään oikean ratkaisun juuri sinulle.

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue