Työpiste

Rakenna toimiva digitaalinen työtila oppilaille

Dustinin Mathias Törnblom suosittelee kouluja investoimaan sellaisen kokonaisuuden luomiseen, jossa kaikki toimii sujuvasti sen sijaan, että koulut keskittyisivät yksipuolisesti tietokoneiden tai muiden laitteiden valintaan. IT-tuen ostaminen palveluna on hyvä tapa edetä tätä kohti.

Mathias Törnblom toimii johtokunnassa samassa koulussa, jota hänen lapsensa käy, ja on siten hyvin perillä koulutyöstä. Lisäksi hän on Dustinin asiakasteknologian evankelista. Tämä hieman kryptinen titteli pitää sisällään sen, että hän käy strategisia keskusteluja asiakkaiden kanssa auttaakseen heitä visioimaan tulevaa ja löytämään tehokkaita ja älykkäitä teknisiä ratkaisuja, joista on liiketoiminnallista hyötyä.

– Antiikin Kreikassa evankelista tarkoitti sellaista henkilöä, joka toi hyviä uutisia, joten tittelissä on ihan logiikka. Haluan auttaa organisaatioita tehostamaan toimintaansa tekniikan avulla, hän sanoo.

Koulumaailmassa on ehkä tavallistakin tärkeämpää käyttää niukat resurssit fiksusti. Kun palkat ja tilat on maksettu, mihinkään muuhun ei enää ole paljon varoja jäljellä. Samaan aikaan digitalisoinnista on tulossa yhä tärkeämpi osa toimintaa. Ohjelmointi on tullut osaksi opetussuunnitelmaa ja digitaaliset laitteet kuuluvat itsestään selvästi kuvioihin jo esiopetuksesta lähtien.

– Oikeastaan digitalisaatio alkoi jo omina kouluaikoinani 1970-luvulla, kun aloimme käyttää laskimia. Ne nähtiin joskus uhkana lasten loogiselle ajattelulle, mutta pelot osoittautuivat paisutelluiksi. Siitä lähtien uuden tekniikan käyttöönotto kouluissa on ollut omiaan aiheuttamaan hämminkiä ja herättämään keskustelua, Törnblom sanoo.

Pedagogian tulee olla punainen lanka

Törnblomin mielestä digitaalitekniikasta ei saa koskaan tulla itsetarkoitusta, vaan sen tulisi tukea pedagogiaa. Jos käytettäviin työkaluihin keskitytään liikaa, uutuudenviehätys voi viedä tilaa opetukseen keskittymiseltä.

– Minulta kysytään usein, mitä tietokonemallia suosittelen hankittavaksi kouluun. Suunnittelun pohjaksi ei kuitenkaan pidä ottaa jotain tiettyä tietokonetta, jossa on esimerkiksi jokin tietty prosessori ja tietty määrä tallennustilaa ja muistia, hän huomauttaa.

– Koulun IT-toimittajalle on parempi kuvailla sitä, mihin toimintoihin työkaluja tullaan tarvitsemaan. Sen perusteella voidaan rakentaa oppilaille soveltuva työtila, johon sisältyy esimerkiksi luotettava verkko, tehokas asiakashallinta, hyvä turvallisuustaso ja sujuva tulostaminen. Ihannetapauksessa oppilaiden tulisi voida vain kytkeä tietokone tai tabletti päälle ja aloittaa työskentely saman tien.

On tärkeää, että opettajat voivat keskittyä pedagogiikkaan ilman, että heidän täytyy tuhlata aikaa siihen, että tekniikka saadaan toimimaan. Se, että opettaja joutuu kamppailemaan verkko-ongelmien kanssa tai asentamaan tilejä, on kaukana optimaalisesta tilanteesta.

– Tällaisessa tilanteessa Dustinin kaltainen toimittaja voi ottaa kokonaisvastuun, ja koulu voi ostaa kokonaan tai osan IT-tuesta palveluna. Näin voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että koulussa ei kärsitä turhista IT-murheista, Törnblom kertoo.

Pilvitekniikka laskee kynnystä

Kouluissa tarvitaan sellaisia ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita eivätkä vie paljon aikaa opetustyöltä. Nykyaikaisen pilvitekniikan etuna on se, että se voi tehdä tekniikan käytöstä huomattavasti yksinkertaisempaa. Kynnys älykkäiden sovellusten käyttöön laskee.

– Nykyisin tarjolla on paljon hyviä esimerkkejä, joista voi oppia. Myös verkostoituminen kollegoiden kanssa ja neuvojen jakaminen on helppoa.

Törnblom kertoo, että Microsoft Teamsin kaltaiset alustat mahdollistavat aiempaa enemmän kollegoiden välistä yhteistyötä ja oppimista.

– Meillä Dustinilla ei ole asiantuntemusta pedagogisesta tuesta, mutta meillä on verkostossamme kumppaneita, jotka voivat auttaa sen tiimoilta. Tärkein neuvoni on se, että tekniikkaa ei pidä pelätä, vaan kannattaa olla utelias. Se mahdollistaa luovuuden, jota tarvitaan oikeiden ratkaisujen löytämiseen.

Törnblom odottaa pääsevänsä työskentelemään nuoren sukupolven kanssa. Työelämään on tulossa sukupolvi, joka on käynyt koko koulutiensä digitalisoidussa koulussa.

– Jo nykyään nuoret työntekijät odottavat täydellistä saavutettavuutta ja mahdollisuutta työskennellä mistä tahansa. Enää silmänräpäys, ja työ ei ole enää paikka, jossa ollaan, vaan jotain mitä tehdään sieltä, missä kulloinkin ollaan. On uskomattoman jännittävää nähdä, kuinka työnantajat tulevat ottamaan vastaan nämä aiempaa digitalisoituneet nuoret aikuiset, hän päättää.

Dustinin hallinnoimat palvelut

Dustinin laajan palveluiden tarjonnan avulla koulussa voidaan keskittyä pedagogiikkaan ja jättää IT-pohdinnat sikseen. Me tarjoamme:

  • Digitaalisen työtilan palveluna, joka sisältää konsultoinnin, asiakashallinnan, ohjelmistot, tietoturvan, yhteistyö-työkalut ja tuen.
  • Infrastruktuuritoiminnot ja/tai pilvipalvelut täysin skaalattavina, korkealla käytettävyydellä, suorituskyvyllä ja turvallisuudella. Palveluun sisältyvät konsultointi, toiminnot, varmuuskopiointi, tuki ja palvelut.
  • Verkkopalvelut, joiden turvallisuus, vakaus ja käyttäjäystävällisyys ovat korkealla tasolla. Palveluun sisältyvät konsultointi, toiminnot, laitteistot, palvelut, tuki ja valvonta.
  • Turvapalvelut, joihin sisältyvät konsultointi, toiminnot, laitteistot, varmuuskopiointi, huolto, tuki ja valvonta.
  • IT-konsultointi, päivittäisestä toiminnasta strategisiin päätöksiin.
two women at the office standing infront of a whiteboard

24 tammikuuta 2020

Aihealue