Strategia ja johtajuus

Tämän menestyvät tietohallintojohtajat tekevät toisin

Älä tuijota sokeasti kustannuksia, tee vahvaa yhteistyötä muiden liikejohtajien kanssa ja näe tietoturva kasvumahdollisuutena. Näiden kolmen vinkin avulla voit parantaa menestystäsi tietohallintojohtajana.

Onko menestyvien tietohallintojohtajien toiminnassa yhteisiä nimittäjiä? Deloitten raportissa menestyvissä amerikkalaisyhtiöissä toimivien tietohallintojohtajien vastauksia verrattiin maailman muiden tietohallintojohtajien vastauksiin. Siitä selvisi, että 1 200 osallistujaa erottaa viisi perusasiaa.

Menestyvä yhtiö on määritetty tässä organisaatioksi, joka saavuttaa selvästi paremman taloudellisen ja ei-taloudellisen tuloksen kuin muut samalla alueella toimivat yhtiöt vähintään viiden vuoden ajan.

1. Nosta etusijalle suorituskyky ja kasvu, älä kuluja

Menestyvien yritysten taloushallintajohtajat eivät tuijota sokeasti kuluja. Sen sijaan he keskittyvät kasvun lisäämiseen ja IT-osaston suorituskyvyn parantamiseen. He nostavat aina liikevaihdon kulujen edelle ja työntävät tuottoisuutta innovoinnin, hintojen tai myyntivolyymin avulla.

Tämä painotus on saanut vahvistusta toisesta monivuotisesta Deloitten selvityksestä, joka näyttää, että menestyvissä yhtiöissä painotetaan kolmea sääntöä:

  • Paremmuus ennen halpuutta
  • Liikevaihto ennen kuluja
  • Muita sääntöjä ei ole.

2. Suhde talousjohtajaan

Menestyvät tietohallintojohtajat rakentavat hyvät suhteet yhtiön muihin johtajiin ja hoitavat niitä. Tietyt suhteet ovat erityisen tärkeitä. Tiivis yhteistyö yhtiön talousjohtajan kanssa saattaa johtaa järkeviin IT-investointeihin, jotka tukevat strategisia kasvusuunnitelmia, joilla parannetaan liiketoimintaa ja tehostetaan riskienhallintaa. Suhde talousjohtajaan saattaa olla myös avainasemassa rakennettaessa luottamusta johdon keskuudessa, myös yhtiön toimitusjohtajan suuntaan.

3. Investointi koulutukseen ja osaamisen motivoimiseen

Gartnerin CIO Agenda -julkaisun mukaan kaksi kolmesta tietohallintojohtajasta uskoo, että osaamisvaje IT-alueilla lisää riskejä. Menestyvät tietohallintojohtajat käyttävät siis runsaasti energiaa osaamisen houkutteluun, säilyttämiseen ja motivointiin sekä IT-johtajien kehittämiseen.

Vinkkejä osaamisen opettamiseen, motivointiin ja innostamiseen

  • Ilmaise visio, arvot ja selkeät odotukset.
  • Pyri luomaan suorituskykykulttuuri.
  • Yritä tunnistaa osaavat työntekjät varhain ja anna heidän työskennellä tärkeiden hankkeiden parissa.

4. Keskity asiakaskokemukseen

Taitavat tietohallintojohtajat ymmärtävät, miten tärkeää on luoda kumppanuussuhteita ja ottaa käyttöön tekniikkaa sekä luoda houkuttelevia asiakaskokemuksia. He rakentavat järjestelmiä ja palveluja, jotka houkuttelevat uusia ja säilyttävät nykyisiä asiakkaita. Toinen prioriteettialue on asiakastietojen kerääminen ja analysointi sekä asiakaskeskeisten ohjelmien kehittäminen yhteistyössä markkinointiosaston kanssa.

Siinä kun 66 prosenttia menestyvistä tietohallintojohtajista keskittyy toimittamaan saumattomia asiakaskokemuksia, vain 43 prosentilla muista tietohallintojohtajista on tämä sama painotus.

5. Kytke tietoturva ja tietosuoja kasvuun ja asiakkaisiin

Puolet menestyvien yhtiöiden tietohallintojohtajista ilmoittivat, että tietoturvan ja tietoturvariskien hallinta on heillä ensisijainen IT-ohjelma. Lisäksi he näkevät tietoturvan kasvumahdollisuutena. Turvallinen IT-ympäristö lisää asiakkaiden luottamusta ja todistaa sitoumuksen heidän tietojensa suojaamiseen. Lisäksi se mahdollistaa luotettavien palvelujen toimittamisen sisäisesti, mikä auttaa yhtiön kehittymistä kunnioitetuksi ja arvostetuksi liikekumppaniksi.

TRUSTe/National Security Alliance 2016 U.S. Consumer Privacy Index -julkaisun mukaan 89 prosenttia selvitykseen osallistuneista yrityksistä välttelee tuotevalinnoissa tavaramerkkejä, jotka eivät korosta tietojen suojaamista.

Lue lisää: IT-operaatioiden ulkoistaminen: 5 vaihetta auttamaan onnistumisessa

Lähde: Deloitte

15 tammikuuta 2019

Aihealue